Új könyveinkből ajánljuk

Mesterházy Attila: Védelemre javasolt területek a celldömölki kistérségben

Mesterházy Attila: Védelemre javasolt területek a celldömölki kistérségben. Celldömölki Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása. 2005. 180 p. (~80 MB!) (tovább)

"Mindig egy másik erőből is kérve..."

 

"Mindig egy másik erőből is kérve..." : Beszélgetés Nádasdy Lajossal. Beszélgetőtárs: Köntös László. Megjelent: Istennek, Hazának, Tudománynak. Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére. Pápa, 2008. pp. 9-32. (tovább)

Nádasdy Lajos: Dömölk és apátsága az Árpád-házi uralkodók korában

Nádasdy Lajos: Dömölk és apátsága az Árpád-házi uralkodók korában. Celldömölk, 2009. 72 p. (tovább)

Nagy Gábor: Egy alternatív színház az ezredfordulón

Nagy Gábor: Egy alternatív színház az ezredfordulón. A Soltis Lajos Színház története. [Szakdolgozat]. Celldömölk, 2006. 67 p. (tovább)

Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása

Nagy József: A celldömölki búcsújáróhely kialakulása. Római Katolikus Plébánia, 1996. (tovább)

Nagy Szabolcs: A Ság hegy morfológiájának a megváltozása a bazaltbányászat hatására

Nagy Szabolcs: A Ság hegy morfológiájának a megváltozása a bazaltbányászat hatására. [Szakdolgozat.] Szombathely : NYME-TTK, 2009. 60 p. (~56 MB!) (tovább)

Németh Lajos: Sem hősök, sem hősi halottak... élők és áldozatok

Németh Lajos: Sem hősök, sem hősi halottak... élők és áldozatok. Kézirat. Celldömölk, 2011. 38 p. (tovább)

Németh Tibor: A költőfejedelem és a szürke eminenciás

Németh Tibor: A költőfejedelem és a szürke eminenciás. Berzsenyi Dániel és Kis János párhuzamos életrajza. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2004/1. sz. pp. 15-36. (tovább)

Németh Tibor: A könyvtári ellátórendszer fejlesztésének lehetőségei

Németh Tibor: A könyvtári ellátórendszer fejlesztésének lehetőségei : a kemenesaljai kistérség példáján keresztül. Celldömölk : [s. n.], 2005. — 54 p. (tovább)

Németh Tibor: Átverték a miniszterelnököt avagy egy választás anatómiája

Németh Tibor: Átverték a miniszterelnököt avagy egy választás anatómiája. In: Új Kemenesalja, 2007. 19. sz. (október 12.) Batthyány-melléklet pp. III-V.
(Batthyány Lajos kiscelli képviselővé választásáról 1848-ban.) (tovább)

Payr Sándor: Kemenesalja

Payr Sándor: Kemenesalja. In: A dunántúli evangélikus egyházmegye története. 1. köt. Sopron, 1924. pp. 311-355. [digit. vált. pp. 209-237.]
forrás: [http://mek.oszk.hu/01800/01850] (tovább)

Pór Antal: Köcski Sándor

Pór Antal: Köcski Sándor. In: Századok, 1888. pp. 785-797. (tovább)

Sipőcz József: Savanyó Józsi, a jó betyár

Sipőcz József: Savanyó Józsi, a jó betyár. Veszprém : Viza, 2006. - 121 p. [Savanyó Józsi Izsákfán született] (tovább)

Sólyom Jenő: A Soproni Magyar Társaság Könyvtára és Berzsenyi Dániel

Sólyom Jenő: A Soproni Magyar Társaság Könyvtára és Berzsenyi Dániel. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 1962. 4. sz. pp. 493-500. (tovább)

Sükösd József: A Celldömölki Római Katolikus Elemi Népiskola és nevelői 1927-1948.

Sükösd József: A Celldömölki Római Katolikus Elemi Népiskola és nevelői 1927-1948. [Kézirat]. Celldömölk, 2000. 182 p. (tovább)

Sükösd József: Kemenesalja egy kis községének ismertetése

Sükösd József: Kemenesalja egy kis községének ismertetése : Inta, majd Intapuszta és végül Intaháza eredete, múltja és jelene, 1196-2005. [Kézirat]. Celldömölk, 2005. 5, [9] lev. (tovább)