Csak évhez kötött események

 A MAGYARSÁG ÉVFORDULÓNAPTÁRA, 2013.

 

Adattárunkban az egyes évfordulók a hónapok és napok sorrendjében s azon belül idõrendben találhatók az alábbiak szerint: nap, születés (x) vagy halálozás (†) egyezményes jele, év. A csak évhez köthetõ események összeállításunk élén, a napra nem datálhatóak az adott hónap elején olvashatóak.

 

Csak évhez kötött események

 

 x 1088. Piroska (?) hercegnő, bizánci császárné(1118/32) († Bithynia, 1134. augusztus 13.)

x 1113. Borisz (Kijev) Kálmán király fia († Belgrád, 1155)

x 1288. Károly Róbert (Nápoly) magyar király († Székesfehérvár, 1342. július 16.)

† 1338. Nekcsei Demeter (?) tárnokmester(1316/38) (x ?)

x 1538. Berzeviczy Márton (Berzevice) diplomata, erdélyi kancellár(1581/85) († Osiek, 1596. február 16.)

† 1563. Kassai Antonius János (Krakkó) író, orvos (x Kassa, 1499)

x 1588. Gögh Ferenc (Vágsellye) germanista, kanonok († Nagyszombat, 1629. április 23.) 

 

x 1588. Payr György (Récény) krónikaíró 8† Sopron, 1651. augusztus 23.)

x 1613. Bethlen János (Kisbún) erdélyi kancellár, történetíró († Nagyszeben, 1678. február 18. előtt)

x 1613. Pankotai Ferenc (?) ref.lelkész († Nagyszalonta, 1666)

x 1638. Apor István (Torja) főispán, kincstartó(1695-1703), mecénás, nagybirtokos, naplóíró († Nagyszeben, 1706. november 10.)

x 1638. Fridelius, Johannes (Sopron) pedagógus, első m.antropológus († Sopron, 1719)

x 1638. Sárpataki Nagy Mihály (Marossárpatak) énekszerző, ref.lelkész († Kolozsvár, 1694. június 8.előtt)

x 1638. Váradi Mátyás (Sóvárad) orvos († Kézdivásárhely, 1684 után)

x 1663. Csepregi Turkovics Mihály (Kolozsvár) pedagógus, ref.lelkész († Kolozsvár, 1704. április 13.)

x 1663. Lang Jakab Ambrus (Esselwangen) III.Rákóczi ferenc orvosa († Rodosto, 1725. január 14.)

† 1663. Medgyesi Pál (Sárospatak) író, ref.lelkész (x Aranyosmeggyes, 1604)

x 1688. Vázsonyi Márton (Nagyvázsony) énekszerző, ev.lelkész, műfordító († Vadosfa, 1737. április 20.)

x 1713. Adami János Jakab (Lőcse) ev.lelkész, méhész († Besztercebánya, 1792. július 4.)

† 1713. Barcsai Mihály (Piski) főispán, költő (x ?, 1630 kör.)

x 1713. Deáki Filep Sámuel (Dés) ref.lelkész († Kolozsvár, 1767)

† 1713. Parschitius Kristóf (Lipcse) költő, történész (x Rózsahegy, 1643 kör.)

x 1738. Borss Dániel (Vác) hitszónok, író, pálosszerzetes († Márianosztra, 1773. december 7.)

† 1738. Crinnes Ferenc József (Buda) ötvös (x Győr, ?)

x 1738. Deáki Filep Pál (Kolozsvár) ref.lelkész († Kolozsvár, 1779. január 14.)

x 1738. Kis Gergely (Backamadaras) ref.lelkész, főisk.tanár († Székelyudvarhely, 1787. április 25.)

x 1738. Ott Péter Károly (Esztergom) altábornagy († Buda, 1809. május 10.)

† 1738. Rimaszombati Sámuel (Gyulafehérvár) ref.lelkész (x ?)

x 1763. Bárány Péter (Gagy) író, publicista, Széchényi Ferenc titkára († Újarad, 1829. július 10.)

x 1763. Endl Mátyás (Buda) kőfaragó 8† Buda, 1810. március 20.)

x 1763. Fino József (Bécs) grafikus († ?, 1813)

† 1763. Hriágyel Márton (Sajópüspöki) kat.plébános, költő, műfordító (x Sajópüspöki, 1697)

x 1763. Kemény Ferenc (?) karnagy, orgonaművész, zeneművész, zeneszerző († Veszprém, 1832. március 13.)

x 1763. Marquard Antal (Körmöcbánya) éremművész († Körmöcbánya, 1834)

x 1763. Oroszy Pál (Tótvázsony) szolgabíró († Tótvázsony, 1833. június 24.)

† 1763. Pápai-Páriz András (Kolozsvár) botanikus, orvos (x Nagyenyed, 1703)

† 1763. Radvánszky György (Radvány) alispán, költő, naplóíró (x Radvány, 1700. október 16.)

x 1788. Bíró Károly (Gyergyószentmiklós) c.honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1851 után)

† 1788. Horváth György (Császár) ref.lelkész (x Nagygéc, ?)

x 1788. Korda János (Hajdúdorog) nemzetőr alezredes(1848/49) († Szeged, 1857. szeptember 17.)

x 1788. Kovács János (Nagykapos) ref.lelkész († Eszeny, 1855. július 3.)

x 1788. Majoros András (Hanva) költő († Sárospatak, 1854. május 8.)

x 1788. Szondy László (Nagykálló) ref.lelkész († Nagykálló, 1869. augusztus 15.)

x 1788. Virták Imre (Buda) c.honvéd őrnagy(1848/49) 8† Kiscell, 1849. június 10.)

x 1813. Alsó Sándor (Várkudu) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1873?)

x 1813. Arányi Károly (Szombathely) honvéd őrnagy(1848/49) († Bp., 1892)

x 1813. Bányafy Ferdinánd (Lőcse) honvéd őrnagy(1848/49), jogász († Bp., 1886. augusztus 2.)

x 1813. Béres János (Fót) költő († Fót, 1873)

x 1813. Császár György (?) karmester, zeneszerző († Pest, 1850. augusztus 20.)

x 1813. Diescher János (Pest) orvos, egy.tanár († Bp., 1883. november 11.)

x 1813. Elekes Károly (Árapatak) ref.lelkész († Gyulafehérvár, 1878. február 14.)

x 1813. Erdőss Ferenc (Buda) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1868 után)

† 1813. Fino József (?) grafikus (x Bécs, 1763)

x 1813. Frideczky Barnabás (Kaplát) nemzetőr őrnagy(1848/49) († Pozsony, 1887. július ?)

x 1813. Gasparetz János (Besztercebánya) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1849 után)

x 1813. Hodászy Sándor (Söpte) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1867 után)

x 1813. Kann Henrik (Óbuda) festőművész († Pest, 1860)

x 1813. Kemnitzer Károly (Pest) honvéd őrnagy(1848/49) († Selmecbánya, 1849. január 22.)

x 1813. Kováts Ignác (Csíkszentsimon) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1890 után)

x 1813. Kukurelli Lajos (Andocs) festőművész († ?, 1864)

x 1813. Kun Géza Aladár (Bakonygyepes) földbirtokos, honvéd alezredes(1848/49) († Bakonygyepes, 1878. október 22.)

x 1813. Marc Ferenc (?) kertész († Zólyombrézó, 1900. szeptember 11.)

x 1813. Mikovényi Károly (Lédec) honvéd alezredes(1848/49) († Trencsén, 1898. március 17.)

x 1813. Olgyay Lajos (Máramarossziget) földbirtokos, országgyűlési képviselő († Olgya, 1875. április 8.)

x 1813. Pasitzky Ede (Nagynyárád) orvos († Pécs, 1899. február 19.)

x 1813. Pecz Henrik (Pest) festőművész, grafikus († Pest, 1860. március 21.)

x 1813. Perlaky Sándor (?) műfordító, pedagógus, ügyvéd († Pest, 1870. április 27.)

x 1813. Petheő Vilmos (Gyöngyös) honvéd őrnagy(1848/49) († Bp., 1895. május 14.)

x 1813. Petrás Ince János (Forrófalva) etnográfus, kat.plébános, minorita szerzetes, misszionárius, nyelvész, újságíró († Klézse, 1886. szeptember 6.)

x 1813. Puskás Ferenc (Ditró) alispán, honvéd őrnagy(1848/49) († Ditró, 1883. február 22.)

x 1813. Rátz Sándor (Nemesdömölk) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1855 után)

x 1813. Salamon Lajos (Székesfehérvár) alispán, jogász, országgyűlési képviselő († Alsóalap, 1888. október 11.)

x 1813. Stoll Péter (Pest) operaénekes, zenepedagógus († Bp., 1888. október 8.)

x 1813. Szentkuthy Mihály (Szatmárnémeti) honvéd főhadnagy(1848/49), színész († Szatmárnémeti, 1897. április 16.)

x 1813. Szintay János (Szamosangyalos) jogász, országgyűlési képviselő, táblabíró († ?, 1861)

x 1813. Toperczer Károly Pál (Szepesváralja) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1850 után)

x 1813. Vajda Ferenc (Koroncó) honvéd alezredes(1848/49) († Csécsény, 1877. június 25.)

x 1813. Vári Szabó Sámuel (Felsőörs) növénynemesítő, nyelvész, ref.lelkész († Tiszaföldvár, 1894. január 15.)

x 1838. Áldor Imre (Pest) ciszterci szerzetes, pedagógus, publicista, történész († Újpest, 1928. december 31.)

x 1838. Ambrózy Béla (Temesgyarmat) földbirtokos, kamarás, országgyűlési képviselő, m.méhészet egyik megalapítója († Temesvár, 1911. január 18.)

x 1838. Blau Emánuel (Lugos) író, újságíró († Bécs, 1906)

x 1838. Bokor József (Arad) színész († Szigetvár, 1902. szeptember 22.)

x 1838. Brandt József ((Pósfalva) sebész, egy.tanár († Kolozsvár, 1912. június 12.)

x 1838. Császár Miklós (?) rendező, színész († Szeged, 1871. február 23.)

x 1838. Dumtsa Jenő (Szentendre) kereskedő, Szentendre polgármestere(1872/98) († Szentendre, 1917. május 29.)

x 1838. Frankel Ignác (Vágújhely) festőművész († Bp., 1924. május ?)

x 1838. Hirtling Mária (?) színész († Pest, 1871. szeptember 27.)

x 1838. Homokay Kocsis László (Kecskemét) színész, színigazgató († Dés, 1926. október 11.)

x 1838. Ingomár Ferenc (Buda) festőművész († Bp., 1924. május ?)

x 1838. Kiss Albert (Botpalád) országgyűlési képviselő, ref.lelkész († Debrecen, 1908. augusztus 30.)

x 1838. Kulcsár József (Székesfehérvár) író († Székesfehérvár, 1872. január 24.)

x 1838. Láng Fülöp (Nagykanizsa) operaénekes († Bp., 1900. május 19.)

x 1838. Lászy Vilmos (Tállya) műfordító, rendező, színész († Bp., 1891. július 13.)

x 1838. Mihályi Péter (Jód) jogász, országgyűlési képviselő, Országgyűlés jegyzője(1867/75) († Balázsfalva, 1914. november 19.)

† 1838. Molitor József (Sopron) festőművész, grafikus (x Sopron, 1786)

x 1838. Semsey Gusztáv (Lőcse) hajóstiszt, utazó († Bécs, 1909. március 17.)

x 1838. Steinacker Alfréd (Sopron) festőművész († ?)

x 1838. Szentkirályi Albert (Pest) jegyző, országgyűlési képviselő, orvos († Bp., 1891. május 31.)

x 1863. Abafi Dedán Károly (Sepsiszentgyörgy) színész († Vác, 1886. december ?)

x 1863. Ányos László (Veszprém) színész († Veszprém, 1913. február 3.)

x 1863. Arday Ida (Pest) színész († Debrecen, 1909. március 8.)

x 1863. Bánházy Teréz (Kecskemét) színész († Arad, 1918. november 11.)

x 1863. Benes József (?) gyárigazgató († Leányfalu, 1956. augusztus 18.)

† 1863. Fuchsthaller Alajos (Pest) acélmetsző, rézmetsző (x Pest, 1815 kör.)

† 1863. Gázsy Imre (?) honvéd őrnagy(1848/49) (x Mezőpeterd, 1800 kör.)

x 1863. Jaksch Ede (Bregenz) orgonaművész († Pécs, 1943. május 10.)

x 1863. Kohányi Tihamér (Eperjes) jogász, újságíró († Cleveland, 1913. március 9.)

x 1863. Kolossváry Andor (Kajár) erdőmérnök (v Bp., 1941. március 14.)

x 1863. Körmendy János (Tata) színész († Bp., 1937. augusztus 15.)

x 1863. Kunhegyi Miklós (Vác) színigazgató († Bp., 1912. január 18.)

† 1863. Marzsó Imre (Jászfényszaru) honvéd alezredes(1848/49) (x Tarcal, 1795)

† 1863. Miskovich András (Nagyszombat) honvéd őrnagy(1848/49) (x Miava, 1811)

x 1863. Mosonyi-Pfeiffer Hellmann (Mosonmagyaróvár) grafikus († Bp., 1905. november 8.)

x 1863. Rostagni Irén (Pest) színész († Bp., 1937. február 3.)

† 1863. Schönberg János (Bécs) grafikus, rézmetsző (x Sopron, 1780)

x 1863. Silberberg Ignác (Arad) nyomdász († Bp., 1932. január 31.)

x 1863. Szabó Kálmán (Érsekújvár) kertész († Bp., 1940)

x 1863. Szigethy Lajos (Újmalomsok) ev.lelkész, költő, pedagógus († Bp., 1940. május 9.)

x 1863. Varga Imre (Orczyfalva) grafikus, karikaturista († Bp., 1942)

x 1863. Varsányi Gyula (Varsány) író, költő, újságíró († Bp., 1908. augusztus 21.)

x 1888. Aczél Ervin (Kisvárda) újságíró, ügyvéd († Poughkeepsie, 1958. február 25.)

† 1888. Barta András (Esztergom) honvéd őrnagy(1848/49), levéltáros (x Tapsony, 1819. szeptember 21.)

x 1888. Berkes Béla (Bp.) cigányprímás († Róma, 1950. december ?)

† 1888. Birsy József (Bp.) honvéd őrnagy(1848/49) (x Eszterháza, 1816. szeptember 16.)

x 1888. Büszke Kocsis Miklós Barabás (?) énekes, mesemondó († Magyaró, 1967)

† 1888. Doctor Albert (Bp.) fényképész, festőművész (x Pilsen, 1818)

x 1888. Garam Jenő (Bp.) numizmatikus, törvényszéki bíró († Bp., 1968. szeptember 25.)

† 1888. Györök István György (Tiszaabád) bencés szerzetes, jogász, nyomdász, szerkesztő, újságíró (x Pápa, 1815. április 25.)

x 1888. Hornyák Odiló (Bp.) cserkészvezető, edző, testnevelő († Bp., 1953)

† 1888. Huber Péter (?) honvéd őrnagy(1848/49) (x Nezsider, 1810)

x 1888. Mátyás Mátyás (Borszék) sebész, egy.tanár († Marosvásárhely, 1956. december 31.)

† 1888. Munczy Ádám (Sopron) klarinétművész 8x Brno, 1819)

x 1888. Peterdi István (Bp.) költő, műfordító († Bp., 1944. december ?)

x 1888. Petráss Sári (Bp.) énekes, színész († Antwerpen, 1930. szeptember 8.)

x 1888. Pokorny László (Gyula) festőművész († New York, 1980. május 28.)

x 1888. Rácz Rónay Károly (Homonna) költő, újságíró († Bp., 1937. május 27.)

x 1888. Reiner Károly (Léva) jogász, munkásmozgalom harcosa († Kin, 1918. november 4.)

† 1888. Schoefft Ágoston (London) festőművész, utazó (x Pest, 1809)

x 1888. Semlyén Hugó (Szamosújvár) író, műfordító, publicista († Kolozsvár, 1966)

x 1888. Tarnai Ferenc (Bp.) gépészmérnök († Bp., 1936. november 4.)

x 1888. Xántus János (Marosillye) geológus, pedagógus († Kolozsvár, 1962. november 1.)

x 1888. Zipser János (Bp.) költő, újságíró († ?)

x 1913. Csobánczi Elemér (Nagykanizsa) katonatiszt, történész († Arncliffe, 1976. október 23.)

x 1913. Dávid Lajos (Bp.) négyszeres világbajnok asztaliteniszező († ?, 1944)

x 1913. Dely Brúnó (Bp.) szervita szerzetes, teológus († Montreal, 1976. április 16.)

x 1913. Ekhardt Ferenc (Zalaegerszeg) méhész († Zalaegerszeg, 1979)

x 1913. Fejtő Rózsi (Körmend) festőművész († Párizs, 2000. március 17.)

† 1913. Gánóczy Flóris (Székesfehérvár) honvéd százados(1848/49), közjegyző, törvényszéki bíró (x Miskolc, 1825. március 17.)

† 1913. Hargita Nándor (Székelyudvarhely) szobrász (x Pest, 1853. január 27.)

x 1913. Jéhn Antal (Sopron) gyógyszerész († Sopron, 2002. március 15.)

x 1913. Juhász Pál (Bp.) festőművész, grafikus († ?, 1942)

x 1913. Krémer Andor (Szaniszló) újságíró († Naharia [Izrael]1988. november 18.)

x 1913. Kordoss József (Szeged) gépészmérnök, egy.tanár († ?, 1998)

x 1913. Lugosi György (Bp.) színész († Párizs, 2000. szeptember 10.)

x 1913. Mailáth István (Ipolyvisk) újságíró († Rio de Janeiro, 1997. június 30.)

x 1913. Németh Pál (Bp.) építészmérnök († Bp., 1959. május 22.)

x 1913. Reich Lajos (Dés) geológus, paleontológus († ?, 2002. június 25.)

x 1913. Sátory Richárd (Bp.) író, költő, szerkesztő († Toronto, 1996)

† 1913. Szegő Károly (Bp.) orvos, szociológus (x Tejfalu, 1846. március 12.)

x 1913. Szervánszky Péter (Bp.) hegedűművész, zenepedagógus († Bp., 1985. március 27.)

x 1913. Szigeti József (Lovasberény) nótaszerző († Bp., 1977. december 5.)

x 1913. Turchányi György (Bp.) fizikus, egy.tanár, fiz.tud.kand. († Bp., 2001. december 27.)

† 1938. Ajtay G. Jenő (Bp.) erdőmérnök (x Kitid, 1870. április 11.)

† 1938. Barta Sándor (Szovjetúnió) író, költő, szerkesztő, újságíró (x Bp., 1897. október 7.)

† 1938. Boross F. László (Szovjetúnió) kommunista mozgalom harcosa, szerkesztő, újságíró (x Kellemes, 1895. augusztus 21.)

† 1938. Ecseri Lajos (Szentes) etnográfus, jogász, közgazdász, publicista, szociológus (x Szentes, 1860. március 7.)

† 1938. Ferenc János (Ebro) spanyol polgárháború résztvevője (x Kékcse, 1905. január 30.)

† 1938. Fleischer Mihály (Kolozsvár) festőművész (x Nagysink, 1869. július 8.)

† 1938. Gáll János (Szovjetúnió) ezredes, kommunista mozgalom harcosa (x Tótkomlós, 1893)

† 1938. Görgey László (Miskolc?) jegyző, jogász, országgyűlési képviselő (x Liptószentmiklós, 1877. szeptember 7.)

† 1938. Gyurek Mihály (Spanyolország) spanyol polgárháború résztvevője (x Szeged, 1910. augusztus 3.)

† 1938. Házi Ferenc (Csehszlovákia) kommunista mozgalom harcosa (x Komádi, 1902. december 8.)

x 1938. Hoffmann László (Bp.) festőművész, költő († Jeruzsálem, 1983)

† 1938. Izay Károly (Beregszász) festőművész (x Kalocsa, 1887)

† 1938. Jakab József (Szovjetúnió) kommunista mozgalom harcosa, orvos (x Bp., 1896. április 1.)

† 1938. Kelen József (Szovjetúnió) kommunista mozgalom harcosa, villamosmérnök, szoc.termelés népbiztosa(1919.04.03.-06.24.) (x Nagybocskó, 1892. január 12.)

x 1938. Kucsera Gyula (Bp.) gépészmérnök, főisk.tanár († ?, 2005. április 26.)

† 1938. Pácz Aladár (USA) vegyészmérnök (x Csókás, 1882. január 11.)

† 1938. Papp János (Nagyvárad) író, költő, újságíró, ügyvéd (x Belényes, 1877. február 25.)

† 1938. Reményi Béla (Bp.) zeneszerző (x Nagyvárad, 1883)

† 1938. Stadler Frigyes (Kolozsvár) színész (x Kolozsvár, 1860)

† 1938. Szirmay Antal (Párizs) éremművész, szobrász (x Pest, 1871. augusztus 20.)

† 1938. Timár Szeréna (Szovjetúnió) munkásmozgalom harcosa (x Karád, 1880. január 16.)

† 1938. Ziegler Károly (Bp.) író, orvos (x Marosvásárhely, 1872. december 25.)

† 1963. Csipkés Kálmán (Sopron) festőművész, grafikus (x Kapuvár, 1891)

† 1963. Dayka László (Bp.) nótaszerző, zenepedagógus (x Igló, 1897)

† 1963. Edvi Illés Aladárné (Bp.) festőművész (x Beodra, 1877. október 6.)

x 1963. Gyurós Tibor (Győr) villamosmérnök († Tapsony, 2001. június 14.)

† 1963. Igyártó Zoltán (Bp.) zeneszerző (x Máramarossziget, 1885)

† 1963. Kató Kiszly István (Bp.) díszlettervező, filmrendező, grafikus (x Bp., 1895)

† 1963. Knébel Terézia (Szombathely) festőművész (x Szombathely, 1889)

† 1963. Kondor László (Abbázia) karikaturista (x Murahalmos, 1901)

† 1963. Ludmann Gábor (East Liverpool) huszár ezredes (x Bp., 1892. október 8.)

† 1963. Mack Lajos (Flörsheim) szobrász (x Pozsony, 1876)

† 1963. Müller Károly (Bp.) karnagy, zeneszerző (x Bp., 1888. október 20.)

† 1963. Pasteiner Iván (Graz) könyvtáros (x Bp., 1887. május 16.)

† 1963. Rosta László (Párizs) jogász, kereskedő, újságíró (x Miskolc, 1903. január ?)

† 1963. Skorka Károly (Tököl) újságíró (x Aranyosmarót, 1903. július 23.)

† 1963. Tautner Ilona (Karád) hímző (x Sárszentmiklós, 1898)

† 1963. Tóth Viktor (Moszkva) építészmérnök, festőművész (x Bp., 1893)

† 1988. Benedek Katalin (?) díszlettervező, festőművész, grafikus, iparművész (x Bp., 1903. október 13.)

† 1988. Chapó György (Sao Paulo [Brazília]) katonatiszt, pedagógus, újságíró (x Dör, 1920. október 29.)

† 1988. Gosztola Béla (Ausztrália) orvos (x Sopron, 1909. április 17.)

† 1988. Gubányi Imréné (?) festőművész (x Dunapataj, 1920)

† 1988. Hirschmann József (Körmend) festőművész (x Körmend, 1944)

† 1988. Jakus Sándor (Tata) festőművész (x Győr, 1906)

† 1988. Kőfalvi Imre (Sopron) restaurátor, szobrász (x Győr, 1914. szeptember 12.)

† 1988. Lovászy Magda (Bp.) író, műfordító, újságíró (x Szabadka, 1919. szeptember 8.)

† 1988. Ötvös Magdolna (Bp.) író, szerkesztő (x Nagykanizsa, 1903)

† 1988. Pándy Kálmán (Stockholm [Svédország]) író, műfordító (x Bp., 1908)

† 1988. Vareska György János (Cleveland [USA]) cserkészvezető, patológus (x Mád, 1919. július 23.)