mega888 Vasi Könyvtári Portál

Vasi Könyvtári Portál

VKP

A Vasi Könyvtári Portált (VKP) azzal az alapvető céllal hozták létre az együttműködő könyvtárak, hogy egy közös felületen, egységes arculattal mindenkor aktuális információkat szolgáltassanak a Vas megyében működő könyvtárakról, a gyűjteményekben őrzött tudásvagyonról, és az egyes dokumentumokra vonatkozó lelőhely-információ alapján a lehető leggyorsabb hozzáférést biztosítsák az érdeklődőknek. A portál használatához útbaigazítás olvasható a Tudástár/GYIK felületen.

A VKP 2011-ben elindított verziója döntően közkönyvtári, de alapító tagként részese néhány kettős funkciójú iskolai könyvtár is. Ezen könyvtárak állományáról és a művek hozzáférhetőségéről egyesített katalógus ad tájékoztatást. A gyűjteményi számbavételre dokumentumszolgáltatás (könyvtárközi kölcsönzés) épül, amely 24 órán keresztül igénybe vehető a Portál regisztrált használóinak.

Az összehangolt ügyeleti rendszerben üzemeltetett „Kérdezd a könyvtárost!” funkcióval elektronikus információszolgáltatást indítunk, képletesen lebontva ezzel a könyvtárak falait. Szolgáltatásunk fókuszában a honismeret és helytörténet áll, kiegészítve a „Libinfo” néven igénybe vehető országos szolgáltatást.

Portálunk rendelkezik további Web 2.0 funkciókkal is. A WIKI tudástárat olyan tartalmakkal szeretnénk feltölteni, amelyek helyi vonatkozásuk és érdekességük miatt sokak figyelmét felkelthetik. Tervezzük továbbá a Vas megyei könyvtári kultúra múltjában jelentős szerepet játszott személyiségek munkásságának bemutatását. A Tudástárban közölt tartalmakhoz a Portál regisztrált használói véleményt fűzhetnek.