2002

Január 17-én a városi könyvtárban működő honismereti munkaközösség foglalkozásán Németh Tibor, a Kresznerics Könyvtár munkatársa ismertette az általa létrehozott "Magyar Életrajzi Kalauz" reprezentatív nemzeti digitális névkataszter másfél évtizedre visszatekintő történetét. Az előadás második részében a hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhatták a 2001/2002 folyamán a Magyar Soros Alapítvány támogatását is élvező adatbank gazdag visszakeresési lehetőségeit.

* * * * * * * * * * * * * * *

A "Magyar Kultúra Napja" alkalmából Fűzfa Balázs irodalomtörténész előadása hangzott el január 21-én a Kresznerics Ferenc Könyvtár olvasótermében "Az olvasás gyönyörűsége" címmel. Az Olvasás Éve programsorozathoz illeszkedve szó esett az olvasás művelődéstörténeti fontosságáról és fejlődésének perspektíváiról, egészen a DVD-ROM halmazokig... A rendezvényen közreműködött Prikazovics Ferenc előadóművész.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság szervezésében február 4-én Kóka Rozália előadóművész látogatott el a városi könyvtárba. A moldvai csángó, bukovinai székely és gyimesi csángó mesékből, mondákból, népi szerelmes történetekből összeállított "Egy asszon két vétkecskéje" című műsorával fergeteges sikert aratott a közönség körében.

* * * * * * * * * * * * * * *

"Személyiségnek lenni a legtöbb..." címmel Lőrinczy Huba irodalomtörténész, az irodalolomtudományok kandidátusa, a Berzsenyi Dániel Főiskola tanszékvezető főiskola tanára elemezte a Márai-jelenséget a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság március 11-i összejövetelén. Az írói életművet több évtizede kutató előadó a pályaív fő vonulatainak felrajzolása mellett magyarázatot kínált az újkeletű, külföldön tapasztalható Márai-reneszánsz gyökereire is.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Kresznerics Ferenc Könyvtár munkatársai közül dr. Bellérné Horváth Cecília könyvtárigazgató a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület kitüntetésében részesült, Németh Tibor pedig március 15-én a "Vas Megye Közgyűlése Szolgálatáért Kulturális Tagozat" elismerést vehette át.

* * * * * * * * * * * * * * *

Március 27-én a Színházi Világnap alkalmából a Celldömölkön működő Soltis Lajos Színház művészeinek közreműködésével tartott összejövetelt a KBAT ifjúsági tagozata. A színház világába beavató játékok és helyzetgyakorlatok után a csoport tagjai megtekintették "A csalogány" című meseelőadást.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Vas megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Kresznerics Ferenc Könyvtár rendezésében került sor a városi könyvtárban április 8-án Balogh József költő-tanár "Őszelő" című verseskötetének bemutatójára. A Kemenesaljához sok szállal kötődő (közel egy évtizedig Nagysimonyiban tanító) lírikus helyi vonatkozású emlékeinek idézésével fűzte csokorba az est során elhangzott műveit. A "Költészet Napjá"-hoz kapcsolódó rendezvény házigazdája Pungor János, a T IT megyei igazgatója volt és megzenésített versekkel közreműködött Joós Tamás előadóművész.

* * * * * * * * * * * * * * *

Április 24-26. között került sor a Kresznerics Ferenc V. országos anyanyelvi verseny lebonyolítására a városi könyvtár szervezésében. A beküldött írásbeli dolgozatok alapján 21 versenyző került a döntőbe az ország minden tájáról Csongrádtól Nyíregyházáig. Az ünnepélyes megnyitó díszelőadását a médiából ismert Balázs Géza nyelvész tartotta nyelvművelésünk helyzetéről. Az írásbeli és a két szóbeli forduló izgalmai mellett a versenyzők és kísérőik megismerkedhettek Kemenesalja természeti és művelődéstörténeti értékeivel is. A tanulók teljesítményét a Guttmann Miklós tanszékvezető főiskolai tanár, kandidátus (Berzsenyi Dániel Főiskola, Szombathely) elnökletével működő zsüri rendkívül színvonalasnak értékelte. A kiélezett verseny győztese Bilecz Ágnes balassagyarmati tanuló lett, de az indulók és a felkészítő tanárok közül is sokan részesültek különdíjban.

* * * * * * * * * * * * * * *

Május 25-én egész napos konferenciát rendezett Celldömölkön a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vas Megyei Szervezete, a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság „Vége az olvasás évének?” címmel. Az Olvasás Napján megtartott program keretében először Dr. Tóth Gyula, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola főiskolai tanára fogalmazta meg előadásában az olvasástörténet üzenetét, majd Pápayné Kemenczey Judit, a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karának oktatója vázolta fel az olvasás jövőjét 10-14 éves gyerekek vallomásai alapján. A vendéglátók részéről dr. Bellérné Horváth Cecília könyvtárigazgató és Beleznainé Lukács Erzsébet gyermekkönyvtáros vonta meg a „könyvtári akciósorozat” mérlegét. Délután az olvasmánynapló-pályázat eredményhirdetésére került sor, majd a gyerekek jutalomjátékként Pálfalvi Dorottya író interaktív meseszínházának előadását élvezhették „Repülő kastély” címmel.

* * * * * * * * * * * * * *

Június 3-án az Ünnepi Könyvhét eseményeihez kapcsolódva Lőrinczy Huba irodalomtörténész, a Berzsenyi Dániel Főiskola tanszékvezető tanára, az irodalomtudományok kandidátusa rajzolta meg a regényíró Márai Sándor portréját „… lelkesen és öntudatosan vagyok cselekményellenes” mottóval. A városi könyvtárban lebonyolított rendezvényen a téma szakértője mintegy folytatta és kiegészítette korábbi, a Márai-jelenséggel foglalkozó márciusi előadását.

* * * * * * * * * * * * * *

Július első hetében testvérvárosi kapcsolat keretében 41 gyermek és 10 kísérő Celldömölkön töltött egy hetet az erdélyi Erdőszentgyörgyről és a kárpátaljai Asztélyból. A családoknál elszállásolt vendégek számára gazdag programot állított össze a helyi intézmények (iskolák, református egyházközség) munkáját koordináló Kresznerics Ferenc Könyvtár. Ismeretterjesztő előadások, kézműves foglalkozások, kemenesaljai kirándulás és budapesti nevezetességek megtekintése mellett a városi könyvtárban az Internet lehetőségeivel is megismerkedhettek a diákok. Az Illyés Közalapítvány és az Ifjúsági- és Sportminisztérium támogatása révén a gyermekek a celli programok után újabb hetet tölthettek el a városi önkormányzat balatonrendesi táborában.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Kresznerics Ferenc Könyvtár kezdeményezésére Dörnyei Lászlóné, az intézmény feldolgozó könyvtárosa közelgő nyugdíjazása alkalmából augusztus 20-án a városi ünnepségen „Celldömölk Városért” Érdemérem kitüntetésben részesült. Az elismerés indoklásában a több mint három évtizedes magas színvonalú feldolgozói munka mellett kiemelt hangsúlyt kapott a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság sokoldalú tevékenységének koordinálása és a Kresznerics Ferenc országos anyanyelvi versenyek szervezésében és lebonyolításában vállalt szerep is.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Kresznerics Ferenc Könyvtár, a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és ifjúsági csoportja október 4-én Kossuth Lajos születésének bicentenáriuma alkalmából kerekasztal-beszélgetést szervezett „Szabad polgárokat szabad hazában : Kossuth Lajos öröksége” címmel. A zenei betétekkel, multimédiás bejátszásokkal gazdagított pódium-beszélgetés résztvevői Bejcziné Németh Tünde és Bejczi Károly zenetanárok (celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola), Kiss Zsuzsanna magyartanár (Kecskeméti Református Kollégium Gimnáziuma) és Dr. Lenner Tibor történelemtanár (celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium) voltak. Kossuth életpályának felidézése során külön hangsúlyt kapott a szónoki képességek kiemelése és a néphagyományban továbbélő emlékének bemutatása.

* * * * * * * * * * * * * * *

Október 4-én került installálásra (és az esti rendezvényen rögtön alkalmazásra) a Kresznerics Ferenc Könyvtárban a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumának pályázatán nyert 3M projektor vetítőállvánnyal, továbbá a könyvtári gyakorlatban, a helyismereti munkában sokoldalúan használható digitális fényképezőgép rendszerbe állítása. A technikai fejlesztés értéke elérte az 1.650.000 forintot.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Berzsenyi Dániel irodalmi és Művészeti Társaság helyi csoportja Illyés Gyula születésének centenáriuma alkalmából ünnepi estet rendezett a városi könyvtárban november 6-án: Tüskés Tibor irodalomtörténész számos személyes élménnyel fűszerezve Illyés pályaképét rajzolta meg. „A puszták népe” és az „Egy mondat a zsarnokságról” köré csoportosítva gondolatait, elsősorban Illyés erkölcsi nagyságát hangsúlyozta.

* * * * * * * * * * * * * * *

November 18-án búcsúztak el a Kresznerics Ferenc Könyvtár jelenlegi munkatársai és egykori kollégái Dörnyei Lászlónétól, aki év végétől az intézményben eltöltött három és fél évtizedes munka után vonul nyugdíjba. A feldolgozói munkakört belső átszervezéssel töltik be és a könyvtár új munkatársa a 2001-ben a Berzsenyi Dániel Főiskolán végzett Barsy Rita lett.

* * * * * * * * * * * * * * *

A Széchenyi Terv részeként kapott informatikai fejlesztéshez kapcsolódva októberben és novemberben szombaton délutánonként Internet-használóképzési tanfolyam zajlott a városi könyvtár 10 internetes számítógépén. A 12 fős csoportok 3x5 órás foglalkozásokon és 5 órás gyakorlás keretében ismerkedhettek meg az Interneten történő tájékozódás és keresés módszereivel. A téli szünetig két csoport ért véget, de a januártól induló három csoportba már minden hely foglalt…

* * * * * * * * * * * * * * *

Az alsósági Berzsenyi Lénárd Általános Művelődési Központ épületében december 9-én felavatta a városrészi könyvtárat Fehér László, Celldömölk polgármestere. Az eseményen ünnepi köszöntőt mondott Molnár Gábor főtanácsos, művelődési szakreferens és közreműködtek a Berzsenyi Lénárd ÁMK tanulói. A korábbi méltatlan körülmények közül némileg tágasabb, klubszobával is rendelkező helyiségbe került Celldömölk 3000 főt meghaladó lakosságú településrészének könyvtára.

* * * * * * * * * * * * * * *

Kettős rendezvénynek adott helyett a Kresznerics Ferenc Könyvtár december 12-én, amit az előadók személye, Havas Judit előadóművész és Budai Ilona népdalénekes kötött össze. Délután a gyermekkönyvtárban „Ha a világ rigó lenne” mottóval 10-11 éveseknek gyermekfoglalkozást tartottak, majd este a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség karácsonyi öszejövetelén „Terhünk a föld” címmel Illyés Gyula és Ady Endre írásaiból összeállított előadásukon a szerzők születésének évfordulójára emlékeztek.

* * * * * * * * * * * * * * *

December 20-án került sor a gyermekkönyvtárban a „Kincskeresés” címmel, 10-12 éveseknek összeállított feladatlap eredményhirdetésére. A különféle folyóiratok, CD-ROM-ok és az Internet használatát egyaránt igénylő, változatos tematikájú kérdések legjobb válaszadói értékes jutalomban részesültek, majd karácsonyi játszóház fogadta díjátadáson résztvevő gyermekeket.