mega888 Életrajzi lexikon

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon

 

„... minden közösség működése és fejlődése azon alapszik, hogy mennyit kap tagjaitól. Így van ez az információs társadalom esetében is: nem csak kapunk, de létre is kell hoznunk minél több értékes információt, mind Magyarország, mind pedig a globális tudás társadalom számára."

(Sebestyén György)

Köszöntöm az Olvasót!

A Kemenesaljai életrajzi lexikon, „digitális panteon" helytörténészek és könyvtárosok munkájának eredményeként e kistérség tiszteletre méltó személyiségeinek állít emléket. Azzal a céllal hoztuk létre, hogy segédlet legyen tanuláshoz, kutatáshoz vagy pusztán kíváncsiság kielégítésére, erősítse a kötődést tájegységünkhöz, s legyünk büszkék elődeinkre. A világháló jó eszköz arra, hogy nyilvánosság elé tárjuk, mivel járultak a kemenesaljaiak a nemzeti és egyetemes kultúrához.
Az adatbázist folyamatosan bővítjük. Jelen állapotában közel kilencven helyi, Kemenesaljáról induló, vagy e tájon keresztülhaladó személyiség pályaképe rajzolódik ki a szócikkekben, melynek szerkezete a következő: Eredeti név. – Névváltozat. – Születési és halálozási adatok (lehetőség szerint év, hó nap megjelölésével). – Foglalkozás. – Pályaív: bő adatokkal, tárgyilagos hangnemű, amelyben azért a személyiség karaktere megvilágítást nyer. – Arckép, ennek hiányában jellemző illusztráció. – Helyi szempontból domináns, válogatott mű és/vagy irodalomjegyzék.
A szócikkek gazdagok hiperhivatkozásokban, amelyek tovább árnyalják az adott személy életművét, nagyobb összefüggések, kapcsolatok megismeréséhez vezetik a figyelmes olvasót. Az adatbázis része a betűrendes névmutató és Kemenesalja helyneveinek mutatója, az egyes településekhez kötődő nevekkel.
A Kemenesaljai életrajzi lexikon létrehozását a Vas Megyei Közgyűlés Tudományos Szakbizottsága és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta.
Arra törekedtünk, hogy megbízható, pontos, tartalmilag hiteles forrást nyissunk meg Ön előtt, éppen ezért minden hibaigazítást, kiegészítést, ötletet szívesen és köszönettel fogadunk.

Dr. Bellérné Horváth Cecília

Celldömölk, 2005. január 20.

Szócikkek  Helynévmutató  Foglalkozások  Legújabbak

Szerkeszti: Gergye Tamás, Németh Tibor
Felelős szerkesztő: dr. Bellérné Horváth Cecília (2003-2006) ; Németh Tibor (2006-)

A szócikkek szerzői: Barsy Rita, Böröcz Enikő, Gergye Tamás, Györe Géza, Györéné Losoncz Andrea, †Horváth Lajos, Káldos Gyula, Koltai Jenő, Molnár Gábor, Nádasdy Lajos, Németh Tibor, Oszkó Zoltán, †Szerdahelyi Pál, Sztrányai Györgyné, Tungli Gyula

© 2003-2018 Kresznerics Ferenc Könyvtár,Celldömölk