május

  • Nyomtatás

x 1813. Beniczky Lajos (Alsómicsinye) honvéd alezredes(1848/49), országgyűlési képviselő († Pest, 1868. július 16.)

† 1888. Elek Ferenc (Hajdúdorog) honvéd alezredes(1848/49) (x Simai puszta, 1817)

1. x 1813. Bodor Lajos (Néma) földbirtokos, író († ?, 1848)

1. x 1813. Parázsóné Nádudvary Krisztina (Érolaszi) színész († Pest, 1838. február 24.)

1. x 1838. Zsilinszky Mihály (Békéscsaba) főispán, történész, MTA r.tagja († Bp., 1925. október 4.)

1. x 1888. Bánóczy Béla (Sátoraljaújhely) gépészmérnök, zeneszerző († Bp., 1966. május 28.)

1. x 1888. Bartus Ödön (Miskolc) festőművész († Miskolc, 1950)

1. x 1888. Ernyey Aurélia (Bp.) énekes, színész († Szombathely, 1930. július 3.)

1. x 1888. Stark Lajos (Tibolddaróc) újságíró († New York, 1954. május 17.)

1. x 1913. Kováts Ferenc (Radnót) grafikus, tüdőgyógyász, c.egy.tanár, orvostud.kand. († Balatonvilágos, 1997. augusztus 7.)

1. † 1963. Pataky Károly (Bp.) m.sportújságírás egyik megalapítója (x Bp., 1900. április 21.)

1. † 1988. Virágh Béláné (Zalaegerszeg) szövő (x Pajzsszeg, 1925. október 26.)

1. † 1988. Voit Pál (Bp.) építészettörténész, művészettörténész, egy.magántanár, műv.tört.dokt. (x Szendrő, 1909. január 29.)

2. † 1838. Vurum József (Nyitra) kat.püspök (x Nagyszombat, 1763. november 24.)

2. x 1863. Fludorovics János Zsigmond (Aszód) irodalomtörténész, költő, piarista szerzetes († ?, 1917 után)

2. † 1888. Éder István (Csongrád) honvéd őrnagy(1848/49), országgyűlési képviselő, ügyvéd (x Csongrád, 1821 kör.)

2. † 1913. Láng Adolf (Bécs) építészmérnök, egy.tanár (x Prága, 1848. június 15.)

2. x 1913. Nagy Tibor (Seprős) kritikus, újságíró († Bp., 1978. augusztus 12.)

2. x 1913. Óváry-Óss József (Dés) újságíró, szerkesztő († Bp., 1981. január 30.)

2. † 1938. Bársony Elemér (Bp.) gyógyszerész, író, politikus, szerkesztő, újságíró (x Keresztes, 1879. január 28.)

2. † 1938. Beliczey Géza (Bp.) földbirtokos, országgyűlési képviselő (x Békéscsaba, 1863. április 28.)

2. x 1938. Hollósi Géza (Bp.) huszonnégyszeres m.bajnok birkózó, edző († Bp., 2002. szeptember 6.)

2. † 1988. Déry Mária (Baja) színész (x Mohács, 1933. június 5.)

3. x 1813. Hertelendy Miklós (Pest) honvéd ezredes(1848/49) († Magyargencs, 1877. december 4.)

3. x 1838. Dalnoki Béni (Szabadka) operaénekes († Bp., 1914. január 29.)

3. x 1838. Greguss János (Pozsony) festőművész, grafikus, illusztrátor († Bp., 1892. május 29.)

3. x 1863. Balogh Lajos (Földes) baptista lelkész († Bp., 1907. június 19.)

3. x 1863. Szenes Fülöp (Törökszentmiklós) festőművész, grafikus († Bp., 1944. november ?9

3. x 1888. Homonnay Tivadar (Kalocsa) jogász, Bp.főpolgármestere († Bp., 1964. június 30.)

3. x 1888. Tisza Karola (Pécs) balettáncos, színész († Bp., 1971. április 23.)

3. x 1913. Bányai Tuni (Bp.) énekes, színész († Buenos Aires, 1984. október 4.)

3. x 1913. Nagy Miklós (Torda) agrárközgazdász, szerkesztő († Kolozsvár, 1988. április 29.)

3. x 1913. Stark Valéria (Eperjes) író, orvos († Tel-Aviv, 1975. december 19.)

3. † 1938. Kuczka Mihály (Bp.) festőművész (x Székesfehérvár, 1880. december 3.)

4. † 1888. Heley János (Tasnád) honvéd alezredes(1848/49) (x Sopron, 1818)

4. x 1913. Treiber János (Debrecen) geológus († Kolozsvár, 1975. november 7.)

4. † 1938. Czapáry László József (Zirc) ciszterci szerzetes, irodalomtörténész, kat.plébános, pedagógus (x Nagykanizsa, 1859. február 24.)

4. † 1938. Mérő István (Bp.) festőművész (x Morvaszentjános, 1873. december 5.)

4. † 1963. Balanyi György (Bp.) piarista szerzetes, történész, MTA lev. és t.tagja (x Kecskemét, 1886. február 10.)

5. † 1588. Blandrata György (Gyulafehérvár) orvos, unitárius vallás egyik megalapítója (x Saluzzo, 1515)

5. x 1788. Zombory János (Zombor) kat.püspök († Kalocsa, 1866. június 21.)

5. x 1838. Bozóky János (Buda) grafikus, író, pedagógus, színész († Nagykálló, 1872. november 25.)

5. x 1888. Posszert Emília (Bp.) operaénekes († Bp., 1971. szeptember 1.)

5. x 1913. Bakonyi Sebestyén Endre (Bp.) gépészmérnök, villamosmérnök, kohó/gépip.min.h.(1956/61) († Bp., 1993. november 15.)

5. † 1913. Kallina Mór (Bp.) építészmérnök (x Gross-Bittesch, 1844. szeptember 20.)

5. x 1938. Doubravszky Sándor (Salgótarján) író, vegyészmérnök, főisk.tanár, kémiai tud.kand. († Bp., 2000. május 15.)

5. † 1938. Nagy Endre (Bp.) író, konferanszié, színész, színigazgató, újságíró (x Nagyszőllős, 1877. február 5.)

5. † 1988. Szilárd Jenő (Bp.) geográfus, földrajztud.dokt. (x Bp., 1923. szeptember 11.)

6. † 1338. Erzsébet (Töss) apáca, domonkos rendi srzetes, III. András leánya (x Buda, 1292)

6. x 1913. Dávid Gyula (Kecskemét) zeneszerző († Bp., 1977. március 14.)

6. x 1938. Kovács Kálmán (Bp.) agrárközgazdász, közgazd.tud.kand. († Bp., 1991. április 7.)

6. x 1938. Müller György (Újpest) edző, hatszoros m.bajnok úszó († ?, 2003. február 13. előtt)

7. † 1888. Kandó Kálmán (Bp.) jogász, országgyűlési képviselő (x Miglészpataka, 1811. március 16.)

7. x 1888. Mara Jenő (Nagybecskerek) jogász, szerkesztő († Nagybecskerek, 1931. december 16.)

7. x 1913. Fekete Ede (Bp.) építészmérnök, műsz.tud.kand. († Bp., 1980. március 1.)

7. † 1938. Bán Ferenc (Bp.) író, újságíró (x Bp., 1885. július 4.)

7. † 1938. Iván László (Bp.) pedagógus, unit.lelkész (x Újpest, 1900. július 27.)

7. † 1963. Baktay Ervin (Bp.) író, műfordító, művészettörténész, orientalista (x Dunaharaszti, 1890. június 24.)

7. † 1963. Fülöp-Miller René (New Hampshire) író, művelődéstörténész, újságíró (x Karánsebes, 1891. március 17.)

7. † 1963. Kármán Tódor (Aachen) gépészmérnök, aerodinamika világhírű művelője (x Bp., 1881. május 11.)

7. † 1988. Kollányi Ágoston (Bp.) filmrendező (x Esztergom, 1913. november 6.)

8. † 1788. Scopoli János Antal (Pavia) orvos, egy.tanár (x Cavalese, 1723. június 3.)

8. x 1888. Földessy János (Bp.) sportújságíró, sportvezető († Bp., 1965. május 16.)

8. x 1888. Lázár József (Krasznahorkaváralja) író, nyelvész, pedagógus († Pittsburgh, 1963. március 3.)

8. x 1913. Ilosvay Mária Eszter (Bp.) operaénekes († Hamburg, 1987. június 16.)

8. x 1913. Szinay András Béla (Bp.) huszár százados, mérnök († Towson [USA], 1988. június 25.)

8. † 1913. Szokoly Géza Viktor (Esztergom) író, újságíró (x Oszlány, 1835. április 22.)

8. † 1938. Zahlbruckner Sándor (Bécs) botanikus, MTA lev.tagja (x Szentgyörgy, 1860. május 31.)

9. x 1763. Batsányi János (Tapolca) költő, MTA lev.tagja († Linz, 1845. május 12.)

9. x 1863. Boda Dezső (Vönöck) rendőrtiszt, Bp.rendőrkap.(1906/17) († Máriabesnyő, 1918. június 22.)

9. † 1888. Haan Antal (Capri) festőművész (x Békéscsaba, 1827. január 5.)

9. x 1888. Naményi Ernő (Nagykanizsa) közgazdász, művészettörténész († Párizs, 1957. november 21.)

9. † 1913. Beke Antal (Gyulafehérvár) kanonok, történész (x Barót, 1838. január 19.)

9. † 1938. Lux Terka (Bp.) író (x Szilágysomlyó, 1873)

9. † 1988. Hermann Gusztáv (Székelyudvarhely) helytörténész, publicista (x Székelyudvarhely, 1928. december 3.)

10. x 1863. Löfkovits Arthur (Nagyvárad) ékszerész, műgyűjtő († Debrecen, 1935. április 26.)

10. † 1888. Heilprin Mihály (Summit) hebraista, író, költő, könyvkereskedő, lexikográfus, újságíró (x Piotrkow, 1823. február 23.)

10. x 1913. Fülöp István (Megyehíd) helytörténész, pedagógus († Zalaegerszeg, 1975. október 26.)

10. x 1913. Maliga Pál (Tótkomlós) kertészmérnök, növénynemesítő, pomológus, főisk.docens, mezg.tud.kand. († Bp., 1987. február 16.)

10. x 1913. Porubszky Ernő (Bp.) tizenháromszoros m.bajnok súlyemelő († Bp., 1997. május 5.)

10. † 1963. Grünwald Richárd (Bécs) citeraművész, zeneszerző (x Bp., 1877. március 13.)

10. † 1963. Varga Lajos (Sopron) hidrobiológus, zoológus, MTA lev. és t.tagja (x Désakna, 1890. január 26.)

10. † 1988. Ádám Béla (Bp.) tábornok (x Mezőkövesd, 1929. november 5.)

10. † 1988. Moldován Ernő Artúr (Belényes) ferences szerzetes, kat.plébános (x Szilágysomlyó, 1912. május 26.)

11. x 1813. Pongrácz Jenő (Nedec) ezredes, kamarás († Nagyvárad, 1891. december 26.)

11. † 1863. Klapka Károly József (Arad) nyomdatulajdonos, Temesvár polgármestere(1819/33) (x Arad, 1786)

11. x 1913. Csikós Miklós (Hódmezővásárhely) festőművész. Szobrász († Hódmezővásárhely, 1988. október 17.)

11. x 1913. Hets Aurelián János (Dör) bencés szerzetes, pedagógus, történész († Sao Paulo, 1985. augusztus 12.)

11. † 1913. Tihanyi Miklós (Bp.) színész (x Bp., 1880. január 10.)

11. † 1963. Diósi Géza (Bp.) irodalomtörténész, piarista szerzetes (x Devecser, 1895. január 6.)

11. † 1963. Mezey Mihály (Bp.) pedagógus, ref.lelkész (x Kolozsvár, 1882. augusztus 7.)

11. † 1988. András László (Bp.) író, műfordító, szerkesztő, újságíró (x Bp., 1919. november 30.)

11. † 1988. Csigi Imre (Pécs) nagyprépost, pápai kamarás (x Dunaföldvár, 1912. szeptember 12.)

12. x 1888. Géhl Zoltán (Rákó) festőművész, grafikus († Bp., 1954. április 16.)

12. † 1938. Kecskeméthy István (Kolozsvár) műfordító, nyelvész, orientalista, ref.lelkész, egy.tanár (x Paks, 1864. január 31.)

12. † 1988. Ágoston István (Genf [Svájc]) közgazdász, politológus (x Bp., 1930. november 3.)

12. † 1988. Sóti Ferenc (Újvidék) közgazdász (x Becse, 1920. március 29.)

13. x 1668. Mulartz János Henrik (Düren) orvos († Győr, 1777. október 8.)

13. x 1863. Várady Sándor (Sőreg) operaénekes († Budafok, 1913. január 1.)

13. x 1888. Legény Elemér (Zombor) író († Bp., 1949. február 17.)

13. † 1888. Liszkay József (Bp.) író, ref.lelkész (x Balatonszőlős, 1809. október 18.)

13. x 1888. Madarassy Gábor (Bp.) főispán, jogász, országgyűlési képviselő († Bp., 1929. szeptember 23.)

13. x 1888. Péter Károly (Hajdúböszörmény) író, pedagógus, publicista († Nyíregyháza, 1970. december 6.)

13. † 1938. Scherg Lőrinc (Sárvár) erdész (x Lohr am Main, 1864)

13. † 1963. Barcsa Zoltán (Bp.) gyorsírásszakértő, pedagógus (x Debrecen, 1903. május 13.)

13. † 1963. Benicz Zsigmond (Körmend) mezőgazdász (x Tóti, 1901. május 2.)

13. † 1963. Paál Elek (Kézdivásárhely) író, pedagógus (x Gyergyóremete, 1883. július 16.)

13. † 1963. Went István (Debrecen) patológus, MTA lev.tagja (x Arad, 1899. március 30.)

14. x 1838. Myskovszky Viktor (Bártfa) építészmérnök, festőművész, művészettörténész, régész, MTA lev.tagja († Kassa, 1909. november 2.)

14. † 1888. Kremnitzky Ottó (Selmecbánya) bányamérnök (x Jakobeni, 1860)

14. † 1913. Kossovits József (Bp.) karnagy, zenepedagógus, zeneszerző (x Bp., 1855)

14. † 1963. Lancsarics Lajos (Bp.) gépészmérnök, egy.tanár (x Bp., 1903. június 10.)

14. † 1963. Tantó Pál (Bp.) hídépítő mérnök (x Kecskemét, 1883. február 25.)

15. x 1713. Hell József Károly (Szélakna) bányamérnök, feltaláló, gépészmérnök († Selmecbánya, 1789. március 11.)

15. x 1813. Heller István (Pest) zeneszerző, zongoraművész († Párizs, 1888. január 15.)

15. † 1863. Bauer Lajos (Gáncs) emlékiratíró, honvéd őrnagy(1848/49) (x Nagyenyed, 1814)

15. x 1888. Reinel János (Szatmárnémeti) publicista, szerkesztő, újságíró († Pozsony, 1973. december 29.)

15. † 1913. Bay Ilona (Csaroda) festőművész, mecénás (x Beregsurány, 1837. szeptember 24.)

15. † 1913. Berger Károly Lajos (Magyaróvár) mezőgazdász (x Edelény, 1869. április 24.)

15. x 1913. Bolya Zoltán (Felsőpulya) színházi producer († Los Angeles [USA], 1988. március 13.)

15. † 1938. Kis Jenő (Bp.) politikus, ügyvéd (x Balmazújváros, 1886. augusztus 20.)

15. † 1963. Hajek Egon (Bécs) ev.lelkész, író, zeneszerző (x Brassó, 1888. november 6.)

15. † 1988. Garay György (Lipcse [Németország]) hegedűművész, főisk.tanár (x Rákospalota, 1909. december 2.)

16. x 1888. Merész Gyula (Kolozsvár) festőművész († Klagenfurt, 1961)

16. † 1938. Barcza Imre (Bp.) bibliográfus, idegenforgalmi szakértő, könyvtáros (x Bp., 1880)

16. † 1938. Sávoly Ferenc (Bp.) meteorológus, egy.magántanár (x Alsóelemér, 1870. április 29.)

16. † 1938. Székács Elemér (Bp.) növénynemesítő (x Pest, 1870. szeptember 23.)

16. † 1938. Zilahy Gyula (Bp.) színész, színigazgató (x Zilah, 1859. január 15.)

16. † 1963. Málik József (Bp.) építészmérnök (x Sepsiszentgyörgy, 1895)

16. † 1988. Bánóczy György (Bp.) gépészmérnök (x Újpest, 1919)

16. † 1988. Gereben Ernő (Thun [Svájc]) nemzetközi sakkmester (x Sopron, 1907. június 18.)

17. † 1613. Hodászi Lukács (Debrecen) író, ref.püspök (x Nagyvárad, 1555)

17. x 1788. Somssich Pongrác (Sárd) főispán, királyi személynök, MTA ig.tagja († Mike, 1849. augusztus 29.)

17. x 1863. Eperjessy István (Buda) pedagógus, újságíró († Bp., 1912. június 13.)

17. x 1863. Kubik Gyula (Eger) vasútépítő mérnök († Bp., 1928. április 13.)

17. x 1888. Ambrus Gizella (Bp.) író, irodalomtörténész, műfordító, pedagógus († Bp., 1982. március 26.)

17. x 1913. Lugossy Gyula (Nagybecskerek) szemész, c.egy.tanár, orvostud.dokt. († Bp., 2006. december 31.)

17. x 1938. Holl István (Bp.) rendező, színész († Leányfalu, 2000. július 18.)

17. † 1963. Révész Arnold István (Bp.) mérnök (x Pápa, 1878. december 6.)

17. † 1988. Krámli András (Szeged) biokémikus, egy.tanár, kémiai tud.kand. (x Mezőhegyes, 1910. szeptember 24.)

18. x 1888. Horn Lajos (Apatin) hangszerkészítő († Apatin, 1967. január 31.)

18. x 1888. Petró Kálmán (Miskolc) országgyűlési képviselő, ügyvéd († Bp., 1942. október 13.)

18. x 1913. Koromzay Dénes (Bp.) hegedűművész, egy.tanár († Boulder, 2001. július 15.)

18. † 1913. Perczel Dezső (Bonyhád) országgyűlési képviselő, ügyvéd, belügymin.(1895/99), Országgyűlés eln.(1899-1901, 1903/05) (x Szekszárd, 1848. január 18.)

18. x 1913. Szentpéteri László (Ercsi) gépészmérnök († Bp., 1975. február 14.)

18. x 1913. Takács Pál (Marosgombás) helytörténész, pedagógus († Bukarest, 1986. december 25.)

18. † 1938. Angermayer Károly (Pozsony) nyomdatulajdonos, szerkesztő, újságíró (x Pozsony, 1877. március 9.)

18. † 1938. Lehner Ödön (Bp.) pomológus (x Bp., 1887. november 16.)

18. x 1938. Piróth Gyula (Majosháza) színész († Bp., 1979. augusztus 13.)

18. † 1963. Roboz Imre (?) író, újságíró (x Arad, 1894. augusztus 18.)

19. † 1838. Kubayné Éder Antónia (Debrecen) énekes, színész (x Kolozsvár, 1811. január ?)

19. † 1838. Schuster János (Pest) kémikus, orvos, MTA r.tagja (x Pécs, 1777. május 7.)

19. x 1863. Plósz Béla (Pest) állatorvos, egy.tanár († Bp., 1945. január 6.)

19. x 1888. Lugosi Döme Kálmán (Bp.) helytörténész, színháztörténész, újságíró, ügyvéd, zenetörténész († Szeged, 1945. november 18.)

19. x 1913. Bodor Aladár (Fehértemplom) festőművész, grafikus († Székesfehérvár, 2000. március 9.)

19. x 1913. Golenszky Kandid János (Nagykanizsa) ciszterci szerzetes, pedagógus († Bp., 1977. július 7.)

19. † 1913. Korányi Frigyes (Bp.) belgyógyász, MTA lev.tagja (x Nagykálló, 1827. december 20.)

19. x 1913. Nyáry László (Bp.) jogász († Bp., 1970. április 2.)

19. x 1913. Zöld Sándor (Nagyvárad) országgyűlési képviselő, orvos, belügyi államtitk.(1948/50), belügymin.(1950/51) († Bp., 1951. április 20.)

19. † 1963. Jakabffy Elemér (Szatmár) politikus, publicista, történész, MTA t.tagja (x Lugos, 1881. május 17.)

19. † 1963. Matzenauer Margarethe (Van Nuys) operaénekes (x Temesvár, 1881. július 1.)

19. † 1988. Balla Zoltán (Ipolyság) nyelvész, orvos (x Ipolyság, 1909. március 27.)

20. † 1888. Dell'Adami Rezső (Bp.) ügyvéd, egy.magántanár (x Bp., 1850)

20. x 1888. Ilovszky János (Bp.) kereskedő, országgyűlési képviselő († ?)

20. † 1888. Kulinyi Márton (Arad) színész (x Szeged, 1859. december 23.)

20. x 1913. Csikos Sándorné (Bp.) hímzó († Bp., 1996. június 1.)

20. x 1913. Kozák László (Szil) színész († Bp., 1997. november 7.)

20. † 1938. Rozvány Jenő (Moszkva) szerkesztő (x Nagyszalonta, 1873. december 28.)

20. † 1988. Somogyi László (Genf [Svájc]) karmester (x Bp., 1907. június 25.)

20. † 1988. Szita József (Pécs) bakteriológus, c.egy.docens (x Mosonmagyaróvár, 1924. június 12.)

21. x 1813. Köves Nep. János (Jánosháza) költő, prépost († Veszprém, 1887. december 2.)

21. x 1838. Rosner Lipót (Pest) könyvkereskedő, színész († Bécs, 1903. július 23.)

21. † 1863. Kralovánszky András (Nyíregyháza) nemzetőr őrnagy(1848/49) (x Nyíregyháza, 1783)

21. x 1863. Winkler Lajos (Arad) gyógyszerész, vegyészmérnök, MTA r.tagja († Bp., 1939. április 14.)

21. x 1913. Botár Olivér (Herény) közgazdász, mérnök, szerkesztő († Hamilton, 1989. szeptember 1.?)

21. † 1988. Berekméri Zoltán (Pomáz) fotóművész (x Kecskemét, 1923. jűlius 11.)

21. † 1988. Fráter András (Bp.) színész (x Bp., 1958. november 7.)

22. x 1888. Szakács Árpád (Bp.) színész († Kolozsvár, 1945. május 5.)

22. x 1888. Szél Kálmán (Báránd) ref.lelkész († Debrecen, 1928. április 1.)

22. † 1963. Papp Lajos (Kolozsvár) festőművész, grafikus (x Kiskunhalas, 1886. január 9.)

22. † 1963. Titkos Ilona (Bp.) színész (x Kolozsvár, 1898. május 21.)

22. † 1988. Lázár János (Kolozsvár) operaénekes (x Szemlak, 1912. július 25.)

22. † 1988. Zillich Henrik (Starnberg am See [Ausztria]) író, szerkesztő (x Brassó, 1898. május 23.)

23. x 1913. Brandi Jenő (Bp.) edző, játékvezető, sportvezető, olimp.bajnok vízilabdázó († Bp., 1980. december 4.)

23. † 1938. Szerényi Ferdinánd (Pozsony) pedagógus, publicista, szerkesztő (x Pozsony, 1886. október 15.)

23. † 1988. Fejérváryné Lángh Aranka Mária (Maracaibo [Venezuela]) muzeológus, zoológus (x Bp., 1898. április 18.)

23. † 1988. Gagyi Pálffy András (Bp.) bányamérnök, műsz.tud.kand. (x Godinesd, 1918. szeptember 16.)

24. x 1813. Kmety György (Felsőpokorágy) honvéd tábornok (1848/49) († London, 1865. április 25.)

24. x 1838. Gross Károly (Pest) író, jogász, rendező († Baden bei Wien, 1916. augusztus 28.)

24. x 1863. Gajáry Géza (Pest) országgyűlési képviselő, politikus († Bp., 1932. március 12.)

24. x 1913. Kárpáti Zoltán Árpád (Kassa) sebész († Győr, 1992. június 29.)

24. † 1913. Mayer Béla (Zombor) kat.püspök (x Zombor, 1838. július 19.)

24. † 1938. Kutassy Endre (Bp.) archeozoológus, geológus, paleontológus, egy.magántanár (x Hajdúböszörmény, 1898. szeptember 9.)

24. † 1963. Zádor István (Bp.) festőművész, grafikus (x Nagykikinda, 1882. január 15.)

24. † 1988. Teleky-Vámossy Árpád (Bp.) festőművész, restaurátor, szobrász (x Törökszentmiklós, 1900. március 11.)

25. † 1838. Perger János (Pest) jogtörténész, ügyvéd, MTA r.tagja (x Nagyvárad, 1791. május 15.)

25. x 1838. Szász Domonkos (Nagyenyed) író, költő, ref.püspök († Kolozsvár, 1899. január 8.)

25. x 1938. Kőháti Attila (Bp.) geológus, televíziós szerkesztő († Bp., 1977. október 3.)

25. † 1963. Burghardt Rezső (Bp.) festőművész (x Zsombolya, 1884. március 28.)

25. † 1963. Zádor István (Bp.) festőművész, grafikus (x Nagykikinda, 1882. január 15.)

25. † 1988. Edelényi Béla (Szentendre) biológus, parazitológus, zoológus, egy.docens, biol.tud.kand. (x Sopronlövő, 1917. június 11.)

25. † 1988. Tausz János (Bp.) közgazdász, országgyűlési képviselő, belkeresk.min.(1956.04.14.-10.31., 1957/66) (x Barcs, 1911. március 5.)

25. † 1988. Tolmácsy Géza (Zenta) bankár, helytörténész (x Zenta, 1911. február 23.)

26. x 1888. Bor Dezső (Bp.) karmester († Bp., 1974. május 29.)

26. x 1888. Hangay Sándor (SzékesfehérvárÍ) író, költő, újságíró († ?, 1953)

26. † 1913. Bálint Gábor (Temesvár) jogász, nyelvész, orientalista, az eszperantó első hazai terjesztője (x Szentkatolna, 1844. március 13.)

26. † 1913. Endrey Gyula (Bp.) országgyűlési képviselő, szerkesztő, ügyvéd (x Eger, 1856. július 26.)

26. x 1913. Probocskai Endre (Tárcsó) pomológus, egy.tanár, mezg.tud.dokt. († Bp., 2001. szeptember 12.)

26. x 1913. Szemere Endre (Hatvan) cukoripari szakértő, Szerencsi Cukorgyár ig.(1951/78) († Miskolc, 1982. szeptember 17.)

26. † 1988. Közi Horváth József (Oberhaching [Németország]) kat.plébános, országgyűlés képviselő, teológus, újságíró (x Agyagos, 1903. szeptember 25.)

27. x 1888. Csabai Wágner József (Nezőberény) építészmérnök, festőművész († Mezőtúr, 1967. június 6.)

27. † 1913. Albrich Mihály (Nagyszeben) festőművész, pedagógus (x Vurpód, 1871. július 17.)

27. x 1913. Gerencsér István (Kolozsvár) cserkészvezető, pedagógus, piarista szerzetes († Williamsville, 1993. július 21.)

27. x 1913. Oltay Baba (Csurgó) énekes, színész († Debrecen, 1946. január 9.)

27. † 1963. Harangi Antónia (Oberlin) író, szerkesztő (x Kecskemét, 1924. december 18.)

28. † 1913. Papp Bertalan (Bp.) festőművész (x Sárospatak, 1880. november 27.)

28. x 1938. Jósfay György (Bp.) rendező, szerkesztő, újságíró († Bp., 2004. május 1.)

28. † 1988. Nagy Zoltán (Calgary [Kanada]) állatorvos, főispán, országgyűlési képviselő (x Torda, 1901. február 10.)

28. † 1988. Szentmártoni Béla (Hencse) csillagász (x Hencse, 1931. február 6.)

29. † 1888. Berényi Ferenc (Bp.) nagybirtokos, országgyűlési képviselő (x Bodok, 1818. március 6.)

29. x 1888. Gyenes Lajos (Bp.) építészmérnök, festőművész, grafikus († Bp., 1944. november 3.)

29. x 1913. Füry Lajos (Bp.) író, jogász, újságíró († Sarasota, 1994. november 25.)

29. x 1913. Garai János (Gyöngyös) író, költő, újságíró († Ukrajna, 1944)

29. x 1963. Vékony Ildikó (Szőny) cimbalomművész († Róka-hegy, 2009. október 3.)

30. x 1813. Szentiváni Mihály (Nyárádgálfalva) író, jogász, költő, politikus, publicista, szerkesztő († Kolozsvár, 1842. december 10.)

30. † 1863. Németh György (Esztergom) kat.püspök 8x Nagyszombat, 1788. október 22.)

30. † 1888. Torday Ferenc (Bp.) gyermekgyógyász, egy.magántanár (x Léh, 1841. június 13.)

30. † 1888. Zmertych Károly (Csácsó) földbirtokos, országgyűlési képviselő, ügyvéd (x Csácsó, 1814)

30. † 1913. Faller Károly (Bp.) kohómérnök, főisk.tanár (x Selmecbánya, 1857. május 21.)

30. x 1913. Szudy Nándor (Ipolyság) festőművész, grafikus, ref.lelkész († Bp., 1975. április 16.)

30. † 1913. Totth Róbert (Resicabánya) hídép.mérnök (x Temesvár, 1857)

30. † 1963. Gulyás Pál (Bp.) bibliográfus, irodalomtörténész, MTA r.tagja (x Bp., 1881. január 5.)

31. x 1863. Déri György (Baja) ezredes († Bp., 1946. július 23.)

31. x 1888. Schill Imre (Bp.) belgyógyász, c.egy.tanár, orvostud.kand. († Bp., 1954. október 11.)

31. x 1888. Takách Jenő (Veszprém) festőművész, grafikus († Balatonalmádi, 1956. szeptember 30.)

31. x 1913. Bácskai György (Tulka) feltaláló, méhész († Berettyóújfalu, 1980. november 22.

31. † 1913. Bődy József (Zalaegerszeg) pedagógus (x Hegyfalu, 1841. március 19.)

31. † 1913. Pávai Vajna Gábor (Pozsony) belgyógyász (x Debrecen, 1851. február 18.)

31. x 1913. Szabados Ambrus (Sajószentpéter) színész († Bp., 1995. július 7. előtt)