mega888 KSZR

Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

2012-ig a községi ellátórendszer működése az alábbi menüpontban követhető: mozgókönyvtár

2013 számos változást hozott a könyvtárak térségi szolgáltató tevékenységének jogi szabályozásában és pénzügyi feltételrendszerében. Hatályát vesztette a többcélú kistérségi társulásukról szóló törvény, mely alapját képezte az elmúlt évek mozgókönyvtári ellátásának. Ezzel egy időben módosult a kulturális törvény is, amely az önkormányzati törvénnyel összhangban a települések kötelező feladatává tette a helyi könyvtári ellátás biztosítását. A feladatellátás egyik lehetséges módozatéként a községi önkormányzatok szerződést köthettek a megyei könyvtár térségi szolgáltatásainak igénybevételére. [A tevékenységet szabályozó EMMI rendelet: 39/2013. (V. 31.).]
Celldömölk városkörnyéken 2012 végéig valamennyi kistelepülési önkormányzat könyvtárellátási megállapodást kötött a Berzsenyi Dániel Könyvtárral. A szerződésben a települési önkormányzatok vállalták a könyvtáraik működéséhez szükséges személyi/tárgyi/technológiai feltételek biztosítását. A megyei könyvtár pedig – a városi könyvtárak szakmai közreműködésével – a rendelkezésére bocsátott, és csak erre a célra felhasználható állami támogatással, széleskörű szolgáltatási palettát alakított ki. Ennek legfontosabb elemei: dokumentumbeszerzés, kis összegű tárgyi beszerzések (technikai eszközök, bútorok, játékok stb.), gazdag rendezvénykínálat, szakmai háttér biztosítása.  

A megyei KSZR-rel kapcsolatos hírek és aktuális információk:  http://www.bdmk.hu/KSZR/Aktualis