mega888 Gömbös Antal

Gömbös Antal

GÖMBÖS ANTAL (jákfalvi) (Kemeneshőgyész, 1768. március 22. – Ostffyasszonyfa, 1819. szeptember 7.)

földbirtokos, megyei táblabíró, költő


Negyven éves koráig közéletet élt, Vasvármegye táblabírája volt. 1808-ban visszavonult ostffyasszonyfai birtokára és a gazdálkodás mellett költészettel foglalkozott. Saját bevallása szerint – eltekintve egy-két iskoláskori próbálkozástól – azidáig nem írt verset. Egyetlen verseskötetében így vall erről :

"Ne tekéntsd hát annyira munkácskám mivoltát, munt buzgóságomat érdemes Olvasó! kivált ha azon fellyűl még arra is figyelmeztetlek: hogy én, majd 40 esztendős koromig, más rendbéli hivatalok által el foglaltatván, soha Poeta nem voltam, s hogy az idő alatt (oskolai pályámot ki vévén) életemben talán két Verset sem szereztem ; és hogy ezen próba tételeim, egyedül egynéhány esztendei Poetai gyakorlásomnak, mezei nyugalmamnak, s magános életemnek gyenge Szüleményei." (Kemenesy Lyra. - Elő Szó.)

1818 és 1819-ben néhány cikket közölt a Tudományos Gyűjteményben. Haláláig Ostffyasszonyfán élt, a községben temették el.

Weöres Sándor az általa szerkesztett Három veréb, hat szemel c. irodalmi antológiában megjelent Gömbös-vershez a következő szöveget fűzte: " Kis biedermeier dal, több stílussal és simasággal, mint érzéssel. Ami jelentőssé teszi: olyan nyelvi lehetőséget vet fel, mely rajta kívül nem létező: az "érzőbbve - vérzőbbve"; a melléknévi középfokhoz illesztett rag:"...Nem tudtam,
hogy ki?
De ím Ninára
Hogy gondolék én,
Érzőbbve fájt:

Hogy őt pediglen
Megláttam, akkor
Mart szívem, oh! leg
Vérzőbbve fájt..."

(Az álomfejtés)Műve:

Kemenesy Lyra. Szombathelyen : Perger Ferencz betűivel, 1817. - 227, I14I p.


Irodalom:

Vasárnapi Újság, 1865. 11.sz.
Mesterházy Sándor: Két vas megyei falu – Ostffyasszonyfa és Csönge – múltjából. 1987.

Gy. G.