2004

A Kresznerics Ferenc Könyvtár által működtetett kemenesaljai könyvtári ellátórendszerhez a megállapodási szerződés aláírásával és a szükséges anyagi források biztosításával 2004. január 1-től Boba, Kemenespálfa és Nemeskocs települések csatlakoztak, így a rendszer előnyeit igénybe vevő önkormányzatok száma 17-re nőtt, az ellátandó könyvtáraké 18-ra, az ellátórendszerhez tartozó lakosok száma pedig 8000 fölé emelkedett.

* * * * * * * * * * * * *

Január 10-én zajlott a Celldömölk várossá avatásának 25. évfordulóját és a település egyesítésének centenáriumát ünneplő jubileumi rendezvény. A nagyszabású program-sorozathoz a Kresznerics Ferenc Könyvtár a városi emlékkiállítás dokumentumanyagához történő hozzájárulással, valamint a Honismereti Munkaközösség tagjai révén annak összeállításával vett részt.

* * * * * * * * * * * * *

Január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából „Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül” címmel Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Művelődési és Sport titkárságának vezetőjének szubjektív vallomását és hitvallását hallhatták az érdeklődők a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság rendezvényén.

* * * * * * * * * * * * *

Február 5-én a Rákóczi-szabadságharc 300. évfordulójához kapcsolódva „Két pogány közt egy hazában” mottóval a kor irodalmát és zenéjét is megidéző kerekasztal-beszélgetés zajlott a városi könyvtárban Bejczi Károly és Bejcziné Németh Tünde zenepedagógusok, valamint Kiss Zsuzsanna magyartanár és Dr. Lenner Tibor történelemtanár részvételével.

* * * * * * * * * * * *

Március 12-én a Kemenesaljai Művelődési Központban került sor a Kresznerics Ferenc Könyvtár szervezésében „Kemenesaljaiak az 1848/49-es szabadságharcban” címmel emlékülésre. Az eseményen Németh Tibor könyvtáros bevezetőjét követően Nagy István hadtörténész idézte fel a tájhoz kötődő hadi eseményeket és honvédsereg helyi származású tisztjeinek kalandos sorsát. A nemzeti ünnepen a Kresznerics Ferenc Könyvtár kezdeményezése alapján a Polgármesteri Hivatal épületén Illés Erika szobrász domborművét avatták fel, amely a kemenesaljai honvédtisztek névsorát és Horváth Elek történész, országgyűlési képviselő arcképét ábrázolja.

* * * * * * * * * * * *

Március 24-tól május 25-ig „Jeles napok a környezet és természet védelmében” címmel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával zajlott rendezvénysorozat a Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermekrészlegében. Vig Károly kandidátus, a Savaria Múzeum munkatársa négy alkalommal vendégül a gyermekeket előadásain, amelyek témai között a vízről, a Földről, a madarak és fák napjáról és a világ nemzeti parkjairól is szó esett. A záró találkozón került sor az előadásokhoz kapcsolódó háromfordulós rejtvénypályázat, valamint „A Nyugat-dunántúli régió védett állat- és növényvilága” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére és a legjobb pályaművek kiállításának megnyitására. A program zárásaként június 12-én, a környezetvédelmi világnapon jutalomkirándulásra került sor Vas megye arborétumaiba és a Savaria Múzeumba.

* * * * * * * * * * * * *

Március 27-én az Internet Fiesta 2004 programsorozat keretében a Kresznerics Ferenc Könyvtár az alábbi témakörökben várta és tájékoztatta az érdeklődőket: Európai Uniós információforrások a Neten ; Kemenesalja a weben ; Pályázati gyűjtőhelyek a világhálón ; Országos Dokumentumellátó Rendszer használata.

* * * * * * * * * * * * *

Március 30-án „Üstökös jár a szélben” címmel Tóth Zsuzsanna előadóművésznek, a Magyar Művelődési Intézet művészeti főosztályának vezetőjének Kiss Anna verseiből összeállított műsorát élvezhették az érdeklődők a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság rendezvényén a Kresznerics Ferenc Könyvtárban.

* * * * * * * * * * * * *

Április 28-tól 30-ig zajlottak a városi könyvtár szervezésében az immár hatodik alkalommal megrendezett Kresznerics Ferenc Országos Anyanyelvi Verseny eseményei. Az írásbeli pályamunkák elbírását követően 26 versenyző vehetett részt a döntőn az ország szinte minden táját reprezentálva, akik kísérőikkel együtt 28-án este az ünnepélyes megnyitón Balázs Géza nyelvész „Nyelvünk a 21. században” című előadását hallgatták meg. A másnap délelőtti írásbeli fordulót követően a vendégek kemenesaljai irodalmi barangoláson vehettek részt, majd a 30-i szóbeli megmérettetésen dőlt el a helyezések és a számos különdíj sorsa.

* * * * * * * * * * * * *

Április 30-án az „Együtt Európában” országos könyvtári rendezvénysorozat Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása helyi programjaként a Kresznerics Ferenc Könyvtárban rendkívüli nyitva tartás keretében este 22 óráig tematikus bemutatókra került sor „Keress barátokat az Internet segítségével” gyűjtőcím alatt.

* * * * * * * * * * * * *

Május 29-én a Kresznerics Ferenc Könyvtárban tartott gyermekek számára író-olvasó találkozót Sohonyai Edit, számos népszerű ifjúsági regény szerzője „Szerelemről másképpen” címmel tartott foglalkozást, amely az „Irodalomról másképpen” sorozat záró rendezvénye volt. E rendezvény részeként került sor a Nemzeti Kulturális Alapprogram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által támogatott érzelmi intelligencia fejlesztési program keretében „Már megint itt van a szerelem” mottóval meghirdetett irodalmi pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére is.

* * * * * * * * * * * *

Június 5-én a városi könyvtár szervezésében a Honismereti Munkaközösség hagyományos, évenkénti kirándulására került sor, amelynek fő célja – számos egyéb nevezetesség megtekintése mellett – a világörökség részét képező komáromi erődrendszer megtekintése volt. A celldömölki MÁVÉPCELL Kft. támogatásának köszönhetően szerény hozzájárulást igénylő kiránduláson szép számban vettek részt a csoport tagjai, de számos külső érdeklődő is akadt.

* * * * * * * * * * * *

Június 9-én „Könyörgés : a Halotti beszédtől a határon túli magyar irodalmakig” címmel Maczkó Mária és Szabó András előadóművészek irodalmi és zenei összeállítását hallgathatta meg az érdeklődő közönség a városi könyvtárban a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság ünnepi könyvheti rendezvényén.

* * * * * * * * * * * *

Június 10-től a Kresznerics Ferenc Könyvtár internetszolgáltatása immár eMagyarország pontként is üzemel tovább az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatása jóvoltából. A rendelkezésre bocsátott anyagi források lehetővé tették az elavult gépek cseréje mellett a programok frissítését és kedvezményként az óránkénti maximum 100 forintos használati díj bevezetését.

* * * * * * * * * * * *

Június 24-én a városi könyvtárban a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság helyi csoportjának rendezvényén Kuntár Lajos volt a vendég, aki a 90. születésnapjára, a Magyar Nyugat Kiadó gondozásában megjelent „A bűvös ládikó” című, Vas megyei gyűjtésen alapuló mesegyűjteményét ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A találkozó házigazdája Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője volt.

* * * * * * * * * * * *

Július és augusztus hónapban a Kresznerics Ferenc Könyvtárban az állomány teljes körű ellenőrzésére került sor. E feladatot a könyvtár munkatársai összekötötték a dokumentumok vonalkódozásával és a számítógépes nyilvántartás ellenőrzésével, megteremtve ezzel az elektronikus kölcsönzés bevezetésének feltételeit.

* * * * * * * * * * * *

Július 2-án a Kresznerics Ferenc Könyvtár gyermekrészlegében a nyári szünetet köszöntő „Varázsparti”-ra került sor. Igazi plaza-érzést varázsolva, felszabadult hangulatban, pattogatott kukorica mellett a gyereksereg Tolkien nyomában járva megtekintette a Gyűrűk Ura trilógia „A király visszatér” című részét.

* * * * * * * * * * * * *

Augusztus 30-tól megkezdődött a számítógépes kölcsönzés a Szikla 21 integrált könyvtári programmal a Kresznerics Ferenc Könyvtárban a nyáron végrehajtott dokumentumok vonalkódo-zását, valamint az ezzel egyidőben lebonyolított teljes körű állományellenőrzést követően.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 23-án a Sághegyi Szüreti Napok nyitó rendezvényeként került sor a Kresznerics Ferenc Könyvtárban könyv- és CD-bemutatóra. Az Ambrus Lajos író és Somlósi Lajos fotográfus által jegyzett „A magyar bor útja” című reprezentatív képeskönyv, valamint a Kátai Zoltán - Róka Szabolcs énekmondó-páros „Boriváshoz való” című albuma kiválóan illeszkedett egymáshoz és valódi kulturális csemegét jelentett a résztvevők számára.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 24-én döntött a Magyar Köztársaság Kormánya a 2005. évi címzett támogatások odaítélésről. Celldömölk Önkormányzata 400 millió forintos támogatást kapott a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Kemenesaljai Művelődési Központ rekonstrukciójára és bővítésére. A tervek szerint a könyvtár alapterülete az emelet-ráépítés és a belső átalakítás révén a jelenleginek közel kétszeresére, több mint 900 m2-re fog nőni.

* * * * * * * * * * * * *

Október 11-én „uniós csillagjegyben” gyűlt össze a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság. Juhani Nagy János újságíró élvezetes kulináris kalandozásait hallgathatták meg „Európa eszik” című kötetének ismertetése kapcsán és ezzel egyidőben nyílt meg a Berzsenyi Dániel Könyvtár gondozásában az Európai Unió három országát: Dániát, Portugáliát és Spanyolországot bemutató vándorkiállítás.

* * * * * * * * * * * * *

Október 21-én a városi könyvtárban működő Honismereti Munkaközösség kihelyezett foglalkozást tartott Csöngén: Balogh Ernő tanár-helytörténész kalauzolása mellett megtekintették a település temetőjét és irodalmi emlékeit, amelyek közül Weöres Sándor emlékházára szentelték a legtöbb időt.

* * * * * * * * * * * * *

November 3-án a gyermekkönyvtár őszi szüneti programjainak részeként a nagy sikerű plazamoziban a „Neveletlen hercegnő” című filmen szórakozhattak a diákok. Két nappal később, 5-én a „Barangolás az ismeretek birodalmában” elnevezésű könyvtárhasználati játszóház első foglalkozásán a kalandozó őseink nyomában és a honfoglalás témakörében próbálhatták ki kreativitásukat és tudásukat. A kiscsoportos vetélkedő legjobbjai könyvjutalomban részesültek.

* * * * * * * * * * * * *

November 8-án Balassi Bálint születésének 450. évfordulója alkalmából szervezett estet a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság helyi csoportja a városi könyvtárban. Előbb a celldömölki Ómuzsika együttes korhű ruhákban Balassi-dalokat adott elő; majd Kőszeghy Péter irodalomtörténész, a Balassi Kiadó igazgatója tartott előadást Balassi és a teológia kapcsolatáról, jelentősen árnyalva a köztudatban elterjedt Balassi-képet.

* * * * * * * * * * * *

November 25-én a Kresznerics Ferenc Könyvtárban működő Honismereti Munkaközösség tagjai kihelyezett foglalkozás keretében a celldömölki katolikus templom tárházának gyűjteményében őrzött kincseket tekintették meg.

* * * * * * * * * * * *

December 3-án Zombori Ottó csillagász, az Uránia Csillagvizsgáló igazgatója tartott látványos előadást „A csillagászat nagy fordulópontjai” címmel a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közös rendezvényén, amely a Phare CBC Kisprojekt Alap támogatásával került lebonyolításra.

* * * * * * * * * * * *

December 9-én a Honismereti Munkaközösség foglalkozásának vendége Portschy Tamás építészmérnök volt, aki az erdélyi várakról és városokról szerzett élményeit, valamint utazásai során készített gazdag képösszeállítását osztotta meg az érdeklődőkkel.

* * * * * * * * * * * *

December 13-án a Kemenesaljához ezernyi szállal kötődő Balogh József költő-tanár „Zászlótűz” című verseskötetének bemutatója zajlott a városi könyvtárban a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság helyi csoportjának évzáró összejövetelén.

* * * * * * * * * * * *

A Kresznerics Ferenc Könyvtárban az esztendő folyamán beüzemelésre került a könyvtárhasználókkal történő gyorsabb, olcsóbb és dokumentálható kapcsolattartást biztosító, Internet-alapú elektronikus SMS szolgáltatás. A könyvtárosok és az olvasók egyértelműen pozitív tapasztalatokat szereztek az alkalmazás során a biztonságosan működő rendszerről, amelynek működéséről részletes információ található a http://www.e-sms.hu honlapon.