2006

Január 26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség vendégeként a városi könyvtárban Tóth Péter irodalomtörténész, a szombathelyi Bolyai Iskola tanára tartott előadást az intézmény névadójáról „A szótáríró és a közmondásgyűjtő Kresznerics Ferenc” címmel.

* * * * * * * * * * * * *

Február 1-től nyugdíjba vonult dr. Bellérné Horváth Cecília, aki közel másfél évtizedig vezette a városi könyvtárat. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár intézményegységének irányításával Németh Tibort, a bibliotéka munkatársát bízták meg öt évi időtartamra.

* * * * * * * * * * * * *

Február 13-án Mesterházy Attila, az Őrségi Nemzeti Park celldömölki illetőségű természetvédelmi felügyelője ismertette a Kemenesaljai Többcélú Kistérségi Társulás kérésére készített és a Belügyminisztérium támogatásával 2005-ben 50 példányban megjelent, a celldömölki kistérség védelemre javasolt területeit kimerítő alapossággal feltáró tanulmányának legfontosabb eredményeit a Kresznerics Ferenc Könyvtár olvasótermében tartott előadáson.

* * * * * * * * * * * * *

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címzett támogatásból történő rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás nem járt sikerrel, így az intézmény felújítása több hónapos késedelmet szenved.

* * * * * * * * * * * * *

Március 9-én a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság a Magyar Sajtó Napjához kapcsolódva „Egy csepp emberség” című rendezvényén Lengyel Anna és Rados Péter újságírók, a Magyar Rádió népszerű sorozatának szerkesztői osztották meg gondolataikat a száznál is több érdeklődővel.

* * * * * * * * * * * * *

Március 24-től a városi könyvtár bérelt vonalas Internet sávszélessége a korábbi 256 kbit/s-ról nyolcszorosára 2.048 Mbit/s-ra nőtt és egyúttal a kapcsolat típusa ISDN-2-ről ADSL-re változott. A fejlesztés további eredménye, hogy HUNGARNET Egyesületi kedvezménnyel a korábbi éves díjnak (amely a teljes költség 10%-a volt) mindössze alig felét kéri térítésként az intézménytől a szolgáltató.

* * * * * * * * * * * * *

A városi könyvtár 100.000 Ft-ot nyert a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya által kiírt pályázaton, amelyet teljes összegében dokumentumbeszerzésre és adatbázis-előfizetésre fordíthat.

* * * * * * * * * * * *

Május 20-án Németh Tibor, a városi könyvtár vezetője előadást a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban „Merre mozog a kemenesaljai ellátórendszer? Esélyek és veszélyek az új típusú ellátásban” címmel, amelynek tömörített szövege megjelent a Zalai könyvtári levelező 2006. évi 1. számában (www.dfmk.hu/pdf/Levelezo2006-1.pdf)

* * * * * * * * * * * * *

Június 2-án a városi könyvtárban a labdarúgó világbajnokság előtt egy hónappal Hegyi Iván sportújságíró, a Népszabadság munkatársa mutatta be az érdeklődőknek „Labdarúgó VB-könyv” című kötetét, amely a világbajnoki trófeáért folytatott küzdelmek krónikája s egyben hiteles adattára. Az est vendége volt Tóth II. József, az Aranycsapat merseváti származású tagja, aki személyes élményeivel színesítette a közönségtalálkozón elhangzottakat.

* * * * * * * * * * * * *

Július 24-én kezdte meg működését a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címzett támogatásból történő átépítése idejére a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára a Vasvirág Szállóban. A 60%-os alapterületcsökkenés ellenére minden dokumentum hozzáférhető a felhasználók számára részben helyben, részben pedig egy nagyon közel fekvő raktárhelyiségben.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 2-án Kemenesszentmártonban került sor a községi könyvtár épületének avatására. Az alig 200 lelkes településen a „Közkincs” program segítségével újítottak fel egy különálló épületet könyvtári célokra.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 16-án délelőtt avatták fel falunapi ünnepség keretében a kemenessömjéni községi könyvtár épületét a település centrumában, az ugyancsak felújított polgármesteri hivatal és a posta közvetlen szomszédságában.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 16-án délután Szergényben 22 millió forintos beruházással a Közkincs program keretében teljesen újjávarázsolták a művelődési ház épületét, amelyet a település sokak emlékezetében élő legendás tanítójáról, Vincze Istvánról neveztek el. A művelődési központban, kulturált környezetben kapott helyet a település könyvtára is.

* * * * * * * * * * * * *

Október 2-án a 2006-os Sághegyi Szüreti Napok programsorozatának részeként a Kresznerics Ferenc Könyvtárban Berzsenyi Dániel és Dukai Takács Judit halálának 170. évében a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság emlékestet tartott „Berzsenyi estéje” címmel. A rendezvényen Ambrus Lajos író idézte fel számos ponton érintkező életpályájukat, valamint a helyi Soltis Lajos Színház színészeinek tolmácsolásában hangzottak el részletek Deák Gyula: Berzsenye estéje című drámájából, továbbá az évenként megszervezett Dukai Takács Judit szavalóverseny egyes kategóriáinak legjobbjai is bemutatkoztak a közönség előtt.

* * * * * * * * * * * * *

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumának pályázatán a városi könyvtár a mozgókönyvtári állomány letéti részének retrospektív rögzítésére és számítástechnikai fejlesztésre 1 millió forintot, a könyvtár térinformációs rendszerének és tájékoztató tábláinak elkészítésére 250.000 forintot nyert el.

* * * * * * * * * * * * *

Október 8-án rendkívüli nyitvatartással, teljes körű szolgáltatásokkal várta használóit a városi könyvtár a „Könyves vasárnap” rendezvénysorozatának keretében 14-től 17 óráig. A „Könyvtárak összefogása a társadalomért” mottó jegyében lebonyolított program a szokatlan időpont ellenére élénk olvasói érdeklődés kísérte az eseményt.

* * * * * * * * * * * * *

Október 30-tól november 3-ig, az őszi iskolai szünetben a városi könyvtár gyermekrészlege minden nap kézműves foglalkozásokat szervezett a diákok részre: a gyerekek a térbeli képeslapok készítésétől az agyagozáson és az üvegmatricák gyártásán át a szalvétatechnikáig sok mindenben kipróbálhatták kreativitásukat és kézügyességüket.

* * * * * * * * * * * * *

November 27-én Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa tartott előadást a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaságban „Gyertyagyújtás előtt – Tanuljunk meg vágyakozni” címmel. A teltházas, több mint 150 érdeklődő előtt lebonyolított rendezvényen a lapban és az önálló köteteiben megszokott könnyes, kacagtatóan bús történetek a népszerű újságíró személyes varázsával átitatva nagy sikert arattak a jelenlévők körében.

* * * * * * * * * * * * *

December 20-án zajlott a városi könyvtárban Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkésznek, a helyi történetírás 93 éves doyenjének könyvbemutatója a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség szervezésében. Az 1956-os emlékév utolsó napjaiban megjelent „Celldömölk forradalmi napjai 1956” című kötet igazi karácsonyi ajándékként került a helyiek közös karácsonyfája alá. Az eseményen Fehér László polgármester köszöntője után Katona Attila történésznek, a Berzsenyi Dániel Főiskola adjunktusának szakmai ajánlása hangzott el.

* * * * * * * * * * * * *

December 28-án rendhagyó módon emlékezett meg a városi könyvtár Németh Andornak, a celldömölki származású író-kritikusnak, József Attila barátjának és szellemi társának születése 115. évfordulójáról. Szülőhelyén, a vasútállomás épületében a nap folyamán több ízben elhangzott az utastájékoztató hangosbemondón József Attila egyik legismertebb összegző költeménye, az „Ars poetica”, amelyet Németh Andornak ajánlva jelentetett meg.

* * * * * * * * * * * * *

Ugyanezen a napon a városi könyvtárban működő Honismereti Munkaközösség év végi záró foglalkozásán köszöntötte Káldos Gyulát, a kör alapító vezetőjét 75. születésnapja alkalmából. A celldömölki könyvtárat három évtizedig irányító és a munkaközösséget több mint 33 esztendeje szervező egykori kollégánknak szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

* * * * * * * * * * * * *

A kemenesaljai könyvtári ellátórendszer 2007. január 1-jétől gyakorlatilag lefedi a teljes celldömölki kistérséget. Az eddig kimaradó, jánosházi körjegyzőséghez tarozó Karakó, Keléd, Kissomlyó és Nemeskeresztúr csatlakozásával 26 település 27 ellátóhelyének mozgókönyvtári ellátását biztosítja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára.

Január 26-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség vendégeként a városi könyvtárban Tóth Péter irodalomtörténész, a szombathelyi Bolyai Iskola tanára tartott előadást az intézmény névadójáról „A szótáríró és a közmondásgyűjtő Kresznerics Ferenc” címmel.

* * * * * * * * * * * * *

Február 1-től nyugdíjba vonult dr. Bellérné Horváth Cecília, aki közel másfél évtizedig vezette a városi könyvtárat. A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár intézményegységének irányításával Németh Tibort, a bibliotéka munkatársát bízták meg öt évi időtartamra.

* * * * * * * * * * * * *

Február 13-án Mesterházy Attila, az Őrségi Nemzeti Park celldömölki illetőségű természetvédelmi felügyelője ismertette a Kemenesaljai Többcélú Kistérségi Társulás kérésére készített és a Belügyminisztérium támogatásával 2005-ben 50 példányban megjelent, a celldömölki kistérség védelemre javasolt területeit kimerítő alapossággal feltáró tanulmányának legfontosabb eredményeit a Kresznerics Ferenc Könyvtár olvasótermében tartott előadáson.

* * * * * * * * * * * * *

A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címzett támogatásból történő rekonstrukciójára kiírt közbeszerzési eljárás nem járt sikerrel, így az intézmény felújítása több hónapos késedelmet szenved.

* * * * * * * * * * * * *

Március 9-én a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára és a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság a Magyar Sajtó Napjához kapcsolódva „Egy csepp emberség” című rendezvényén Lengyel Anna és Rados Péter újságírók, a Magyar Rádió népszerű sorozatának szerkesztői osztották meg gondolataikat a száznál is több érdeklődővel.

* * * * * * * * * * * * *

Március 24-től a városi könyvtár bérelt vonalas Internet sávszélessége a korábbi 256 kbit/s-ról nyolcszorosára 2.048 Mbit/s-ra nőtt és egyúttal a kapcsolat típusa ISDN-2-ről ADSL-re változott. A fejlesztés további eredménye, hogy HUNGARNET Egyesületi kedvezménnyel a korábbi éves díjnak (amely a teljes költség 10%-a volt) mindössze alig felét kéri térítésként az intézménytől a szolgáltató.

* * * * * * * * * * * * *

A városi könyvtár 100.000 Ft-ot nyert a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztálya által kiírt pályázaton, amelyet teljes összegében dokumentumbeszerzésre és adatbázis-előfizetésre fordíthat.

* * * * * * * * * * * *

Május 20-án Németh Tibor, a városi könyvtár vezetője előadást a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtárban „Merre mozog a kemenesaljai ellátórendszer? Esélyek és veszélyek az új típusú ellátásban” címmel, amelynek tömörített szövege megjelent a Zalai könyvtári levelező 2006. évi 1. számában (www.dfmk.hu/pdf/Levelezo2006-1.pdf)

* * * * * * * * * * * * *

Június 2-án a városi könyvtárban a labdarúgó világbajnokság előtt egy hónappal Hegyi Iván sportújságíró, a Népszabadság munkatársa mutatta be az érdeklődőknek „Labdarúgó VB-könyv” című kötetét, amely a világbajnoki trófeáért folytatott küzdelmek krónikája s egyben hiteles adattára. Az est vendége volt Tóth II. József, az Aranycsapat merseváti származású tagja, aki személyes élményeivel színesítette a közönségtalálkozón elhangzottakat.

* * * * * * * * * * * * *

Július 24-én kezdte meg működését a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címzett támogatásból történő átépítése idejére a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára a Vasvirág Szállóban. A 60%-os alapterületcsökkenés ellenére minden dokumentum hozzáférhető a felhasználók számára részben helyben, részben pedig egy nagyon közel fekvő raktárhelyiségben.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 2-án Kemenesszentmártonban került sor a községi könyvtár épületének avatására. Az alig 200 lelkes településen a „Közkincs” program segítségével újítottak fel egy különálló épületet könyvtári célokra.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 16-án délelőtt avatták fel falunapi ünnepség keretében a kemenessömjéni községi könyvtár épületét a település centrumában, az ugyancsak felújított polgármesteri hivatal és a posta közvetlen szomszédságában.

* * * * * * * * * * * * *

Szeptember 16-án délután Szergényben 22 millió forintos beruházással a Közkincs program keretében teljesen újjávarázsolták a művelődési ház épületét, amelyet a település sokak emlékezetében élő legendás tanítójáról, Vincze Istvánról neveztek el. A művelődési központban, kulturált környezetben kapott helyet a település könyvtára is.

* * * * * * * * * * * * *

Október 2-án a 2006-os Sághegyi Szüreti Napok programsorozatának részeként a Kresznerics Ferenc Könyvtárban Berzsenyi Dániel és Dukai Takács Judit halálának 170. évében a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság emlékestet tartott „Berzsenyi estéje” címmel. A rendezvényen Ambrus Lajos író idézte fel számos ponton érintkező életpályájukat, valamint a helyi Soltis Lajos Színház színészeinek tolmácsolásában hangzottak el részletek Deák Gyula: Berzsenye estéje című drámájából, továbbá az évenként megszervezett Dukai Takács Judit szavalóverseny egyes kategóriáinak legjobbjai is bemutatkoztak a közönség előtt.

* * * * * * * * * * * * *

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumának pályázatán a városi könyvtár a mozgókönyvtári állomány letéti részének retrospektív rögzítésére és számítástechnikai fejlesztésre 1 millió forintot, a könyvtár térinformációs rendszerének és tájékoztató tábláinak elkészítésére 250.000 forintot nyert el.

* * * * * * * * * * * * *

Október 8-án rendkívüli nyitvatartással, teljes körű szolgáltatásokkal várta használóit a városi könyvtár a „Könyves vasárnap” rendezvénysorozatának keretében 14-től 17 óráig. A „Könyvtárak összefogása a társadalomért” mottó jegyében lebonyolított program a szokatlan időpont ellenére élénk olvasói érdeklődés kísérte az eseményt.

* * * * * * * * * * * * *

Október 30-tól november 3-ig, az őszi iskolai szünetben a városi könyvtár gyermekrészlege minden nap kézműves foglalkozásokat szervezett a diákok részre: a gyerekek a térbeli képeslapok készítésétől az agyagozáson és az üvegmatricák gyártásán át a szalvétatechnikáig sok mindenben kipróbálhatták kreativitásukat és kézügyességüket.

* * * * * * * * * * * * *

November 27-én Schäffer Erzsébet, a Nők Lapja főmunkatársa tartott előadást a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaságban „Gyertyagyújtás előtt – Tanuljunk meg vágyakozni” címmel. A teltházas, több mint 150 érdeklődő előtt lebonyolított rendezvényen a lapban és az önálló köteteiben megszokott könnyes, kacagtatóan bús történetek a népszerű újságíró személyes varázsával átitatva nagy sikert arattak a jelenlévők körében.

* * * * * * * * * * * * *

December 20-án zajlott a városi könyvtárban Nádasdy Lajos nyugalmazott református lelkésznek, a helyi történetírás 93 éves doyenjének könyvbemutatója a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a Honismereti Munkaközösség szervezésében. Az 1956-os emlékév utolsó napjaiban megjelent „Celldömölk forradalmi napjai 1956” című kötet igazi karácsonyi ajándékként került a helyiek közös karácsonyfája alá. Az eseményen Fehér László polgármester köszöntője után Katona Attila történésznek, a Berzsenyi Dániel Főiskola adjunktusának szakmai ajánlása hangzott el.

* * * * * * * * * * * * *

December 28-án rendhagyó módon emlékezett meg a városi könyvtár Németh Andornak, a celldömölki származású író-kritikusnak, József Attila barátjának és szellemi társának születése 115. évfordulójáról. Szülőhelyén, a vasútállomás épületében a nap folyamán több ízben elhangzott az utastájékoztató hangosbemondón József Attila egyik legismertebb összegző költeménye, az „Ars poetica”, amelyet Németh Andornak ajánlva jelentetett meg.

* * * * * * * * * * * * *

Ugyanezen a napon a városi könyvtárban működő Honismereti Munkaközösség év végi záró foglalkozásán köszöntötte Káldos Gyulát, a kör alapító vezetőjét 75. születésnapja alkalmából. A celldömölki könyvtárat három évtizedig irányító és a munkaközösséget több mint 33 esztendeje szervező egykori kollégánknak szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

* * * * * * * * * * * * *

A kemenesaljai könyvtári ellátórendszer 2007. január 1-jétől gyakorlatilag lefedi a teljes celldömölki kistérséget. Az eddig kimaradó, jánosházi körjegyzőséghez tarozó Karakó, Keléd, Kissomlyó és Nemeskeresztúr csatlakozásával 26 település 27 ellátóhelyének mozgókönyvtári ellátását biztosítja a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára.