2010

Január 6-án Czérna Ágnes „Tanyaszínház 1978-2008” című kötetének bemutatójára került sor a városi könyvtárban. A rendezvény a celldömölki Soltis Lajos Színház társszervezésében jött létre, hiszen a kemenesaljai társulat névadója a vajdasági tanyaszínház lelke és „atyamestere” volt. A szerzőt és a könyvet méltatta Dr. Sirató Ildikó színháztörténész, az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárának vezetője.

* * * * * * * * * * * * *

Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából a városi ünnepség színhelye volt a Kresznerics Ferenc Könyvtár. A rendezvény keretében elsőként Dr. Pusztay János nyelvész „Nyelvünk és kultúránk Európában” című előadása hangzott el. Ezután a Kresznerics Ferenc Díj, mint városi kulturális elismerés átadására került sor: 2010-ben Esztergályos Jenő, az Apáczai Kiadó ügyvezetője és Dr. Koltai Jenő alsósági esperes-plébános részesült az elismerésben. Az „Új Kemenesalja” című helyi újság Nívódíját Káldos Gyula nyugalmazott könyvtárigazgató vehette át. Az est Nádasdy Lajos „A dömölki apátság kezdetei” című hiánypótló helytörténeti kötetének bemutatójával zárult.

* * * * * * * * * * * *

Február 23-án a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság látta vendégül Süle Ferenc nyugalmazott zeneiskolai igazgatót, aki az általa szerzett zenékre épülő „Dani uraság : Berzsenyi Dániel megzenésített versei” című CD-t mutatta be az érdeklődőknek. A celldömölki premier élményét fokozta, hogy egy dal erejéig a közönség is bekapcsolódott az éneklésbe.

* * * * * * * * * * * * *

Április 6-án a Költészet Napjához kapcsolódva Tverdota György irodalomtörténész mutatta be a celldömölki származású Németh Andorról, „József Attila barátjáról, szellemi társáról és életének krónikásáról” írott kétkötetes monográfiájának első részét. Ezt követően Jordán Tamás színművész, a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója „… szólt az ember” című József Attila-műsora hangzott el. Az összeállítás egyediségét és varázsát Tverdota György verstömbökhöz fűzött magyarázatai illetve a Németh Andornak címzett „Ars poetica” című költemény minden jelenlévő általi közös elmondása adták.

* * * * * * * * * * * * *

Április 21-én jegyezte be a Vas Megyei Bíróság a Kresznerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Alapítványt, amelynek célja Kemenesalja tájegység könyvtári és információs kultúrájának fejlesztése: a térség könyvtárai állománygyarapításának és technikai modernizálásának elősegítése, valamint rendezvény- és programkínálatának bővítése; a könyvtári kisközösségek: Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és ifjúsági csoportja, továbbá a Honismereti Munkaközösség működtetése; nyomtatott és elektronikus tájékoztató források megjelentetésének támogatása.

* * * * * * * * * * * * *

Április 23-án a Kresznerics Ferenc Könyvtárban zajlott a Tudásdepo Expressz uniós pályázat projektnyitója. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár konzorciumi partnereivel – Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár (Sárvár), Petőfi Sándor Művelődési – Sportház és Könyvtár (Csepreg) benyújtott pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 8.000.000 Ft összegű, önrész nélküli támogatásban részesítette. A szakmai program keretében Pallósiné dr. Toldi Márta PhD, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatónője és Németh Tibor celldömölki könyvtárvezető illetve Büki Balázs, a Netlib Kft. munkatársa tartottak a projekt céljait áttekintő előadásokat.

* * * * * * * * * * * * *

Június 11-én várta az érdeklődőket a városi könyvtárba Kukorelly Endre író-költő, országgyűlési képviselő a „Van-e valami esélye a kortárs magyar irodalomnak?” című programra. Az Ünnepi Könyvhét keretében lebonyolított közönségtalálkozó a provokatív címnek megfelelően valódi polémiát és párbeszédet eredményezett a jelenlévők körében.

* * * * * * * * * * * * *

Június 28-án vette át az országos honismereti mozgalom legmagasabb elismerését, a Bél Mátyás-díjat fél évszázados honismereti munkásságáért és színvonalas helytörténeti publikációiért  az ezúttal Kőszegen megrendezett Honismereti Akadémián Káldos Gyula, a celldömölki városi könyvtár nyugalmazott igazgatója.

* * * * * * * * * * * * *

Augusztus 8-án hosszú, türelemmel viselt szenvedés után 44 éves korában elhunyt Káldos Albertné született Bebesi Hedvig kolléganőnk, aki több mint két évtizedig volt a városi könyvtár munkatársa.

* * * * * * * * * * * * *

Augusztus 13-án vehették birtokukba a látogatók a folyóiratolvasó uniós TÁMOP pályázatból finanszírozott bútorait. A városi könyvtár egyik legforgalmasabb részének használatát komfortosabbá tevő fejlesztés az olvasók új épület átadása óta jelzett igényeinek figyelembe vételével készült.

* * * * * * * * * * * * *

Augusztus 23-án a könyvtári szolgáltatásfejlesztésre és az olvasáskultúra népszerűsítését elősegítő program-sorozat keretében hatnapos, gyermekkönyvtári műhelyként működő napközis olvasótábor kezdődött. Az egész napos tábor 21 résztvevője nyelvi-, állat- és növényismereti vetélkedőkön mérte össze tudását, új könyvekkel ismerkedett a felolvasások során és szívet melengető filmeket látott a könyvtári mozimatinéban. Az olvasótábor ismét elérte a kitűzött célokat (tudás-, értékrend építése, érdeklődés felkeltése, önismeret fejlesztése), a résztvevők megismerték az olvasás örömszerző tulajdonságát.

* * * * * * * * * * * *

Október 6-án Fejős Éva, a Nők Lapja munkatársa, napjaink egyik legsikeresebb magyar írónője volt a Kresznerics Ferenc Könyvtár vendége az Országos Családi Könyvtári Napok programsorozat részeként. Az eladási toplisták élén álló írónő a közönségtalálkozón R. Kövér Balázs kérdéseire válaszolva vallott a sikerhez vezető útról és műveinek születéséről.

* * * * * * * * * * * *

Október 16-án az európai uniós TÁMOP program támogatásával „Maci-napot” tartott a városi könyvtár. Délelőtt filmvetítések, szellemi totó és „Művész Mancsok” néven kreatív játéksarok várta a gyerekeket. Délután a közös mackókészítés után került sor „A macim és én” címmel óvodások és alsó tagozatosok számára meghirdetett rajzpályázat, valamint a mackókiállítás megnyitójára. Az utóbbin Bőczén Lászlóné szombathelyi gyűjtő anyaga mellett a „Hozd el kedvenc macidat” címmel meghirdetett verseny indulói is helyet kaptak. Az érdeklődésre jellemző, hogy közel 100 rajz és több mint 60 maci gazdagította a kiállítást.

* * * * * * * * * * * *

2010. november 25-én a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség látta vendégül a városi könyvtárban Kósa András celldömölki származású matematika professzort, Celldömölk díszpolgárát a Németh Tibor könyvtárvezető által moderált, teltházas beszélgetésen. Kósa András “Értelmiségi körökben” című memoárjához kapcsolódva vallott celldömölki gyökereiről, pályájának alakulásáról, az oktatás helyzetének változásairól és a lokálpatriotizmus jelentőségéről a színes történetekkel, anekdotákkal fűszerezett esten.

* * * * * * * * * * * *

December végén új multifunkciós technikai eszközzel gyarapodott a Kresznerics Ferenc Könyvtár egy helyi számítástechnikai cég támogatásának köszönhetően. A Xerox Workcentre az A/3-as nagyságig terjedő fekete-fehér és színes másolás / nyomtatás mellett a szkennelési és faxolási funkciókat is kiszolgálja. Egyik legfőbb jellemzője, hogy az eddigieket minőségileg is jelentősen meghaladó szolgáltatásait a helyi könyvtári hálózatba integrálva távolról, bármely munkaállomásról lehet aktiválni.