2003

  • Nyomtatás

A városi könyvtár által működtetett kemenesaljai könyvtári ellátórendszerhez a megállapodási szerződés aláírásával és a szükséges anyagi forrrások biztosításával 2003. január 1-től Pápoc település csatlakozott, így a rendszerben részt vevő községek száma 12-re, az ellátandó könyvtáraké 13-ra nőtt.

* * * * * * * * * * * * * *

Január 20-án a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett rendezvényén Berecz András énekes-mesemondó volt a vendég, akinek „Félbevágott pipafüst” címen megtartott hangulatos műsora nagy sikert aratott a több mint 100 fős közönség körében.

* * * * * * * * * * * * * *

Február 13-án Balogh Lajos botanikus-muzeológus, a szombathelyi Savaria Múzeum munkatársa emlékezett a 120 éve Kiscellben született Gáyer Gyulára „Bíró a múzeumban” címmel a városi könyvtárban. A sokoldalú tudós, a szegedi egyetem magántanára (akinek nevét számos növény, Celldömölkön iskola, Vas megyében pedig díj is viseli) elsősorban botanikusként aratott maradandót, de nevéhez fűződik például a Vasi Szemle című folyóirat elindulása is.

* * * * * * * * * * * * * *

Február 16-án „Német minden érzékkel” mottóval három foglalkozásból álló német nyelvi sorozat kezdődött a Kresznerics Ferenc Könyvtárban minden korosztály számára, amelyen oldott, korszerű formában sajátíthatják el illetve eleveníthetik fel az érdeklődők a német nyelvi ismereteiket. A könyvtár információs bázisára építve a résztvevők a német nyelvű könyvek mellett az Internet német nyelv tanulását segítő anyagát is felhasználhatták a részükre összeállított ajánló jegyzék alapján.

* * * * * * * * * * * * * *

Február 28-án „Ismeretlen ismerősök Kemenesalján” címmel indult sorozat a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság találkozásainak sorában, amely helyi alkotók számára kínál bemutatkozási lehetőséget. Első alkalommal Danka Imrénével ismerkedhetett meg a hallgatóság a Soltis Lajos Színház művészeinek tolmácsolásában előadott verseket összekötő, Solténszky Tibor rendező-dramaturggal folytatott beszélgetésből.

* * * * * * * * * * * * * *

Március 14-én Kósa Csaba író, a Magyar Újságírók Közösségének elnöke volt a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság vendége a városi könyvtárban. Március idusának előestéjéhez és a szabad sajtó ünnepéhez egyaránt kiválóan illeszkedett a szerző nemrégiben megjelent „Kossuth, a hírlapíró” című kötetének bemutatása a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közreműködésével.

* * * * * * * * * * * * * *

Szomju Lászlóné a Magyar Kultúra Napja alkalmából Szombathelyen a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület kitüntetésében részesült, dr. Bellérné Horváth Cecília könyvtárigazgató pedig március 15-én Körmenden a "Vas Megye Közgyűlése Szolgálatáért Kulturális Tagozat" elismerést vehette át.

* * * * * * * * * * * * * *

Március 27-én a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Honismereti Munkaközösség együttes rendezvényén Makkos Dalma egyetemi hallgató vette számba az érveket és ellenérveket az ügydöntő népszavazás előtt „Előnyök és visszásságok Magyarország Európai Uniós csatlakozása során” címmel.

* * * * * * * * * * * * * *

2003. április 10-én a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaságban Ambrus Lajos „Lugas” című kötetének bemutatójára került sor. A szerzőhöz hasonlóan szintén egyházashetyei illetőségű Alexa Károly irodalomtörténész művet méltató felvezetését követően részletek hangzottak el a kemenesaljai gazdálkodó és a széles művelődéstörténeti látószöggel bíró író nézőpontját szerencsésen elegyítő nagyesszéből.

* * * * * * * * * * * * * *

Május 8-án, a Honismereti Munkaközösség összejövetelén a Kresznerics Ferenc Könyvtárban a helyi televízió munkatársának, Mogyoróssy Gyulának Sághegyről készített dokumentumfilmjét tekintették meg az érdeklődők. A 25 perces alkotás kísérletet tett a hegyhez kapcsolódó valamennyi fontosabb terület (geológia, botanika, szőlészet-borászat, kultúrtörténet és idegenforgalom stb.) korszerű, városmarketinget is formáló képi összegzésére. A filmet a Kábeltelevíziók Egyesülete együttműködésének keretében az ország valamennyi helyi hálózatában is levetítették.

* * * * * * * * * * * * *

Május 23-án Celldömölk települési könyvtára fennállásának 50. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezés helyszíne volt a városi bibliotéka. A szakmai előadások sorában dr. Bellérné Horváth Cecília, a vendéglátó intézmény igazgatója a könyvtárhasználati szokások változásait elemezte Celldömölkön ; a helyi származású Németh S. Katalin, az MTA Irodalomtudományi Intézetének könyvtárvezetője intézményének publikációs stratégiáját vázolta ; Balázs Géza nyelvész „Nyelvújítás egykor és most” címmel tartott előadást, majd felavatta Dessewffy Horváth Mariettának az intézmény jubileumára készített, Kresznerics Ferenc képzelt alakját ábrázoló kisplasztikáját. A nap programját a könyvtárosgenerációk kötetlen találkozója tette teljessé.

* * * * * * * * * * * * *

Június 4-én Weöres Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából „A rejtett ország” címmel a költőóriás verseiből hangzott el zenés összeállítás Fábián László szerkesztésében a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság rendezvényén a városi könyvtárban. A Vas megyei TIT Irodalmi körének előadásán közreműködött Joós Tamás és Prikazovics Ferenc.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 18-án a Sághegyi Szüreti Napok eseménysorozatának keretében Hegedűs Attila, a Szent István Egyetem tanársegéde értekezett Berzsenyi Dánielről, a szőlősgazda költőről. A téma kuriozitása mellett külön érdekességet kölcsönzött az előadásnak, hogy a szőlészet tudós szakértője egyúttal maga is verseket publikál s így minden vonatkozásban hitelesen idézte fel Dani uraság vonatkozó megnyilatkozásait.

* * * * * * * * * * * * *

Október 2-án „Én Shirley” címmel Kasza Éva szabadkai színművész fergeteges előadóestjét élvezhették az érdeklődők a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság keretében a városi könyvtár zsúfolásig megtelt olvasótermében.

* * * * * * * * * * * * * *

Október 18-án a Kresznerics Ferenc Könyvtár adott helyett a Vas Megyei Honismereti Nap rendezvényeinek. A harminc éve működő Honismereti Munkaközösség köszöntését és kiemelkedő tevékenységet kifejtett tagjainak kitüntetését követően előadások hangzottak el: Németh Tibor könyvtáros Berzsenyi és Kis János kapcsolatát idézte fel, Ilon Gábor régész a Sághegy régészeti vonatkozásait összegezte, Káldos Gyula ny. könyvtárigazgató pedig Szakály Dezső néptanítót mutatta be. A Vasi Honismereti Közlemények 2003/2., celldömölki tematikus számának ismertetését követően a település egyesítésének centenáriumára és a várossá avatás 25. évfordulója alkalmából meghirdetett honismereti pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére került sor.

* * * * * * * * * * * * * *

December 2-án, a helyi alkotókat bemutató „Ismeretlen ismerősök” sorozat égisze alatt a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság látta vendégül a városi könyvtárban a Celldömölkön élő 85 esztendős Pecznyik Pál evangéliumi költőt. A termékeny szerző gazdag életművéből válogatott gyöngyszemek Polónyi Gyöngyi előadóművész tolmácsolásában hangzottak el.

* * * * * * * * * * * * * *

December 13-án, Luca napján rendhagyó könyvtárbemutatóra került sor a Kresznerics Ferenc Könyvtárban. A nagysimonyi ifjú házasokat és családjukat adventi könyvtári játszóházba hívta az intézmény, ahol a bibliotéka szolgáltatásainak bemutatása mellett karácsonyi díszek készítésére, énektanulásra, mesehallgatásra is került.

* * * * * * * * * * * * * *

December közepén Rigó Béla író, a Kincskereső című gyermekirodalmi folyóirat főszerkesztője volt a celldömölki könyvtár vendége. 15-én délután a „Zengő ABC a Tündériskolában” címmel tartott mesedélutánt, majd este a felnőtteket avatta be „Az ősi és titkos tudás a mesében és a költészetben” témakör rejtélyeibe Lukácsi Katalin színművész közreműködésével. 16-án délután a nagyobb gyerekeket „varázsolta el” „Az ellopott Harry Potter” mottó alatt.

* * * * * * * * * * * * * *

A városi könyvtár a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásával megvásárolta az Ariel dokumentumküldő szoftver 3.3 verzióját. A rendszer telepítését követően, Magyarországról mindössze hatodikként regisztráltunk a program nemzetközi adatbázisában és könyvtárközi kölcsönzésben folyóiratcikkek kérésével rögtön teszteltük is ezt a korszerű, gyors és minimális költséggel járó dokumentumtovábbítási lehetőséget. A szolgáltatáshoz kapcsolódó IP-címünk: 193.225.51.73

* * * * * * * * * * * * *

A Kresznerics Ferenc Könyvtár által működtetett kemenesaljai könyvtári ellátórendszerhez a megállapodási szerződés aláírásával és a szükséges anyagi forrrások biztosításával 2004. január 1-től Nagysimonyi és Tokorcs települések csatlakoztak, így a rendszer előnyeit igénybe vevő önkormányzatok száma 14-re nőtt, az ellátandó könyvtáraké pedig 15-re emelkedett.