2007

Január 18-án Kresznerics Ferencnek, a celldömölki városi könyvtár névadója halálának jubileumi, 175. évfordulóján a tudós nyelvész papra emlékezett a bibliotéka. Az alsósági temetőben található síremlékénél a város és a kulturális intézmények vezetői helyezték el koszorúikat, majd egykori szolgálati helyén, az alsósági plébániahivatal falán lévő emléktáblánál a városrész képviselői tisztelegtek emléke előtt.

* * * * * * * * * * * * *

Január 20-án Káldos Gyula, a városi könyvtár nyugalmazott igazgatója több évtizedes közösségépítő tevékenységéért Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Főiskolán, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület „Közösségi Kultúráért” kitüntető oklevelét vehette át.

* * * * * * * * * * * * *

Február 19-én a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság irodalmi rendezvényén a Keszthelyen élő Csányi Zoltán önéletrajzi ihletésű önálló pódium-műsorát láthatták az érdeklődők „Éltem egyszer én, Márai Sándor” címmel.

* * * * * * * * * * * * *

Április 17-én a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára látta vendégül Dr. Czeizel Endre orvos-genetikust. A tudós médiaszemélyiség a tőle megszokott szemléletes és oldott stílusú előadásában Kemenesaljai két költő géniuszának, Berzsenyi Dánielnek és Weöres Sándornak genetikai és orvosi érdekességekkel fűszerezett párhuzamos életrajzát vázolta. A Vasvirág Szálló előterét megtöltő mintegy 200 fős közönség az „Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni?” című est utolsó harmadában az előadó kutatási témáihoz kapcsolódó aktuális kérdésekre válaszolt.

* * * * * * * * * * * * *

A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiumának 2007. I. félévi pályázatán közel 1,5 millió forintot nyert a címzett támogatásból újjáépülő városi kulturális centrum könyvtári intézményegységében az olvasószolgálati terek bútorzatának kiegészítésére.

* * * * * * * * * * * * *

A városi könyvtár gyermekrészlegének programsorozatában január 20-án farsangi maszkkészítésre, február 3-án „Ódon várkastély keresi lakóit címmel farsangi batyubálra, március 24-én a költészet világnapjához és a magyarországi költészet napjához kapcsolódóan „Kiss Ottó: Emese almája” című kötetének játékos foglalkozás keretében történő bemutatására, április 5-6-án húsvéti kézműves foglalkozásra, május 5-én játékos egészségfejlesztési műveltségi vetélkedőre került sor.

* * * * * * * * * * * * *

A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára a Külügyminisztérium „A közkönyvtárak uniós programjának 2007. évi támogatása” pályázatán 150.000 forintot nyert állománygyarapításra illetve rendezvényszervezésre.

* * * * * * * * * * * * *

A városi könyvtárban működő kisközösségek közül 2007-ben pályázati úton a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság 75000 Ft támogatást kapott Celldömölk Város Önkormányzatától és 70000 Ft-ot a Vas Megyei Önkormányzattól, a Társaság ifjúsági csoportját pedig a celli önkormányzat 75000 Ft-os támogatásban részesítette. A Honismereti Munkaközösség tevékenységét Celldömölk Önkormányzata illetve a megyei önkormányzat egyaránt 50-50000 forinttal segítette.

* * * * * * * * * * * * *

Június 5-én Márton László író és filozófus volt a városi könyvtár vendége a Vasvirág Szállóban. Az ünnepi könyvhéten „Koestler, a lázadó” című kötetét mutatta be az érdeklődőknek. A műnek Celldömölkön külön aktualitást kölcsönzött, hogy lapjain a szerző sűrűn foglalkozott Németh Andorral, a helyi származású irodalmárral, akit Koestlerrel együtt úgy emlegettek irodalmi berkekben: „a cég”.

* * * * * * * * * * * * * *

Június végén a Honismereti Munkaközösség tagjai autóbuszos kiránduláson vettek részt az Őrségben. A táj és a nemzeti park legfontosabb természeti és kulturális nevezetességeinek megtekintése szerepelt az egész napot felölelő, jó hangulatú és ízletes ebéddel fűszerezett programban.

* * * * * * * * * * * * *

Augusztus 19-én Dudás Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal szakállamtitkára felavatta a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár címzett támogatásból felújított épületét. A Kresznerics Ferenc Könyvtár alapterülete a korábbi 500 m2-ről 800 m2-re nőtt az emeletráépítéssel bővített és korszerűsített épületben. A funkcionálisan kialakított terekben valamennyi, eddig külső raktárakból biztosított szolgáltatást sikerült elhelyezni.

* * * * * * * * * * * * *

Az újjáalakított könyvtárban az első nyitvatartási naptól, augusztus 21-től október 7-ig, a Könyves Vasárnap programjáig rendkívüli beiratkozási akció zajlott. Az épület 1972-es átadásakor érvényes 3 Ft-ért iratkozhattak be a bibliotékába az új használók illetve azok, akiknek július 1-e és október 7-e között járt le az olvasójegyük. A beiratkozás a Kresznerics Emlékév 2008. január 18-ig tartó időszakára érvényes.

* * * * * * * * * * * * *

Október 7-én a Könyves Vasárnapon délután rendkívüli nyitvatartással várta a Kresznerics Ferenc Könyvtár a látogatókat. A teljes körű szolgáltatás mellett sor került Ambrus Péter helyi származású szerző „Az igazi Hofi” című kötetének közönségtalálkozójára, a Babaolvashow programhoz kapcsolódva a baba olvasójegyek és ajándékkötetek átadására, valamint a rendkívüli 3 Ft-os akció keretében beiratkozottak között „Örökös Tagság” kisorsolására, amely a szerencsés nyertest élete végéig a bibliotéka beratkozási díjtól mentes használatára jogosítja.

* * * * * * * * * * * * *

Október 15-én a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára volt a házigazdája a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárral közösen szervezett megyei szakmai napnak, amelyre „Közhasznú információk könyvtári szolgáltatása” címmel került sor. Az előadásokat követően a vendégek megtekintették a felújított városi könyvtárat.

* * * * * * * * * * * * *

Október 30-án a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság vendége volt a könyvtárban Szlankó Bálint újságíró, aki „Az elnök, a képviselő és a diplomata” című frissen megjelent kötetét mutatta be az érdeklődőknek. A „Történetek az új Európai Unióból” alcímet viselő mű a Magyar Narancs huszonéves tudósítójának több mint négy évet felölelő brüsszeli élményeit tartalmazza sajátos fanyar „narancsos” szemüvegen keresztül. A rendezvény az EU Tájékoztató Szolgálat támogatásával valósult meg.

* * * * * * * * * * * * *

November 8-án a Kresznerics Ferenc Könyvtár és a Honismereti Munkaközösség szervezett közös programot a könyvtár olvasótermében. Sipőcz József nyugdíjas veszprémi pedagógus és helytörténész „Savanyó Józsi, a jó betyár” címmel írta meg dédanyja bátyjának, a híres bakonyi betyárnak a történetét. A bemutatónak helyben külön varázst kölcsönzött, hogy a kötet főszereplője a mai celli városrészen, Izsákfán született 1841. szeptember 12-én.

* * * * * * * * * * * * *

November 27-én a „Magyar Tudomány Ünnepe” programsorozat keretében Freund Tamás neurobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság vendége. A nemzetközileg is egyik legismertebb magyar kutató (a magyar Nobel-díjnak is aposztrofált Bolyai-díj birtokosa) „Az önzés és elmagányosodás – A társadalmi fejlődés zsákutcái : analógiák a biológiai evolúció világából” témakörben tartott érdekfeszítő előadást a szép számú hallgatóság előtt.

* * * * * * * * * * * * *

Decemberben az E-Magyarország 2.0 pályázati programon a városi könyvtár 560 ezer forintot nyert az informatikai infrastruktúra fejlesztésére: az összegből a központi könyvtár technikai eszközparkjának kiegészítése mellett az alsósági városrészen működő szolgáltatóhely Internet hozzáférésének feltételeit teremtették meg.

* * * * * * * * * * * * *

December 14-én a magyar miniszterelnök születésének 200. évfordulója előtt tisztelgő Batthyány Lajos Emlékév Vas megyei záróakkordjaként a Vas Megyei Önkormányzat Batthyány Lajos Emlékérmeket adott át a jubileumi emlékév közreműködőinek. E kitüntetésben részesült Németh Tibor, a celldömölki városi könyvtár vezetője Batthyány Lajos kiscelli képviselővé választásának terén végzett kutatásaiért és a celldömölki emléktábla állításának kezdeményezéséért.

* * * * * * * * * * * * *

December 14-én a városi könyvtár gyermekkönyvtárában került sor „Mennyből az angyal” címmel Lukácsy Katalin színművész zenés-gitáros karácsonyváró műsorára. A hangulatos előadáson három generáció tagjai dúdolták, énekelték együtt a jól ismert vagy éppen frissen megtanult énekeket és dallamokat.