Pór Antal: Köcski Sándor. In: Századok, 1888. pp. 785-797. (tovább)