Új könyveinkből ajánljuk

Edvi Illés Pál: Vas megyei krónikák. 1848-49. II. rész

Edvi Illés Pál: Vas megyei krónikák. 1848-49. II. rész. Kézirat. 192 p. (tovább)

Edvi Illés Pál: Vas megyei krónikák. 1848-49. I. rész

Edvi Illés Pál: Vas megyei krónikák. 1848-49. I. rész. Kézirat. 139 p. (tovább)

Tarrósy Imre: CVSE centenáriuma

Tarrósy Imre: CVSE centenáriuma. Celldömölk : CVSE, 2000. - 536 p. (tovább)

Czirók András: A celldömölki holocaust története a helyi sajtóban és visszaemlékezések tükrében

Czirók András: A celldömölki holocaust története a helyi sajtóban és visszaemlékezések tükrében. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2003. 2. sz. pp. 76-93. (tovább)

Dóka Klára: Kézművesség és kereskedelem Kemenesalján (1775-1857).

Dóka Klára: Kézművesség és kereskedelem Kemenesalján (1775-1857). In: Isten áldja a tisztes ipart : Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Sopron, 1998. pp. 19-28. (tovább)

Gregorich Ferenc: Az ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony templom története és otthon adó környezete

Gregorich Ferenc: Az ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony templom története és otthon adó környezete. Ostffyasszonyfai Róm. Kat. Egyházközs.: Ostffyasszonyfa, 2014. - 83 p. (tovább)

Ilon Gábor, Sümegi Pál, Bodor Elvira: A Ság hegy környékének története a régészeti adataok és a környezetrégészeti vizsgálat tükrében

Ilon Gábor, Sümegi Pál, Bodor Elvira: A Ság hegy környékének története a régészeti adataok és a környezetrégészeti vizsgálat tükrében. In: Zalai Múzeum. 15. sz. Zalaegerszeg, 2006. pp. 295-314. (tovább)

Kemenes Béla: Szilágyi Mária ajándéka Celldömölknek

Kemenes Béla: Szilágyi Mária ajándéka Celldömölknek. Kézirat. Bp. 1979. 115 lev. (tovább)

Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. 1-2. köt. Buda, 1831-1832. L, 4, 349 p. + XIX, 344 p. (tovább)

Pacher Donát: A dömölki apátság története

Pacher Donát: A dömölki apátság története. In: A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. XII/A. köt. Bp., 1912. 646 p.
(Az apátság története - pp. 1-421.) (Függelék - pp. 424-646.)

Krepsz Tamás: Egy sikeres mecenatúra reverendában

Krepsz Tamás: Egy sikeres mecenatúra reverendában - Mikes János püspök és Géfin Gyula rektor életútjának metszéspontjai. Szakdolgozat. NYME-SEK : Szombathely, 2015. - 52 p. (tovább)

Medgyes Magdolna: Késő római telep a "tokorcs-i kincs lelőhelyén"

Medgyes Magdolna: Késő római telep a "tokorcs-i kincs lelőhelyén". In: Savaria : A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. 25/3. köt. (2000-2001). Szombathely, 2002. pp. 99-132. (tovább)

Söptei István: Sárvár-vidéke és a Kemenesalja a polgári forradalomban

Söptei István: Sárvár-vidéke és a Kemenesalja a polgári forradalomban. In: Savaria : A Vas Megyei Múzeumok Értesítője. 26. köt. (2001). Szombathely, 2002. pp. 67-140. (tovább)

Tarsoly Péter: Adatok a ság-hegyi Vas Pál Lyuka nevű barlang földrajzi helyéhez

Tarsoly Péter: Adatok a ság-hegyi Vas Pál Lyuka nevű barlang földrajzi helyéhez. In: Karsztfejlődés. XVII. köt. Szombathely, 2012. pp. 225-234. (tovább)