Új könyveinkből ajánljuk

Szabó Tibor, Szabó László: A Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör és a falu kulturális életének hozzákapcsolódó rövid története

Szabó Tibor, Szabó László: A Nagysimonyi Evangélikus Férfidalkör és a falu kulturális életének hozzákapcsolódó rövid története. 2006. 46 p. (tovább)

Szalay-Berzeviczy Lajos: Osl nemzetsége és az Ostffyak emlékezete

Szalay-Berzeviczy Lajos: Osl nemzetsége és az Ostffyak emlékezete. Kézirat. S.l., 2012. 20 p. (tovább)

Szerdahelyi Pál: A magyar irodalom zarándokhelye Vas megyében

Szerdahelyi Pál: A magyar irodalom zarándokhelye Vas megyében : Irodalmi emlékek Csöngén. In: Életünk, 1998. 11-12. sz. pp. 1053-1061. (tovább)

Tarrósy Imre: A mi leventéink

Tarrósy Imre: A mi leventéink. Celldömölk és Alsóság 1921-1945. Kézirat. Celldömölk, 2010. 97 p. (tovább)

Tilcsik György: "Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas..."

Tilcsik György: "Az én rózsám vasutas, vasutas, vasutas, hogyha nem sok az utas, rögtön megölel" - A vasút, a szabadtéri szex és a házasságtörés összefüggései az 1930-as és az 1940-es években egy celldömölki válóper tükrében. In: Szigorúan ellenőrzött vonatok. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2008. április 29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. Győr, 2009. pp. 159-173. (tovább)

Tompa Mihály: A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története és két ünnepi beszéd

Tompa Mihály: A kis-somlyói ág. hitv. ev. gyülekezet története és két ünnepi beszéd. Celldömölk, 1905. 52 p. (tovább)

Tóth János: A Sághegy pincéi

Tóth János: A Sághegy pincéi. In: Dunántúli Szemle, 1942. 3-4. sz. pp. 92-100. (tovább)

Tóth Péter: Kresznerics Ferenc

Tóth Péter: Kresznerics Ferenc (1766-1832). In: Szombathelyi Tudós Tanárok. Szhely, 1998. pp. 39-75. (tovább)

Tüskés Gábor, Knapp Éva: A barokk és a felvilágosodás között

Tüskés Gábor, Knapp Éva: A barokk és a felvilágosodás között : Koptik Odó (1692-1755). In : Történelmi Szemle, 1995/1. sz. pp.69-81. (tovább)

Vajda Sámuel: A' meg-ditsőült szenteknek jelesül pedig a' boldog Szűz Máriának tiszteletéről néhány rövid, és könnyen érthető bizonyítások

Vajda Sámuel: A' meg-ditsőült szenteknek jelesül pedig a' boldog Szűz Máriának tiszteletéről néhány rövid, és könnyen érthető bizonyítások. - Veszprém, 1792. 39. p. [forrás: http://mek.oszk.hu/07800/07870] (tovább)

Nagy János: Vönöck : egy nemesi község története

Nagy János: Vönöck : egy nemesi község története. [Vönöck] : [Vönöckért Alapítvány], 2012. 336 p. (tovább)

40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség

40 éves a celldömölki Honismereti Munkaközösség. In: Új Kemenesalja, 2013. április 5. Különnyomat. 16 p. (tovább)

Gálházi Gyula: A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimázium sportolóinak igazolványképei

Gálházi Gyula: A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimázium sportolóinak igazolványképei, 1954-1987. (tovább)

Kotz Tivadar: Környezeti tényezők változása, az emberi beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra

Kotz Tivadar: Környezeti tényezők változása, az emberi beavatkozások hatása a növényekre és a fogyasztókra. [Celldömölk], 2013. 32 p. (tovább)

Lengyel Pál: A sághegyi őstelep

Lengyel Pál: A sághegyi őstelep. Celldömölk, 1965. 104 p. (tovább)

Mersevát község története. Dr. Kovács Jenő helytörténeti kutásai alapján

Mersevát község története. [Dr. Kovács Jenő helytörténeti kutásai alapján összeállította Kovács Imréné könyvtáros]. Kézirat. Mersevát, 2016. 291 p. (tovább)