Új könyveinkből ajánljuk

Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban

Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban. In: Vas megyei levéltári füzetek 9. Előadások Vas megye történetéről III. Szombathely, 2000. pp. 175-181. (tovább)

Gaál Dezsőné: Sors-erózió

Gaál Dezsőné: Sors-erózió (Paraszti életrajz Bőczén Pálnéról). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1975. pp. 115- 156. (tovább)

Feiszt György: Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt

Feiszt György: Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt. In: Vas megyei levéltári füzetek 3. Előadások Vas megyei történetéről. I.  Szombathely, 1990. pp. 219-229. (tovább)

""AAA Kemenesaljai Digitális Könyvtár-cimkés

www digitális könyvtár és honlap


Kemenesaljai Digitális Könyvtár


A II. világháború kemenesaljai áldozatai
Kemenesalja helynévtára 
Kemenesaljai képeslapgyűjtemény (A 'KPK' jelzésű képeslapok Kőszegfalviné Pajor Klára: Vas megye települései képes levelezőlapokon. Szombathely, 1999. 112 p. c. munkájából, a 'VDK' jelzésűek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (www.bdmk.hu) gyűjteményéből (www.vasidigitkonyvtar.hu) valók.) 
Kemenesaljáról az országos sajtóban 
Népességi adatok a Kemenesalján (1698-2018) 

 


Digitalizált folyóiratok:

Celldömölk és Vidéke (1947)
Celldömölki Hírlap (1936-1944)
 

Jánosháza és Vidéke (1907-1912)
Kemenesalja (1902-1944)

Kemenesaljai Baráti Kör Híradója (1993-2018)
Kemenesaljai Lapok (1897) 
Kemenesvidék (1904-1916)
Kis-Czell és Vidéke (1899-1903)
Szabad Kemenesalja (1970 - alkalmi kiadvány)
Új Kemenesalja (1989-2017)

 

 

meklogoAz elmúlt évek alatt a Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb, jelenleg több mint 13000 dokumentumot tartalmazó szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat  saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését.  

vasi digitali konyvtar
Vas megye tekintetében az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a számos kemenesaljai vonatkozást is tartalmazó, Berzsenyi Dániel Könyvtár gondozásában folyamatosan épülő átfogó, gazdag keresési lehetőségeket kínáló "Vasi Digitális Könyvtár"-at.

 

 

Újdonságok

 

Bóka István: A Péteri Takáts nemesi família és Ostffyasszonyfa. 2017. Digitális kézirat. 13 p. (tovább)

Fülöp Orsolya: Az Apáczai Kiadó tevékenysége a pedagógiai professzió szolgálatában. NYME-BPK : Sopron, 2014. Kézirat. 80 p. (tovább)

Fűzfa Balázs: A közelítő tél: a Szombathelyen, Celldömölkön és Egyházashetyén 2011. szeptember 30. és október 2. között rendezett A közelítő tél-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (A tizenkét legszebb magyar vers, 9.) 331 p. (tovább)

Fűzfa Balázs: Valse triste: a Szombathelyen, Celldömölkön és Csöngén 2013. április 26-28-a között rendezett Valse triste-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (A tizenkét legszebb magyar vers, 12.) 387 p. (tovább)

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon. Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet : Csönge, 2014. 222 p. (tovább)

kemenesaljai eletrajzi lexikon

Nagy Zoltán: A magyar szociális segélyezési rendszer átalakulása napjainkig. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2018. Kézirat. 43 p. (tovább)

Németh Andor: József Attila. Bp. : Cserépfalvi, 1942. 222 p. (tovább)

 

 ***

Időkapszula. 1969-ben, Oszkó Zoltán igazgatósága idején helyeztek el időkapszulát a 2. Számú Általános Iskola (1972-től Eötvös Loránd) falában. A kapszulában lévő dokumentumok: (tovább a képösszeállításhoz)

idokapszula

 * * *

 

 Ajkay Zoltán: Emlékeim a világháborúból. [A Pápán született, Ostffyasszonyfán elhunyt katonaorvos tábornok I. világháborús harctéri naplója.] (tovább)

 ajkay zoltan

  

 * * *

 

Mersevát község története. [Dr. Kovács Jenő helytörténeti kutásai alapján összeállította Kovács Imréné könyvtáros]. Kézirat. Mersevát, 2016. 291 p. (a kézirat jelentősen, mintegy 200 oldallal bővített változata) (tovább)

 

* * * 

Ambrus Lajos: Az aktuális szabadsághagyomány

Ambrus Lajos: Az aktuális szabadsághagyomány: Berzsenyi Lénárd arcképcsarnoka. In: Kortárs, 1998. 6. sz. pp. 60-64. (tovább)

B. Virághalmy Lea: Virághalmi Ferenc (1826 - 1875)

B. Virághalmy Lea: Virághalmi Ferenc (1826 - 1875). In: Arrabona 35/1-2. Győr. 1996. pp. 261-276. (tovább)

Bedy Vince: A pápóci perjelség és prépostság története

Bedy Vince: A pápóci perjelség és prépostság története. Győr, 1939. 124 p. [forrás: http://mek.oszk.hu/09400/09416] (tovább)

Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története

Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története. Celldömölk, 1994. 47 p. (tovább)

Berzsenyi Janosits Miklós: A sághegyi bazaltbánya leírása és története a technológia ismertetésével

Berzsenyi Janosits Miklós: A sághegyi bazaltbánya leírása és története a technológia ismertetésével. Kézirat. Celldömölk, 1975. 37 p. (tovább)

Czirók Zoltán: "Végigdübörögtek felettünk a halál fuvarosai"

Czirók Zoltán: "Végigdübörögtek felettünk a halál fuvarosai" : légi események a celldömölki és a sárvári járás légterében, 1944-1945. Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2008. - 239 p. (tovább)

Deák Gyula: Berzsenyi estéje

Deák Gyula: Berzsenyi estéje. Színmű három felvonásban. In: Nyugat, 1921. 7. sz. (április 1.) 28 p. (tovább)

Dobri Mária: Kresznerics Ferenc

Dobri Mária: Kresznerics Ferenc, 1766-1832. In: Vasi Szemle, 1993. 4. sz. pp. 511-539. (tovább

Dóka Klára: Az ipar és a kereskedelem fejlődése Kemenesalján a késői feudalizmus időszakában

Dóka Klára: Az ipar és a kereskedelem fejlődése Kemenesalján a késői feudalizmus időszakában. Kézirat. Celldömölk, 1988. 62 p. (tovább)

Fahlström, Susanna: Form and Philosophy in Sándor Weöres' Poetry

Fahlström, Susanna: Form and Philosophy in Sándor Weöres' Poetry. Uppsala, 1999. 244 p. (tovább)

Gálházi Gyula: A celldömölki gimnázium sportkörének története és eredményei, 1947-1991

Gálházi Gyula: A celldömölki gimnázium sportkörének története és eredményei, 1947-1991. Kézirat. [Celldömölk, 1992.] 187 p. (tovább)

Guoth Kálmán: Eszmény és valóság Árpádkori királylegendáinkban

Guoth Kálmán: Eszmény és valóság Árpádkori királylegendáinkban. In: Erdélyi Tudományos Füzetek 187. Kolozsvár, 1944. 49 p. [forrás: http://mek.oszk.hu/08000/08032] (tovább)