Kiss Elemér: A Kemenesaljai Úttörő Termelőszövetkezet története. Szhely., Vas Megye Tanács V.B. Műv. Oszt., 1972. 157 p. (tovább)