mega888 Honismereti munkaközösség

Honismereti munkaközösség

A közösség 1973-ban alakult. Nyitott, tehát bárki számára lehetővé teszi, hogy munkájában részt vegyen. Feladatának tartja Celldömölk, Kemenesalja múltjának és értékeinek kutatását, a kölcsönös tájékoztatáson alapuló ismeretszerzést, véleménycserét. Tagjai között lelkészek, pedagógusok, orvosok, mérnökök, a MÁV különböző területein dolgozók is találhatók. Létszáma 25–30 fő. Vezetője közel négy évtizedig a könyvtár ma már nyugalmazott igazgatója, Káldos Gyula volt. 2012-től Lendvay Istvánné irányítja a közösséget. A munkaközösség megalakulásától kezdve igyekszik bekapcsolni munkájába a vonzáskörzetben élő honismerettel foglalkozókat is. Összejöveteleit szeptembertől májusig kéthetente, csütörtökön 17 órai kezdettel tartja a könyvtárban.

honism.2015.10.15

A közösség működésében két fő törekvés érvényesül: Az egyik a kutató-, feldolgozó-, tanulmánykészítő munka, amit a könyvtár és az önkormányzat is rendszeresen, pályázati kiírásokkal támogat. Sok értékes tanulmány gazdagítja ily módon a könyvtár helytörténeti gyűjteményét, és válik közkinccsé. Kialakult egy szellemi műhely, amely ösztönzőleg hat a kutatómunka folytatására. 

A másik fontos elem az előadások, amelyeket a gazdag tapasztalatokkal rendelkező tagok és meghívott előadók tartanak helytörténeti, helyismereti témákban - bemutatva, vizsgálva a társadalmi áramlatok, változások helyi vonatkozású hatásait.
A munkaközösség tagjai megbeszélik a napi élet által felvetett kérdéseket. A helyi gyűjtők kamara-kiállításokon mutatják be anyagukat a város különböző intézményeiben.
A honismereti munkaközösség működésének feltételeit a könyvtár biztosítja, ami kiegészül a különböző pályázatokon nyert támogatással.

* * *

A honismereti munkaközösség 2015/16. évi munkaterve (tovább)

* * *

40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség. In: Új Kemenesalja, 2013. ápr. 5. Különnyomat. 16 p. (tovább)

* * *

A celldömölki Honismereti Munkaközösség 2013 őszén a Vas Megyei Honismereti Egyesület "Szülőföldünkért" díszoklevelét vehette át több évtizedes kiemelkedő honismereti tevékenységéért. 

honismszulofold2013

 2014. január 25-én, Celldömölk várossá avatásának 35. évfordulóján a város önkormányzata a munkaközösségnek Pro Urbe Celldömölk díjat adományozottt. Ugyanekkor vehették át Vas Megye Közgyűlésének elismerő oklevelét is fennállásuk 40. évfordulója alkalmából. 

 

honism-pro urbe     honism-vasmkozgy40