Új könyveinkből ajánljuk

Tompa Mihály: A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története és két ünnepi beszéd

Tompa Mihály: A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története és két ünnepi beszéd. Celldömölk, 1905. 52 p. (tovább)

Tóth János: A Sághegy pincéi

Tóth János: A Sághegy pincéi. In: Dunántúli Szemle, 1942. 3-4. sz. pp. 92-100. (tovább)

Tóth Péter: Kresznerics Ferenc

Tóth Péter: Kresznerics Ferenc (1766-1832). In: Szombathelyi Tudós Tanárok. Szhely, 1998. pp. 39-75. (tovább)

Tüskés Gábor, Knapp Éva: A barokk és a felvilágosodás között

Tüskés Gábor, Knapp Éva: A barokk és a felvilágosodás között : Koptik Odó (1692-1755). In : Történelmi Szemle, 1995/1. sz. pp.69-81. (tovább)

Vajda Sámuel: A' meg-ditsőült szenteknek jelesül pedig a' boldog Szűz Máriának tiszteletéről néhány rövid, és könnyen érthető bizonyítások

Vajda Sámuel: A' meg-ditsőült szenteknek jelesül pedig a' boldog Szűz Máriának tiszteletéről néhány rövid, és könnyen érthető bizonyítások. - Veszprém, 1792. 39. p. [forrás: http://mek.oszk.hu/07800/07870] (tovább)

Nagy János: Vönöck : egy nemesi község története

Nagy János: Vönöck : egy nemesi község története. [Vönöck] : [Vönöckért Alapítvány], 2012. 336 p. (tovább)

40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség

40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség. In: Új Kemenesalja, 2013. április 5. Különnyomat. 16 p. (tovább)

Gálházi Gyula: A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimázium sportolóinak igazolványképei

Gálházi Gyula: A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimázium sportolóinak igazolványképei, 1954-1987. (tovább)

Kotz Tivadar: Környezeti tényezők változása, az emberi beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra

Kotz Tivadar: Környezeti tényezők változása, az emberi beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra. [Celldömölk], 2013. 32 p. (tovább)

Lengyel Pál: A sághegyi őstelep

Lengyel Pál: A sághegyi őstelep. Celldömölk, 1965. 104 p. (tovább)

Mersevát község története. Dr. Kovács Jenő helytörténeti kutásai alapján

Mersevát község története. [Dr. Kovács Jenő helytörténeti kutásai alapján összeállította Kovács Imréné könyvtáros]. Kézirat. Mersevát, 2016. 291 p. (tovább)

Németh Tibor: A biográfiai index mint az életrajzi tájékoztatás integratív műfaja, különös tekintettel

Németh Tibor: A biográfiai index mint az életrajzi tájékoztatás integratív műfaja, különös tekintettel a Magyar Életrajzi Kalauzra. Szombathely : NYME-SEK, 2014. 150 p. (tovább)

Tarrósy Imre: A Keripar Torna Club

Tarrósy Imre: A Keripar Torna Club [története] 1970-1980. Kézirat. [Celldömölk, é.n.] 53 lev. (tovább)

Virághalmi Ferenc: Egy cserepár naplója

 Virághalmi Ferenc: Egy cserepár naplója. Pest, 1866. 168 p. (tovább)

Magyar Melinda: „A három év például egyáltalán nem telt el, hanem van”

Magyar Melinda: „A három év például egyáltalán nem telt el, hanem van”. In: Irodalomismeret, 2011. 2. sz. pp. 78-84. (Weöres Sándorról) (tovább)