Új könyveinkből ajánljuk

Szerdahelyi Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből

Szerdahelyi Pál: Csöngei mozaikok Weöres Sándor gyermek- és ifjúkori éveiből. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1974. pp. 145-158. (tovább)

Szász Erzsébet: Vidos József országgyűlési beszámolója 1848. május 1-jén

Szász Erzsébet: Vidos József országgyűlési beszámolója 1848. május 1-jén. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1978. pp. 35-41. (tovább)

Nádasdy Lajos: A három nevű ember

Nádasdy Lajos: A három nevű ember. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1974. pp. 159-163. (Zádor [Stettner] Györgyről(tovább)

Molnár Dezső: A Celldömölki járás felszabadulása

Molnár Dezső: A Celldömölki járás felszabadulása (A szovjet hadsereg hadműveletei járásunk területén). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1975. pp. 110-114. (tovább)

Majthényi László: Lágerek a Kemenesalján

Majthényi László: Lágerek a Kemenesalján (cikksorozat). In: Magyar Hírlap. 1996. ápr. 22., 23., 24., 25., 26. sz. (tovább)

Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban

Hudi József: Nemesmagasi község önkormányzata a reformkorban. In: Vas megyei levéltári füzetek 9. Előadások Vas megye történetéről III. Szombathely, 2000. pp. 175-181. (tovább)

Gaál Dezsőné: Sors-erózió

Gaál Dezsőné: Sors-erózió (Paraszti életrajz Bőczén Pálnéról). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 1975. pp. 115- 156. (tovább)

Feiszt György: Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt

Feiszt György: Savanyú Jóska Vas megye törvényszéke előtt. In: Vas megyei levéltári füzetek 3. Előadások Vas megyei történetéről. I.  Szombathely, 1990. pp. 219-229. (tovább)

""AAA Kemenesaljai Digitális Könyvtár-cimkés

www digitális könyvtár és honlap


Kemenesaljai Digitális Könyvtár


A II. világháború kemenesaljai áldozatai
Kemenesalja helynévtára 
Kemenesaljai képeslapgyűjtemény (A 'KPK' jelzésű képeslapok Kőszegfalviné Pajor Klára: Vas megye települései képes levelezőlapokon. Szombathely, 1999. 112 p. c. munkájából, a 'VDK' jelzésűek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (www.bdmk.hu) gyűjteményéből (www.vasidigitkonyvtar.hu) valók.) 
Kemenesaljáról az országos sajtóban 
Népességi adatok a Kemenesalján (1698-2018) 

 


Digitalizált folyóiratok:

Celldömölk és Vidéke (1947)
Celldömölki Hírlap (1936-1944)
 

Jánosháza és Vidéke (1907-1912)
Kemenesalja (1902-1944)

Kemenesaljai Baráti Kör Híradója (1993-2018)
Kemenesaljai Lapok (1897) 
Kemenesvidék (1904-1916)
Kis-Czell és Vidéke (1899-1903)
Szabad Kemenesalja (1970 - alkalmi kiadvány)
Új Kemenesalja (1989-2017)

 

 

meklogoAz elmúlt évek alatt a Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb, jelenleg több mint 13000 dokumentumot tartalmazó szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat  saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését.  

vasi digitali konyvtar
Vas megye tekintetében az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a számos kemenesaljai vonatkozást is tartalmazó, Berzsenyi Dániel Könyvtár gondozásában folyamatosan épülő átfogó, gazdag keresési lehetőségeket kínáló "Vasi Digitális Könyvtár"-at.

 

 

Újdonságok

 

Kiss Elemér: A Kemenesaljai Úttörő Termelőszövetkezet története. Szhely., Vas Megye Tanács V.B. Műv. Oszt., 1972. 157 p. (tovább)

Ambrus Nóra: Vulkánpark Látogatóközpont környzetrendezése. Bp. : SZIF, 2018. p. 54. [Szakdolgozat] (tövább) (mellékletek: 1. sz. mell., 2. sz. mell., poszterek)

László Ernő: Ropog az égbolt. Versek. Bp., 2003. 158 p. (A szerző Mesteriben született.) (tovább)

KERIPAR 4.sz. Üzletberendezések Gyárának üzemi története 1962. évtől 1974. december hó 31-ig. Celldömölk, 1975. Kézirat. 107 p. (tovább)

Pálffy Géza: Zrínyi Miklós nagy napja - Az 1663-1664. évi török háború egyik meghatározó eseménye: a vati hadimustra 1663. szeptember 17-én. - 2., jav. kiad. - Budapest - Pápa: MTA BTK Történettudományi Intézet - Jókai Mór Városi Könyvtár, 2016. 58 p. (A szerző megállapításai alapján a mustra helyszíne a mostani Mersevát és Celldömölk között terült el. (tovább)

 

*** 

 

Bóka István: A Péteri Takáts nemesi família és Ostffyasszonyfa. 2017. Digitális kézirat. 13 p. (tovább)

Fülöp Orsolya: Az Apáczai Kiadó tevékenysége a pedagógiai professzió szolgálatában. NYME-BPK : Sopron, 2014. Kézirat. 80 p. (tovább)

Kemenesaljai Életrajzi Lexikon. Kemenesaljai Regionális Ifjúsági Szervezet : Csönge, 2014. 222 p. (tovább)

kemenesaljai eletrajzi lexikon

 

 ***

Időkapszula. 1969-ben, Oszkó Zoltán igazgatósága idején helyeztek el időkapszulát a 2. Számú Általános Iskola (1972-től Eötvös Loránd) falában. A kapszulában lévő dokumentumok: (tovább a képösszeállításhoz)

idokapszula

 


 

Ambrus Lajos: Az aktuális szabadsághagyomány

Ambrus Lajos: Az aktuális szabadsághagyomány: Berzsenyi Lénárd arcképcsarnoka. In: Kortárs, 1998. 6. sz. pp. 60-64. (tovább)

B. Virághalmy Lea: Virághalmi Ferenc (1826 - 1875)

B. Virághalmy Lea: Virághalmi Ferenc (1826 - 1875). In: Arrabona 35/1-2. Győr. 1996. pp. 261-276. (tovább)

Bedy Vince: A pápóci perjelség és prépostság története

Bedy Vince: A pápóci perjelség és prépostság története. Győr, 1939. 124 p. [forrás: http://mek.oszk.hu/09400/09416] (tovább)

Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története

Bedy Zoltán: A celldömölki evangélikus gyülekezet története. Celldömölk, 1994. 47 p. (tovább)

Berzsenyi Janosits Miklós: A sághegyi bazaltbánya leírása és története a technológia ismertetésével

Berzsenyi Janosits Miklós: A sághegyi bazaltbánya leírása és története a technológia ismertetésével. Kézirat. Celldömölk, 1975. 37 p. (tovább)

Czirók Zoltán: "Végigdübörögtek felettünk a halál fuvarosai"

Czirók Zoltán: "Végigdübörögtek felettünk a halál fuvarosai" : légi események a celldömölki és a sárvári járás légterében, 1944-1945. Szombathely : Vasi Múzeumbarát Egylet, 2008. - 239 p. (tovább)

Deák Gyula: Berzsenyi estéje

Deák Gyula: Berzsenyi estéje. Színmű három felvonásban. In: Nyugat, 1921. 7. sz. (április 1.) 28 p. (tovább)