Feiszt György: Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt. In: Vas megyei levéltári füzetek 3. Előadások Vas megyei történetéről. I.  Szombathely, 1990. pp. 219-229. (tovább)