augusztus 3.

  • Nyomtatás

thatcherMargaret Thatcher: Életem

Vaslady néven vált világszerte ismertté az Egyesült Királyság első női miniszterelnöke, aki tizenegy éven keresztül (1979-1990) töltötte be tisztségét, és országa egyik legellentmondásosabb politikusaként vonult be a történelembe. Margaret Thatcher lemondása után két memoárt is írt: az 1993-ban napvilágot látott The Downing Street Years miniszterelnöki éveiről szólt, míg a két évvel később napvilágot látott The Path to Power című művében fiatal éveit és korai politika karrierjét mutatta be. Halála évében, 2013-ban jelent meg hazájában a két mű közös, ám némiképp rövidített kiadása (kihagyva például az utóbbi mű aktuálpolitikai tárgyú esszéit), amely - az Antall József Tudásközpont jóvoltából - immár magyarul is olvasható. Az így egybegyúrt emlékiratból megismerhetjük családját, a granthami gyermekéveket, tanulmányait, megismerkedését későbbi férjével, Denisszel, majd azt, hogyan szerzett ügyvédi címet, és miként vett részt - legfiatalabb női jelöltként - az 1951-es választási kampányban. Bemutatja képviselősége kezdeteit, az ellenzéki éveket, majd oktatási miniszterségét (némiképp önkritikusan Tanárok réme címet viseli az ezzel foglalkozó fejezet), és természetesen azt, hogyan is szerezte meg, Edward Heath kihívójaként a konzervatív párt vezető tisztségét. Legrészletesebben természetesen a négyévi ellenzéki vezérséget követő miniszterelnökségről esik szó, kitérve egyebek mellett a nagy vitákat kiváltó gazdasági intézkedésekre, a privatizációkra, az egyes választási kampányokra, az 1984-85-os bányászsztrájkra ("Mr. Scargill lázadására"), az IRA terrorizmusára és az arra adott válaszlépésekre, vagy éppen a falklandi háborúra. Olvashatunk az 1985-ös angol-ír egyezmény megszületéséről, az Európai Közösséghez fűződő kapcsolatokról, a Szovjetunióval való viszonyról, az 1987-et követő oktatási reformokról vagy 1990-es lemondása részleteiről is. Ír családi életéről, az 1984-es, IRA által elkövetett bombamerénylet részleteiről, és számos politikussal való találkozásairól, Ronald Reagantől Teng Hsziao-pingen és Helmuth Kohlon keresztül Mihail Gorbacsovig. A fotómelléklettel is ellátott kötetet részletes időrendi táblázat, valamint név- és tárgymutató zárja.


nyaryNyáry Krisztián: Igazi hősök

Hatalmas sikert arattak úgy online, mint nyomtatásban Nyári Krisztián esszéi, amelyekben közismert magyar írók és művészek szerelmi életét mutatták be más fénytörésben, leheltek életet a sokunkban addig szoborszerűen létező figurákba, így téve őket emberibbé, s ezáltal még szerethetőbbé, érthetőbbé. Most a szerző a spektrumot minden értelemben tágabbra nyitja: mostani könyvének a szereplőit úgy válogatta össze, hogy tevékenységi körüktől függetlenül erős és tehetséges, küldetéssel bíró emberek, követendő példák - tehát igazi hősök - legyenek. Írásai tíz tematikus fejezetbe rendezve olvashatóak a kötetben. A sort a "teljesítmény hősei", vagyis négy sportoló portréja nyitja meg, őket pedig követik a tudományos élet nagyjai, az ikonikus katonák, az építés, a vagyonteremtés nagymesterei, a művészet, a pedagógusok, a jog és erkölcs bajnokai, valamint az embermentő hősök.


merkelPietsch Lajos: Angela Merkel, az első - egy kancellár portréja

A Forbes magazin fölmérése szerint a világ ötödik legbefolyásosabb személyisége Angela Merkel német kancellárasszony, a Die Mutti der Nation (a nemzet mamája). A kötet címválasztását két tény is alátámasztja: Merkel a Német Szövetségi Köztársaság első női miniszterelnöke, és első, aki a keleti országrészből, a volt NDK területéről érkezett e magas pozícióba. 2005-ben a kereszténydemokraták (CDU) vezetőjeként legyőzte a választásokon Gerhard Schröder szociáldemokrata kormányzatát, és azóta személyének és pártjának népszerűsége nemcsak töretlen, de némiképp emelkedő is. Ebben része van annak, hogy a 2008-ban kezdődő világválság kezelésébe erős kézzel nyúlt bele, ettől kezdve Európa egyik legmeghatározóbb akaratú politikusa lett. Sikerének titka a szerző szerint -- az, hogy kitart alapvető eszményei, a keresztény-konzervatív ideák mellett, ugyanakkor pragmatikus reformer. Reformer, de óvatos, a kis lépésekkel történő előre haladás politikusa. A kötet a Merkel-jelenség leírása után részletes élet- és pályarajzot ad 1954-es születésétől és családi hátterének bemutatásától, iskolaéveinek nyomon követésén át politikai karrierjéig. A szerző nyomon követi Angela Merkel gyors politikai karrierjét, elemzi belpolitikai elgondolásait (különös tekintettel a német politikai pártok koalíciókötéseire), diplomáciai tevékenységét (ami az Európai Unió politikájának alakításában és a világválság időszakában kapott erős karaktert). Ugyancsak foglalkozik a szerző a gazdaságpolitikájával, kitér hagyománytiszteletének jellegzetességeire (pl. Helmut Kohl eszméinek követésére) és hatalomgyakorlatának sajátosságaira. Sőt, a kötet végén a szerző foglalkozik a kancellárasszony öltözködési stílusával is (A zöld blézer). A fotókkal szemléltetett kötet a klasszikus politikus-életrajzok olvasmányos, vonzó stílusú válfaját képviseli.


duenasMaria Duenas: Öltések közt az idő

Franco Spanyolországában és a második világháború alatt játszódik a spanyol írónő nagyszabású történelmi regénye, amelynek középpontjában egy különleges női sors áll. A történet elbeszélője és főhőse Sira Quiroga a múlt századelő születik Madridban. Egy varrónő törvénytelen lánya, aki egyszerű és jelentéktelen életre készül. Tizenéves korától kezdve anyja mellett dolgozva kitanulja a divatszabászatot, udvarlója egy kedves, jó lelkű tisztviselő. Már az esküvőre készülnek, amikor Sira végzetes szerelemre lobban egy vonzó kereskedő irányában. Ezzel egy időben találkozik először apjával, egy gazdag iparoscsalád fejével, akitől kisebb fajta vagyont kap. A két esemény eredőjeként a spanyol polgárháború kitörésének előestéjén egyszerre csak Észak-Afrikában, spanyol Marokkóban találja magát, ahol szerelme Sira pénzével akar új életet kezdeni... A szerző debütáló műve hatalmas könyvsiker volt hazájában, ügyesen ötvözi a fikciót a valósággal, magával ragadó alakokat, sorsokat termet, a világtörténelem mellett nagy szenvedélyek és szerelmek alakítják szereplői sorsát.


corasantiMichelle Cohen Corasanti: A mandulafa

1955-ben vesz kezdetét, s egészen 2009-ig - tehát egy bő fél évszázadon át - ível Michelle Cohen Corasanti megrázó, ugyanakkor gyönyörű regénye, amelyben ezúttal a palesztin oldalról vehetjük szemügyre a modern kori Izrael, s az ott élők sorsát. Mindezt a szerző egy karizmatikus, tehetséges fiú, Ihmed Hamíd élettörténetén keresztül vázolja fel. Ihmed egy Izrael által megszállt, szigorúan ellenőrzött falucskában cseperedik fel, ahol mindennapi életüket a konstans halálfélelem, s az ezzel járó folyamatos éber készenlét feszültsége árnyékolja be. Hogy mindennek milyen tétje van, azzal kertelés nélkül szembesülünk a könyv nyitójelenetében: Ihmed kishúga, Amal aknamezőn lelt halálának lehetünk megrendült tanúi. Innentől kezdve nem kétséges, hogy a Hamíd család és a többiek miként léteznek. Mindnyájuk rémálma akkor válik valósággá, amikor Ihmed betölti a tizenkettedik életévét - az apát letartóztatják, őket pedig megfosztják minden ingó és ingatlan vagyonuktól. Az öccse, Abbász a harc és a gyűlölet útjára lép, de Ihmed másképp dönt.


hookerRichard Hooker: M*A*S*H

Mobile Army Surgical Hospital (szó szerint Mozgó Katonai Sebészkórház), azaz M.A.S.H. volt a címe annak a nagy sikerű amerikai mozifilmnek (1970) és televíziós sorozatnak (1972-1983), amelynek regényalapját a magyar olvasók most könyv formájában vehetik kézbe. Szerzője H. Richard Hornberger, aki Hooker írói álnéven keltette életre a koreai háború egyik frontkórházának illusztris tagjait, köztük az olyan halhatatlan amerikai hősöket, mint Sólyomszem Pierce, Égő Ajak Houlihan, Radar O'Reilly vagy Csapdle John. Mindannyian képzett katonaorvosok, elszánt és a kimerülésig hajtott emberek voltak, de mindenekelőtt fiatalok - túl ifjak ahhoz, hogy azt csinálják, amit csinálniuk kellett. Pék Zoltán fordításában újraélhetjük a filmvásznon megismert MASH legendát, a sárban futó hősökkel és a földön futó elmebetegekkel, a martinis reggelekkel és a soha véget nem érő, maratoni bolondozásokkal...


coreyJames S. A. Corey: Kalibán háborúja

A Leviatán ébredése után a Térség második kötetével jelentkezik James S. Corey. Miután az előző kötetben felfedezték az idegen protomolekulát, bizonyítást nyert egy, emberi ésszel felfoghatatlan intelligencia létezése. Miután a Vénusz bolygóra került, és ott titokzatos módosításokat hajtott végre, az egész naprendszerre veszélyt jelenthet. Mindez azért is lehet veszélyes, mert ugyan a Föld és a Mars békét kötött egymással, de a külső bolygók és az Öv még mindig nem lehetnek biztosak újonnan szerzett autonómiájukban. A bizonytalanságot jelzi, hogy a külső bolygók éléskamrájának tekintett Ganymedesen egy ismeretlen eredetű és sebezhetetlennek tűnő szuperkatona szinte mindenkit lemészárolt, egy Marsról érkezett tengerész-gyalogosnő kivételével, a Földön pedig egy magas beosztású politikusnő igyekszik megakadályozni, hogy az incidens nyomán újabb bolygóközi háború robbanjon ki. James Holdenre és a Rocinante legénységére vár a feladat, hogy a Külső Bolygók Szövetsége megbízásából a Ganymedesre érkezzen, ahol egy kétségbeesett tudós segítségével próbálják megoldani a látszólag egymással összefüggésben sem lévő problémákat...


hurremDemet Altinyeleklioglu: Hürrem, Szulejmám ágyasa

Az egyik kereskedelmi csatorna óriási sikerrel vetíti azt a török sorozatot, amely a tizenhatodik századi Isztambulban játszódik, és a legendás II. Szulejmán, illetve udvartartása fordulatokban, intrikákban, románcokban gazdag történetét meséli el. Ahogy filmvásznon, úgy a valóságban is kiemelt szerep jutott a szultán imádott feleségének, a tehetséges és karakteres Hürremnek, akinek élettörténete önmagában is megér egy regényt - ezt kaphatják kézhez most az olvasók. Hürrem ruszinföldön született, egyes források szerinte egy ortodox pap lányaként, Alekszandra Liszovszkaja néven. Amikor a tatárok mindenkit felkoncolnak a falujában, ő rabszolgasorba kerül, majd a kán udvarába, azt követően pedig Szulejmán tulajdonába. Az intelligens, magával ragadó lányra hamar felfigyel II. Szulejmán, aki először kedvenc ágyasává, majd - sokak döbbenetére - feleségévé teszi. Így válik lassan, de biztosan valóra Alekszandra legvadabb ábrándja: hogy Hürremként ő legyen az Oszmán Birodalom valódi uralkodója...


bushGeorge Bush: Átalakított világ

A kötet kettős memoár: George Bush, az Egyesült Államok 41. elnöke és volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Brent Scowcroft közösen idézik fel annak a három évnek (1989-1991) a történéseit, amikor véget ért a hidegháború. És bőven van mire emlékezni: a demokratikus Szolidaritás mozgalom hatalomra jutott Lengyelországban, fél évszázad kommunista diktatúrája után szabad választásokat tartottak Magyarországon és Csehszlovákiában is, újra egyesült a két német állam, megbukott a Szovjetunió, Pekingben vérbe fojtották a Tienanmen téri tüntetést, kitört a kuvaiti válság, amelynek hatására amerikai vezetéssel lerohanták Irakot, és az egészből Amerika, mint globális világhatalom került ki. A kötet a legfontosabb témákra összpontosít (a latin-amerikai változásokról, a Panamában végrehajtott akcióról, a közel-keleti békefolyamatról például helyhiány miatt szó sem esik), és az egyes eseményekre felváltva emlékezik Bush és Scowcroft, gazdagon tallózva dokumentumokból, köztük az elnök publikálatlan naplóbejegyzéseiből. Számunkra külön érdekesség, hogy Magyarországról is többször szó esik, kitérve például Bush magyarországi útjára, valamint Antall József két amerikai látogatására is.