Foglalkozások mutatója

Foglalkozások mutatója

 

agrármérnök: Bartos Attila IstvánGyőrffy BélaGyőrffy László, Kotz Tivadar

agrokémikus: Kotz Tivadar

alispán: Vidos József

alkancellár: Medgyesi Somogyi János

államtitkár: Hollán Sándor

állatorvos: Guoth György Endre

alpolgármester: Tima LászlóVarga László Csaba

altábornagy: Takách-Tolvay József

apáca: Berecz Skolasztika

apát: Hollósy Jusztinián, Jándi Bernardin György, Koptik Odó, Vajda Sámuel

asztaliteniszező: Mercz Gábor

atléta: Tima Ferenc

balneotechnikus: Cziráky József

belgyógyász: Maráczi JenőSzabó Lajos

bencés szerzetes: Hollósy Jusztinián, Jándi Bernardin György, Koptik OdóLinka ÖdönKühár Flóris Ferenc, Lancsics Bonifác, Pacher Donát

betyár: Savanyú Jóska

borász: Szakály Dezső

botanikus: Gáyer Gyula

csendőrtiszt: Göttmann BódogKovács Jenő

csillagász: Hollósy Jusztinián

dalszerző: Mihola Gyula

dalszövegíró: Balogh József

diplomata: Takách-Tolvay JózsefUranovicz Imre

egyetemi tanár: Bartos Attila István

egyháztörténész: Géfin Gyula, Pacher Donát

egyházzenész: Werner Alajos

emlékiratíró: Böröcz Sándor, Martonfalvay Imre

építészmérnök: Körmendy Nándor, Lőrincz JózsefMikolás Tibor

építőmérnök: Berzsenyi-Janosits Miklós,

erdőmérnök: Bedy ZoltánJenei Jankó Sándor

éremművész: Esseő Erzsébet

evangélikus lelkész: Ács MihályBöröcz Sándor, Edvi Illés Pál, Horváth Zsigmond, Kirchner ElekKovács ImreMesterházy Sándor

evangélikus püspök: Kis János

festőművész: Banyó GyulaCsapó Jenő, Csorba Tibor, Czencz János, Dénes Lajos SzilveszterHadnagy Gábor, Illés Árpád, Karczag Zoltán, Kelemen Etelka, Mikus Gyula, Móritz Sándor, Nagy István, Rács-Reich Imre

filológus: Csorba Tibor

filozófus: Lancsics Bonifác

fizikus: Eötvös Loránd

fogorvos: Gömbös Ferenc

forradalom és szabadságharc mártírja (1956): Fehér Ernő

fotóművész: Haller Frigyes Gusztáv

főiskolai tanár: Mikolás Tibor

földbirtokos: Cziráky György, Gömbös Antal, Ostffy Lajos

főiskolai docens: Tungli Gyula

főispán: Ostffy Lajos

geográfus: Lasz Samu

gépészmérnök: Kiss PéterVarga László Csaba

grafikus: Illés Árpád, Nagy István

gyártásvezető: Fogarasi István

hegedűtanár: Horváth Marietta

helytörténész: Bedy ZoltánDala JózsefHorváth István, Horváth Lajos, Kovács JenőLengyel Pál, Mesterházy Sándor, Molnár DezsőTungli GyulaZongor Ferenc

hidrogeológus mérnök: Cziráky József

honvéd ezredes (1848/49): Berzsenyi Lénárd

honvéd őrnagy (1848/49): Széll József

honvéd százados (1848/49): Éberhardt Károly, Virághalmi Ferenc

igazságügyi orvosszakértő: Tamás Endre

író: Benedek IstvánBertha BulcsuBoross Mihály, Csorba Tibor, Döbrentey Gábor, Horváth Marietta, Horváth Zsigmond, Kisfaludy Károly, Nagy Méda, Németh Andor, Simonffy AndrásVirághalmi Ferenc, Weöres Sándor, Zádor György

irodalomtörténész: Döbrentey Gábor, Papp Ferenc, Zádor György 

játékvezető: Tarrósy Imre

jegyző: Fehér Ernő

jogász: Atzél Elemér, Gáyer Gyula, Kovács JenőTömböly Tamás

kanonok: Horváth István

kántor: Uhlár Gyula

karnagy: Kirchner ElekMolnár Dezső, Uhlár Gyula

katolikus plébános: Csoma JánosKresznerics Ferenc, Nemes Vazul

katolikus püspök: Hetyey Sámuel, Zsolnay Dávid

kávéháztulajdonos: Steuer Jónás Gyula

keramikus: Szilágyi Mária

kereskedő: Dinkgreve Nándor

kertészmérnök: Bakonyi KárolyElek László

kormánybiztos (1848/49): Vidos József

koronaőr: Kocsis József

költő: Balogh JózsefBerzsenyi Dániel, Dukai Takács Judit, Edvi Illés Pál, Gömbös Antal, Kis János, Kunoss Endre, Nagy Méda, Németh Andor, Petőfi Sándor, Weöres Sándor

könnyűipari miniszter: Nagy Józsefné

könyvtáros: Györke József, Kiss Jenő, Ughy Jenő

közgazdász: Limpár JózsefNagy Józsefné

közigazgatási szakjogász: Németh Jenő

kritikus: Németh Andor

labdarúgó: Tarrósy Imre

levéltáros: Guoth Kálmán

matematikus: Bartos Attila István

mérnök: Boross Mihály, Lázár Jenő

miniszterelnök: Batthyány Lajos

műfordító: Csorba Tibor, Horváth Zsigmond, Kis János, Salgó Ernő, Virághalmi Ferenc, Weöres Sándor

művelődéspolitikus: Gosztonyi János, Nagy Iván

művelődéstörténész: Benedek István

nándorfehérvári hős: Dugovics Titusz

népköltésgyűjtő: Sándor József

népművelő: Laky Rezső

nótaszerző: Mihola Gyula

növénynemesítő: Győrffy Béla

numizmatikus: Tasnádi Géza

nyelvész: Beke Ödön, Györke József, Kresznerics FerencTungli Gyula

nyomdász: Dinkgreve Nándor, Lencz Géza

ókorkutató: Lázár Jenő

olvasásszociológus: Ughy Jenő

országbíró: Köcski Sándor

országgyűlési képviselő: Cziráky György, Gosztonyi János, Győrffy LászlóHorváth Elek, Kiss PéterNagy Józsefné, Ostffy Lajos,  Porkoláb Mihály

orvos: Atzél Elemér, Benedek IstvánHoléczy Zoltán, Mesterházy GáborSalgó Ernő

pápai prelátus: Géfin Gyula

párbajtőrvívó: Berzsenyi Barnabás

pedagógus: Balogh József, Banyó GyulaDénes Lajos SzilveszterHorváth Lajos, Jónás Márton, Kelemen Etelka, Kresznerics Ferenc, Laky Rezső, Lengyel Pál, Léránt Ferenc, Nemes Vazul, Papp Ferenc, Remport Elek, Sándor József, Szakály Dezső, Tima László, Tungli GyulaVas KárolyZongor Ferenc

polgármester: Gömbös Ferenc, Kiskos István

politikus: Kiss Péter

rajzpedagógus: Nagy István

régész: Holéczy Zoltán, Lázár Jenő

rendező: Soltis Lajos

rendőrkapitány: Boda Dezső

sebész: Szomraky ZoltánTamás Endre

sportvezető: Tarrósy Imre

szerkesztő: Géfin Lajos, Kunoss Endre, Politzer Csapó Zsigmond

színész: Géfin Lajos, Soltis Lajos

szobrász: Antal Károly, Esseő Erzsébet, Horváth Marietta

szőlőnemesítő: Bakonyi Károly

táblabíró: Gömbös Antal

tábornok: Éberhardt Károly

tanácselnök: Dala József, Kustos LajosLimpár József

televíziós bemondó: Hajas Ilona

teológus: Ács MihályLancsics Bonifác, Nemes Vazul

történész: Guoth Kálmán, Horváth Elek, Mód Aladár, Révész Mihály

termelőszövetkezeti elnök: Győrffy LászlóTőke János

újságíró: Bertha Bulcsu, Boross Mihály, Géfin Lajos, Lencz Géza, Mende Bódog, Nagy Iván, Politzer Csapó Zsigmond, Révész Mihály, Salgó Ernő

ügyvéd: Horváth Elek, Kiskos István, Kunoss Endre, Porkoláb Mihály, Zádor György

vallástörténész: Kühár Flóris Ferenc

vegyészmérnök: Fodor Lajos

villamosmérnök: Szabó Károly

zenepedagógus: Molnár Dezső, Werner Alajos

zeneszerző: Kirchner ElekKodály Zoltán

Módosítás: (2013. augusztus 3. szombat, 11:48)