• Nyomtatás

A Kresznerics Ferenc Könyvtár kisközösségei

 

A Kresznerics Ferenc Könyvtár honismereti munkaközössége

A közösség 1973-ban alakult. Nyitott, tehát bárki számára lehetővé teszi, hogy munkájában részt vegyen.Feladatának tartja Celldömölk, Kemenesalja múltjának és értékeinek kutatását, a kölcsönös tájékoztatáson alapuló ismeretszerzést, véleménycserét. Tagjai: lelkészek, pedagógusok, orvos, mérnökök, a MÁV különböző területein dolgozók. Létszáma 25–30 fő. Vezetője a könyvtár ma már nyugalmazott igazgatója, Káldos Gyula. A munkaközösség megalakulásától kezdve igyekszik bekapcsolni munkájába a vonzáskörzetben élő honismerettel foglalkozókat is.Összejöveteleit szeptembertől májusig kéthetente, csütörtökön 18 órai kezdettel tartja a könyvtárban.
A közösség működésében két fő törekvés érvényesül: Az egyik a kutató-, feldolgozó-, tanulmánykészítő munka, amit a könyvtár és az önkormányzat is rendszeresen, pályázati kiírásokkal támogat. Sok értékes tanulmány gazdagítja ily módon a könyvtár helytörténeti gyűjteményét, és válik közkinccsé. Kialakult egy szellemi műhely, amely ösztönzőleg hat a kutatómunka folytatására.
A másik fontos elem az előadások, amelyeket a gazdag tapasztalatokkal rendelkező tagok és meghívott előadók tartanak helytörténeti, helyismereti témákban bemutatva, vizsgálva a társadalmi áramlatok, változások helyi vonatkozású hatásait.
A munkaközösség tagjai beszélgetnek a napi élet által felvetett kérdésekről.A helyi gyűjtők kamara-kiállításokon mutatják be anyagukat a város különböző intézményeiben.
A honismereti munkaközösség működésére a könyvár költségvetésében elkülönített keret áll rendelkezésre, ami kiegészül különböző pályázaton nyert támogatással.

{phocagallery view=category|categoryid=6|limitstart=0|limitcount=0|displayname=0}

 

A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság


A celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár munkatársainak szervezésében tíz éve – 1988. február 1-je óta – működik a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság mint származtatott jogi személy, amely a kaposvári székhelyű Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság (továbbiakban BDIMT) Kemenesalján élő tagjaiból alakult.
A társaság célkitűzései:

  • Megismerni Celldömölk és Kemenesalja irodalmi, művészeti értékeit, ápolni a Berzsenyi-hagyományokat.
  • Találkozási alkalmat teremteni a magyar kultúra határon belül és határon túl élő jeleseivel.
  • Lehetőséget nyújtani a bemutatkozásra vidékünk tehetséges amatőr- és hivatásos alkotóinak.
  • Az azonos érdeklődésű embereknek, a szépre és értékesre vágyóknak megteremteni a közösséggé válás lehetőségét.

Az összejövetelek időpontja minden hónap második hétfője, helyszíne a könyvtár, amely nyitott minden érdeklődő, az igényes kultúra iránt vonzalmat érző számára. A társasági élet formája általában előadás, melyet a tagok, vagy meghívott előadók tartanak, s utána kötetlen beszélgetés. Az elhangzott előadásokat hangfelvételek őrzik, amelyek a könyvtár helyismereti gyűjteményébe kerülnek, akárcsak az előadásokon készült fotódokumentáció.
A nagyrendezvények (pl. előadóestek, író–olvasó találkozók, irodalmi játékok stb.) irodalmi, történelmi évfordulókhoz, naptári ünnepekhez, s más jeles napokhoz kapcsolódnak.
Évente szerepel a programban közös kirándulás, elsősorban irodalmi emlékhelyekre (pl.: Egyházashetye, Pápa, Nikla, Szekszárd, Szigetvár stb.). A millecentenárium évében, 1996-ban ellátogattak Ópusztaszerre is, s a közbeeső irodalmi emlékhelyeket is felkeresték. Kiskőrös, Nagykőrös, Kecskemét, Tápiószele múzeumai sem maradtak ki a kirándulás programjából.
Az összejövetelek egyre gyakoribb kiegészítője a képzőművészeti-, könyv- vagy dokumentum-kiállítás, többnyire helyi alkotók, gyűjtők anyagaiból.
A programok megvalósítását az oktatási, művelődési intézményekkel, más egyesületekkel kialakult kapcsolatrendszer segíti.
A BDIMT alapító okiratában megfogalmazott célkitűzések, a Berzsenyi-hagyományok ápolása mellett vállalják az irodalmi és művészeti értékek sokirányú közvetítését, a helyi művelődési értékek felmutatását.
Rendezvényeik évek óta alkalmat adnak szerzők, olvasók és előadóművészek találkozásának, amelyek újabb és újabb generációk számára teremtik meg a műértő közönséghez tartozás lehetőségét. Az pedig különösen fontos a csoport programjait szervező könyvtárosoknak, hogy programjaik iránt nem lankad az érdeklődés, s a régi tagokhoz újak is csatlakoznak. Jelenleg 80–90 között van a regisztrált tagok száma, a társaság vezetője dr. Bellérné Horváth Cecília könyvtárigazgató, aki egyben a BDIMT elnökségi tagja is.
A városi önkormányzat támogatásához minden évben pályázati úton jut a csoport, valamint a BDIMT is hozzájárul a működés költségeihez. A társaság él a legkülönbözőbb pályázati lehetőségekkel, amelynek segítségével valósulnak meg céljaik.