Új könyveinkből ajánljuk

Kiss Elemér: A Kemenesaljai Úttörő Termelőszövetkezet története

Kiss Elemér: A Kemenesaljai Úttörő Termelőszövetkezet története. Szhely., Vas Megye Tanács V.B. Műv. Oszt., 1972. 157 p. (tovább)

Ambrus Nóra: Vulkánpark Látogatóközpont környzetrendezése

Ambrus Nóra: Vulkánpark Látogatóközpont környzetrendezése. Bp. : SZIF, 2018. p. 54. [Szakdolgozat] (tövább)

László Ernő: Ropog az égbolt. Versek

László Ernő: Ropog az égbolt. Versek. Bp., 2003. 158 p. (A szerző Mesteriben született.) (tovább)

Pálffy Géza: Zrínyi Miklós nagy napja

Pálffy Géza: Zrínyi Miklós nagy napja - Az 1663-1664. évi török háború egyik meghatározó eseménye: a vati hadimustra 1663. szeptember 17-én. - 2., jav. kiad. - Budapest - Pápa: MTA BTK Történettudományi Intézet - Jókai Mór Városi Könyvtár, 2016. 58 p. (A szerző megállapításai alapján a mustra helyszíne a mostani Mersevát és Celldömölk között terült el. (tovább)

KERIPAR 4.sz. Üzletberendezések Gyárának üzemi története

KERIPAR 4.sz. Üzletberendezések Gyárának üzemi története 1962. évtől 1974. december hó 31-ig. Celldömölk, 1975. Kézirat. 107 p. (tovább)

Németh Andor: József Attila

Németh Andor: József Attila. Bp. : Cserépfalvi, 1942. 222 p. (tovább)

Nagy Zoltán: A magyar szociális segélyezési rendszer átalakulása napjainkig

Nagy Zoltán: A magyar szociális segélyezési rendszer átalakulása napjainkig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2018. Kézirat. 43 p. (tovább)

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon. Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet : Csönge

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon. Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet : Csönge, 2014. 222 p. (tovább)

Fűzfa Balázs: Valse triste

Fűzfa Balázs: Valse triste: a Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (A tizenkét legszebb magyar vers, 12.) 387 p. (tovább)

Fűzfa Balázs: A közelítő tél

Fűzfa Balázs: A közelítő tél: a Szombathelyen, Celldömölkön és Egyházashetyén 2011. szeptember 30. és október 2. között rendezett A közelítő tél-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (A tizenkét legszebb magyar vers, 9.) 331 p. (tovább)

Fülöp Orsolya: Az Apáczai Kiadó tevékenysége a pedagógiai professzió szolgálatában

Fülöp Orsolya: Az Apáczai Kiadó tevékenysége a pedagógiai professzió szolgálatában. NYME-BPK : Sopron, 2014. Kézirat. 80 p. (tovább)

Bóka István: A Péteri Takáts nemesi família és Ostffyasszonyfa

Bóka István: A Péteri Takáts nemesi família és Ostffyasszonyfa. 2017. Digitális kézirat. 13 p. (tovább)

Időkapszula a 2. Számú Általános Iskola falában, 1969

Időkapszula. 1969-ben, Oszkó Zoltán igazgatósága idején helyeztek el időkapszulát a 2. Számú Általános Iskola (1972-től Eötvös Loránd) falában. A kapszulában lévő dokumentumok: (tovább a képösszeállításhoz)

idokapszula

 

 

Ajkay Zoltán: Emlékeim a világháborúból

Ajkay Zoltán: Emlékeim a világháborúból. [A Pápán született, Ostffyasszonyfán elhunyt katonaorvos tábornok I. világháborús harctéri naplója.] (tovább)

Sarnyai Csaba Máté: Vallástörténet, keresztény etikai dimenzióban

Sarnyai Csaba Máté: Vallástörténet, keresztény etikai dimenzióban. Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon II.) p. 706-725. (tovább)

Rétfalvy Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése

Rétfalvy Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon I.) p. 561-572. (tovább)