Csak évhez kötött események

A MAGYARSÁG ÉVFORDULÓNAPTÁRA, 2012.

Adattárunkban az egyes évfordulók a hónapok és napok sorrendjében s azon belül idõrendben találhatók az alábbiak szerint: nap, születés (x) vagy halálozás (†) egyezményes jele, év. A csak évhez köthetõ események összeállításunk élén, a napra nem datálhatóak az adott hónap elején olvashatóak.

 

Csak évhez kötött események

† 1037. Vászoly (?) herceg, nemzetségfő (x ?, 976 kör.)

† 1087. Salamon (?) magyar király(1063/74) (x ?, 1053)

† 1262. Ják nembeli Zlaudus (Tátika vára) kancellár, kat.püspök (x Zala vármegye, ?)

x 1387. Eghenvelder, Liebhard (Bajorország) jegyző, műgyűjtő († Pozsony, 1455. június 2. után)

x 1487. Szapolyai János (Szepesváralja) erdélyi vajda(1511/26), magyar király(1526/40) († Szászsebes, 1540. július 22.)

† 1512. Nágocsi Gáspár (Veszprém) kanonok (x Nágocs, ?)

x 1512. Thurzó Ferenc (?) főudvarmester(1569/74), kamaraelnök(1549/56), kat.püspök († Árva vára, 1574. március 17.)

x 1562. Berger Illés (Breznóbánya) történész († Szakolca, 1644. október 16.)

† 1562. Csabai Mátyás (Kassa) énekszerző (x Lask, ?)

x 1587. Alaghy Menyhért (?) főajtónálló(1618/25), országbíró(1625/31) († Vizsoly, 1631. június 15.)

x 1587. Belleny Zsigmond (Egerszalók) alispán, genealógus, műfordító († Devecser, 1618)

x 1587. Bogdán Márton (?) kat.püspök († Zágráb, 1647. december 10.)

† 1587. Kassai Zsigmond Dávid (Gyulafehérvár) költő, pedagógus, ref.lelkész (x Kassa, 1556)

x 1587. Pisztes Tóbiás (Turóc vármegye) germanista, kanonok († Nagyszombat, 1635)

† 1587. Valkai András (Valkó) énekszerző, krónikaíró (x Valkó, 1540)

x 1612. Dálnoki Nagy Mihály (Dálnok) teológus, unit.lelkész († Kolozsvár, 1648. április 25.)

† 1612. Dengelegi Mihály (?) hajdúkapitány (x ?, 1560-as évek)

x 1612. Kecskeméti Miklós (Kecskemét) ref.lelkész (+ ?)

† 1612. Reinhard Márton (Hodrusbánya) ev.lelkész (x Selmecbánya, ?)

x 1612. Weber János (Eperjes) gyógyszerész, költő, orvos, politikus († Eperjes, 1684)

x 1612. Rattkay György (Nagytabor) történész († Zágráb, 1666. szeptember 1.)

x 1637. Dolny István László (Érsekújvár) kat.püspök († Nagyszombat, 1707. június 2.)

† 1637. Dubovszki György (Nagyszombat) kat.püspök (x Bogdány, 1570 kör.)

x 1637. Illyés András József (Csíkszentgyörgy) kat.püspök († Nagyszombat, 1712. szeptember 20.)

† 1637. Kecskeméti Udvar Mihály (Szatmár) ref.lelkész (x Kecskemét, ?)

x 1637. Kecskeméti W. Péter (Nagyvárad) ötvös († Kassa, 1680)

x 1637. Markos Dániel (Sepsiszentiván) író, pedagógus, unit.püspök († Kolozsvár, 1689. május 12.)

x 1637. Oroszvégesi-Andrella Mihály (Oroszvég) görögkat.lelkész († Iza, 1710)

† 1637. Ostrosith János (Illava) diplomata (x ?, 1599)

† 1637. Somogyi Ambrus (Dés) jegyző, történész (x Dés, 1564. április 18.)

x 1637. Veszprémi B. István (?) ref.püspök († Gyulafehérvár, 1713. szeptember 22.)

x 1662. Bátai P. György (Zilah) ref.lelkész († Kolozsvár, 1698. szeptember 11.)

† 1662. Cseffei László (Erdély) diplomata, főispán, utazó (x Erdély, 1592)

† 1662. Enyedi Fazekas János (Nagyenyed) ref.lelkész (x Kézdivásárhely, 1619)

x 1662. Karner Egyed (Győr) bencés szerzetes, költő, pedagógus, pannonhalmi főapát(1699-1708) († Győrszentmárton, 1708. április 3.)

x 1662. Nádasdy László (Pozsony) kat.püspök, pálos szerzetes († Pozsony, 1729. november 25.)

x 1662. Nánási Lovász Mihály (Nagybánya) ref.lelkész († Marosvásárhely, 1709. június 25.)

x 1662. Petrőczi Kata Szidónia (Kasza) költő, műfordító († Beregszentmiklós, 1708. október 21.)

x 1662. Valesius János Antal (Szakolca) ref.lelkész († Nagykeszi, 1758. október 2.)

x 1687. Bohus, Georg (Besztercebánya) ev.lelkész, történész († Késmárk, 1722. május 23.)

† 1687. Engler János György (Modor) ev.lelkész (x Zittau [Németország], 1658)

† 1687. Evlija Cselebi (Isztambul) utazó (x Isztambul, 1611. március 25.)

† 1687. Petneházy Dávid (?) kuruc ezeres kapitány (x ?, 1645 kör.)

x 1687. Zay Anna (?) költő, műfordító († ?, 1730 után)

† 1712. Czeglédi Pál (Debrecen) költő, ref.lelkész, pedagógus (x Kassa, 1659. április ?)

x 1712. Hingeller János (Augsburg [Németország]) pálos szerzetes, szobrász († Bánfalva, 1767)

x 1712. Zoltán József (Kolozsvár) író, műfordító, orvos († Kolozsvár, 1763. február 9.)

x 1737. Fassola Lénárd (Würzburg [Németország] kovácsmester, lakatos († Eger, 1805. október 11.)

x 1737. Majláth József (nagyszombat) alkancellár(1787/91), főkamarás(1789/95), tárnokmester(1795/97) († Nustár, 1810. december 17.)

x 1737. Mayrberger Kamill ( Hallfeld [Németorzság]) mariánus szerzetes, orvos († Sümeg, 1800. október 24.)

x 1737. Mészáros János (Kunhegyes) altábornagy († Csomaköz, 1801. november 17.)

x 1737. Pintér Máté (?) mezőgazdász († Zalaegerszeg, 1790)

x 1737. Szabadhegyi Mihály (Komárom) író, pálos szerzetes († ?)

† 1737. Töltési István (Komárom) könyvkötő, nyomdász (x Debrecen, 1660 kör.)

x 1762. Baldacci Antal (Bécs) politikus († Bécs, 1841. július 9.)

x 1762. Boér Márton (Kolozsvár) festőművész († Marosvásárhely, 1830)

† 1762. Eisenkölbl Lőrinc (Sopron) kőfaragó, szobrász (x Sopron, ?)

x 1762. Hari Péter (Kolozsnagyida) író, költő, pedagógus, ref.lelkész († Huszt, 1828. január 1.)

† 1762. Horhy Antal Imre (?) pálos szerzetes, pedagógus (x Verebély, 1719. november 29.)

x 1762. Körmöczi János (Kissáros) pedagógus, unit.püspök († Kolozsvár, 1836. december 14.)

x 1787. Fillinger Lipót (Győr) kat.plébános, teológus, egy.tanár, MTA lev.tagja († Pest, 1844. december 7.)

x 1787. Forgó György (Tószeg) könyvkiadó, mecénás, orvos, MTA lev.tagja († Lovrin, 1835. július 17.)

x 1787. Gál László (?) jogász, ügyvéd († Kolozsvár, 1848. július 9.)

x 1787. Halász Gáspár (Dabas) vízépítő mérnök († Szilasbalhás, 1859. január 2.)

† 1787. Koller Imre Ferenc (?) főpohárnokmester(1778/86), jogász, királyi személynök(1762/65) (x Pozsony, 1720. április 20.)

x 1787. Kölber Jakab (Pest) kocsigyáros († Pest, 1843. szeptember 6.)

x 1787. Nagy Ferenc (Sepsiszentgyörgy) ref.lelkész († Gidófalva, 1865. szeptember 13.)

x 1787. Nagy Ferenc (Jászárokszállás) nemzetőr őrnagy(1848/49) († Pécs, 1863. november 10.)

x 1787. Soltész György (Miskolc) honvéd őrnagy(1848/49) († Arad, 1850. június 24.)

x 1812. Albrich Károly (Brassó) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1867 után)

x 1812. Aleman László (Vác) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1874 után)

x 1812. Almásy Zsigmond (Gyöngyös) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1884. május 22.)

x 1812. Andics Tádé (Znióváralja) nemzetőr őrnagy(1848/49) († Győr, 1900. április 12.)

x 1812. Balogh János (Torda) író, ügyvéd († Torda, 1877)

x 1812. Beke József (Barót) honvéd ezredes(1848/49) († Zombor, 1896. november 10.)

x 1812. Benza Károly (Buda) operaénekes († Pest, 1872. január 28.)

x 1812. Bethlen Gergely (Abafája) honvéd ezredes(1848/49), nagybirtokos, tábornok, olaszországi m.légió ezredese († Kolozsvár, 1867. december 23.)

x 1812. Boros Ignác (Csíkszereda) honvéd ezredes(1848/49), mérnök († Székelyudvarhely, 1870. február 11.)

x 1812. Erdős János (Pécs) énekes, rendező, színész, színigazgató († Székesfehérvár, 1842. január 21.)

x 1812. Faváry József (Kőszeg) honvéd őrnagy(1848/49) († Bp., 1885. november 11.)

x 1812. Gergely János (Tállya) honvéd alezredes(1848/49) († Ungvár, 1864)

x 1812. Hefler József (Komárom) honvéd alezredes(1848/49) († Bp., 1883. június 10.)

x 1812. Horváth Sámuel (Sajókaza) ev.lelkész († Tótkomlós, 1893. november 30.)

x 1812. Jászay Dániel (Abaújszántó) honvéd őrnagy(1848/49) († Abaújszántó, 1864. április 27.)

x 1812. Kiforry János (Rimóc) koreográfus, táncpedagógus († Pozsony, 1856. március 4.)

x 1812. Kiszling Károly (Szászsebes) honvéd őrnagy(1848/49) († Nagyszeben, 1892. december ?)

x 1812. Kolozsváry Lajos (Veszprém) nemzetőr őrnagy(1848/49) († ?, 1849 után)

x 1812. Kompólty Ágoston (Maluzsina) honvéd őrnagy(1848/49), mérnök († USA, 1862)

x 1812. Krain János (Pátka) honvéd alezredes(1848/49) († Ungvár, 1857)

x 1812. Kratzmann Gusztáv (Kratzau [Csehország]) festőművész, restaurátor († Teplic, 1902. június 29.)

x 1812. Mjk József (Nagyvárad) honvéd őrnagy(1848/49) († Sarkad, 1849. augusztus 18.)

x 1812. Nagy Ignác (Lázári) jogász, országgyűlési képviselő, táblabíró († Pusztadaróc, 1879. augusztus 12.)

x 1812. Okolitsny István (Karaszna) nemzetőr őrnagy(1848/49) († ?, 1867 után)

x 1812. Pálffy Domokos (Bögöz) nemzetőr őrnagy(1848/49) († Vámosgálfalva, 1871)

x 1812. Pálóczy Tamás (Miskolc) honvéd őrnagy(1848/49), olaszországi m.légió őrnagya († Svájc, 1866)

x 1812. Pantocsek Leó Valentin (Kielce) feltaláló, orvos († Zlatnó, 1893. szeptember 11.)

x 1812. Pazsiczky József (Alsólendva) honvéd őrnagy(1848/49) († ?, 1867 után)

x 1812. Pfalz Ferenc (Eszék) festőművész († ?)

x 1812. Steiner Fülöp (Pest) festőművész († ?)

x 1812. Straube Károly (Pozsony) honvéd alezredes(1848/49) († ?, 1849 után)

x 1812. Szabó Vince (Szombathely) honvéd alezredes(1848/49) († Szombathely, 1877. január 3.)

x 1812. Szívós Mihály (Nagykőrös) ref.lelkész († Hajdúszoboszló, 1872. július 12.)

x 1812. Villámi Ferenc (Székesfehérvár) honvéd ezredes(1848/49) († Szabadfalva, 1849. április 29.)

x 1812. Wieser Ferenc (Pest) építészmérnök († Lébény, 1869. augusztus 30.)

x 1812. Zurits Ferenc (Szarvkő) honvéd alezredes(1848/49) († Debrecen, 1867 előtt)

† 1837. Baerenhart Rudolf (München) szobrász (x Gyulafehérvár, 1814. május 5.)

x 1837. Balogh György (Kevermes) színész, színigazgató († Malacka, 1879. október 5.)

x 1837. Baumgarten Miksa (Tét) estőművész († Bécs, 1915)

† 1837. Durcsák János (Eger) kat.püspök (x Felsőolsva, 1771)

x 1837. Engelbrecht Károly (Tata) állatorvos († Keszthely, 1875. március 8.)

x 1837. Harmath Ida (Ungvár) színész († Pest, 1863. augusztus 18.)

x 1837. Honigberger Vilmos (Brassó) szerkesztő, utazó († Chandernagore [India], 1865. április 4.)

x 1837. Jósika Kálmán (Kolozsvár) földbirtokos, író, szerkesztő, újságíró († Bp., 1910. augusztus 6.)

x 1837. Lingel Károly (Pest) gyárigazgató († Bp., 1913. február 4.)

x 1837. Lőschinger Zsigmond (Buda) festőművész († Bp., 1887. november 25.)

x 1837. Mitrák Sándor (Dombostelek) görögkat.lelkész, író, pedagógus († Oroszvég, 1913)

x 1837. Murmann Ágoston (Pozsony) csillagász, matematikus († Buda, 1872. október 28.)

x 1837. Oetl Antal (Buda) vasöntő, gépgyáralapító († Bp., 1910. november 13.)

x 1862. Barokaldi György (Fiume) cirkuszigazgató († Bp., 1915. szeptember 25.)

x 1862. Ebergényi Sándor (Verespatak) jogász, országgyűlési képviselő († Rákospalota, 1930. március 2.)

x 1862. Egri György (Eger) író, pedagógus, szerkesztő, újságíró († Jászberény, 1916. március 7.)

x 1862. Ellinger Ilona (Tata) színész († ?, 1920)

x 1862. Ember Elek (Máramarossziget) gyógyszerész († Bp., 1943. december 6.)

x 1862. Endrődi Sebestyén (Arad) festőművész, restaurátor († Nógrádverőce, 1927)

x 1862. Erős Gyula (Sárbogárd) újságíró († Bp., 1929. október 17.)

x 1862. Erőss Antónia (Marosvásárhely) énekes, színész († Zenta, 1908. április 29.)

x 1862. Fayl Frigyes (Nagycsalomja) zenepedagógus († Bp., 1906. április 12.)

x 1862. Fekete Miksa (Kecskemét) színész, színigazgató († ?)

x 1862. Ferenczy József (Kolozsvár) énekes, színész († Bp., 1921. április 19.)

x 1862. Friedrich Ottó (Győr) festőművész († Bécs, 1937)

x 1862. Gyarmati Gyula (Szécsény) színész († Beodra, 1886.január 29.)

x 1862. Hayek Márkus (Versec) fül-orr-gégész, egy.tanár († ?)

x 1862. Iványi Mariska (Pest) színész († Bp., 1918. január 8.)

x 1862. Kálniczky Géza (Sátoraljaújhely) jogász, történész († Kassa, 1938. november 23.)

x 1862. Kardos Árpád (Pest) kertész († Hatvan, 1939. október 24.)

† 1862. Kompólty Ágoston (USA) honvéd őrnagy(1848/49), mérnök (x Maluzsina, 1812)

x 1862. Kovács Mihály (Pest) énekes, színész († Bp., 1911. december 17.)

x 1862. Polacsek Mihályné (Vilnius [Litvánia]) irodalmi szalonjáról ismert Cecil mama († Bp., 1939. szeptember ?)

x 1862. Kunosi Ernő (Mezőtelegd) színész († Kolozsvár, 1934. április 18.)

x 1862. Szirmai Jozefin (Eperjes) színész († Nagyszalonta, 1921. november 18.)

x 1862. Tetmajer László (Korompa) kohómérnök († Bp., 1904. január 24.)

x 1862. Ürmössy Kálmán (Abrudbánya) kohómérnök († Bp., 1922. augusztus 10.)

x 1862. Vadnay Vilma (Sátoraljaújhely) énekes, színész († Bp., 1918. június 6.)

x 1887. Hepp József (Bp.) filmproducer, filmrendező, operatőr († Athén [Görögország, 1968)

† 1887. Horváth Ernő László (Pápa) ferences szerzetes, író (x Abádszalók, 1836. augusztus 6.)

† 1887. Kiss Antal (Balassagyarmat) honvéd őrnagy(1848/49) (x Bussa, 1809)

† 1887. Orsonics Gáspár (Székesfehérvár) honvéd őrnagy(1848/49) (x Székesfehérvár, 1815)

x 1887. Reitzer Mihályné (Brassó) hímző († Bp., 1976)

x 1887. Steiner Dezső (Győr) bőrgyógyász, urológus († Győr, 1922. december 4.)

x 1887. Szabolcs Ernő (Bp.) rendező, színész, színigazgató († Bp., 1964. február 27.)

† 1887. Szárics Mór (Szabadka) nemzetőr őrnagy(1848/49) (x Szabadka, 1820)

x 1887. Szász Endre (Kolozsvár) újságíró, szerkesztő († Marosvásárhely, 1944)

x 1887. Szász Ila (Nagyfödémes) színész († Bp., 1960. október 22.)

x 1887. Válent Vilma (Lőcse) operaénekes († Bp., 1918. október 17.)

x 1887. Wojticzky Gyula (Tiszabő) költő, újságíró († Kolozsvár, 1958)

x 1912. Balatoni Kamill (Bp.) edző, huszonkétszeres m.bajnok kajakozó, sportvezető, a m.kajak-kenusport első VB-helyezettje († Bp., 1945. február 7.)

x 1912. Goda Árpád (Vác) főisk.világbajnok labdarúgó († ?, 1943)

x 1912. Görk Gyula (Bp.) Európa-bajnok és kétszeres főisk.világbajnok evezős († ?, 1944)

x 1912. Harrer Antal (?) Kossuth-díjas lakatos († Bp., 1987. február 25.)

x 1912. Jakab András (USA) kat.plébános, szerkesztő († Detroit [USA], 1974. február 1.)

x 1912. Komár Júlia (Miskolc) színész († Buenos Aires, 1976. november 28.)

x 1912. Krizsán András (Butinfalva) színész († Temesvár, 1994)

x 1912. Lemke Gyula (Ikervár) író († Vancouver [Kanada], 1989. november 11.)

x 1912. Nádasy István (Debrecen) író, jogász († Toronto [Kanada], 1998. augusztus ?)

x 1912. Negyedi Szabó Margit (Gyón) író, költő, újságíró († New York, 1991. március 28.)

x 1912. Nemesszeghy Jenő (Bp.) festőművész, grafikus, illusztrátor († Adelaide [Ausztrália], 1980. június 6.)

x 1912. Nyitrai Mózesné (Homoródújfalu) író, költő, pedagógus, unit.lelkész († Dicsőszentmárton, 1986. augusztus 27.)

x 1912. Rezes György (Arad) író, szerkesztő, újságíró († Haifa [Izrael], 1977. április 28.)

x 1912. Rosenfekd Fery (Bp.) karikaturista († ?, 1992. augusztus ?)

x 1912. Székely László (Bp.) építészmérnök († Bp., 1971. március 25.)

x 1912. Tomka Gábor (Sóskút) mikrobiológus, tejgazd.szakértő, mezg.tud.kand. († Pécs, 1980. november 25.)

x 1912. Vidor Andor (?) operatőr († Szovjetúnió, 1941)

x 1912. Vígh Károly (Marosvásárhely) könyvtáros, műfordító, nyelvész, történész, újságíró († Stockholm [Svédország], 1990. október 15.)

x 1912. Zsolt István (Bp.) labdarúgó játékvezető († Bp., 1991. május 7.)

† 1937. Aradi Viktor (Szovjetúnió) geológus, író, szerkesztő, szociológus (x Pankota, 1883. február 22.)

† 1937. Bakonyi Endre (Szovjetúnió) jogász, szerkesztő, újságíró (x Karcag, 1887. november 21.)

† 1937. Friedrich Ottó (Bécs) festőművész (x Győr, 1862)

x 1937. Gerencsér Piroska (Bp.) villamosmérnök, műsz.tud.kand. († Bp., 1995. december 18.)

† 1937. Gerger Ferenc (Graz) Európa-banok kerékpárversenyző (x Felsőrönök, 1867. szeptember 4.)

† 1937. Müller Ernő (Szovjetúnió) munkásmozgalom harcosa, szabómester (x Zalaszentgrót, 1886. október 21.)

x 1937. Oláh József (Tiszaújváros) radiológus, orvostud.kand. († Salgótarján, 2005)

† 1937. Papp Sándor (Temesvár) festőművész, grafikus (x Diós, 1868. május 14.)

x 1937. Zentai Péter (Bp.) vegyészmérnök († Szombathely, 1984. június 6.)

† 1962. Dovcsák Antal (Bécs) politikus, szakszervezeti vezető, szoc.term.népbizt.(1919.04.03.-06.24.), Forradalmi Kormányzótanács eln.h.(1919.06.24.-08.01.), ip./keresk.min.(1919.08.01.-08.06.) (x Bp., 1879. március 11.)

† 1962. Fenczik Jenő (Bp.) pedagógus, szerkesztő, vadász (x Nagytoronya, 1894. március 14.)

† 1962. Gyurkóczy Károly (Bp.?) kétszeres Európa-bajnok evezős, sportvzető (x Bp., 1908)

† 1962. Hall József (?) vKossuth-díjas vármegyi tisztifőorvos (x Pécsvárad, 1899)

† 1962. Hausz Mária (Buenos Aires) filmproducer, gyártásvezető (x Szombathely, 1902)

† 1962. Illés Artúr (Párizs) politikus, szerkesztő, újságíró (x Bp., 1878. január 27.)

† 1962. Karácsonyi Géza (Bp.) szobrász (x Győr, 1880. május 19.)

† 1962. Kiss Rezső (New York) festőművész, grafikus (x Bp., 1889. december 26.)

† 1962. Kovrig János (Toronto [Kanada]) újságíró (x Pécs, 1899. január 7.)

† 1962. Palkó Józsefné (Kakasd) mesemondó (x Andrásfalva, 1880)

† 1962. Partos István (Bp.) festőművész (x Kaposvár, 1907)

x 1962. Pauer Henrik (Bp.) színész († Bp., 1998)

† 1962. Reicher István (Sárvár) pedagógus (x Uszor, 1881. július 15.)

† 1962. Sárközy Aladár (Mezőtúr) pedagógus (x Újpest, 1898)

† 1962. Szendlay László (Sydney [Ausztrália]) cigányprímás (x Bp., 1922)

† 1962. Vertse K. Andor (Nyíregyháza) író, költő, műfordító, rendőrtiszt (x Kalocsa, 1890)

† 1987. Borbáth Éva (Izrael) színész (x Kolozsvár, 1936. április 28.)

† 1987. Gyarmathy Erzsébet (?) költő (x Bp., 1919)

† 1987. Koczka András (Ungvár) festőművész, grafikus (x Ungvár, 1911)

† 1987. Németh Ernő (Ottawa [Kanada]) író, jogász, költő (x Kecskemét, 1903. december 27.)

† 1987. Némethy László (Debrecen) vízép.mérnök (x Keveháza, 1919. május 29.)

† 1987. Szilágyi József (Lausanne [Svájc]) újságíró (x Győrsziget, 1896. június 23.)

† 1987. Szombath Béla (Bp.) festőművész, restaurátor (x Marosgezse, 1910)

† 1987. Ternay István (Stuttgart [Németország]) író, politikus, újságíró (x Kassa, 1894. június 14.)

† 1987. Várady Szabolcs (Svájc) színész (x Bp., 1919. május 2.)

† 1987. Wágner László (Bp.) építészmérnök (x Eger, 1911. szeptember 24.)