Új könyveinkből ajánljuk

Dobri Mária: Kresznerics Ferenc

Dobri Mária: Kresznerics Ferenc, 1766-1832. In: Vasi Szemle, 1993. 4. sz. pp. 511-539. (tovább

Dóka Klára: Az ipar és a kereskedelem fejlődése Kemenesalján a késői feudalizmus időszakában

Dóka Klára: Az ipar és a kereskedelem fejlődése Kemenesalján a késői feudalizmus időszakában. Kézirat. Celldömölk, 1988. 62 p. (tovább)

Fahlström, Susanna: Form and Philosophy in Sándor Weöres' Poetry

Fahlström, Susanna: Form and Philosophy in Sándor Weöres' Poetry. Uppsala, 1999. 244 p. (tovább)

Gálházi Gyula: A celldömölki gimnázium sportkörének története és eredményei, 1947-1991

Gálházi Gyula: A celldömölki gimnázium sportkörének története és eredményei, 1947-1991. Kézirat. [Celldömölk, 1992.] 187 p. (tovább)

Guoth Kálmán: Eszmény és valóság Árpádkori királylegendáinkban

Guoth Kálmán: Eszmény és valóság Árpádkori királylegendáinkban. In: Erdélyi Tudományos Füzetek 187. Kolozsvár, 1944. 49 p. [forrás: http://mek.oszk.hu/08000/08032] (tovább)

Harangozó Miklós: Etűdök egy elhangolt zongorára

Harangozó Miklós: Etűdök egy elhangolt zongorára. Harangozó Miklós versei. 2004. 80 p.
[A Harangozó Miklós írói néven publikáló szerző celldömölki származású.] (tovább)

Heigl István: Kresznerics Ferenc (1766 - 1832) matematikatankönyvei

Heigl István: Kresznerics Ferenc (1766 - 1832) matematikatankönyvei. forrás:  http://mek.oszk.hu). (Heigl: István: Kresznerics, a matematikatanár c. cikkének [Vasi Szemle 1993/4. sz. pp. 549-553.] szóeltérésekkel digitalizált változata.) (tovább)

Horváth Sarolta: "Hazánk' Tudósai! útat törtem, kövessetek"

Horváth Sarolta: "Hazánk' Tudósai! útat törtem, kövessetek". Kresznerics Ferenc élete és munkássága. [Szakdolgozat.] Veszprém : Pannon Egyetem, 2007. 47 p. (tovább)

Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon

Jánossy Gábor: A feminizmus Magyarországon. Szombathely, 1911. 163 p.
forrás: " http://mtdaportal.extra.hu". A szerző nemesmagasi származású, 1926-től két cikluson keresztül Celldömölk országgyűlési képviselője volt. (tovább)

Káldos Gyula: Egy néptanító életének fő állomásai - Szakály Dezső (1903-1979)

Káldos Gyula: Egy néptanító életének fő állomásai - Szakály Dezső (1903-1979). In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 2004. 3. sz. pp. 55-84. (tovább)

Káldos Gyula: Fejezetek Celldömölk művelődéstörténetéből a 19. századig

Káldos Gyula: Fejezetek Celldömölk művelődéstörténetéből a 19. századig. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003/2.sz. pp. 6-40. (tovább)

Káldos Gyula: Kiscell és Nemesdömölk egyesítése 1903-ban

Káldos Gyula: Kiscell és Nemesdömölk egyesítése 1903-ban. In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények. 2003/2.sz. pp. 66-75. (tovább)

Kapiller Ferenc: "A Magyarok szenvedő Krisztusa"

Kapiller Ferenc: "A Magyarok szenvedő Krisztusa" : Hetényi József beszél. In: Vasi Szemle, 2009. 4. sz. pp. 405-426. (tovább)

Kapiller Ferenc: Hárman a szombathelyi püspökvárból az alsósági plébániára

Kapiller Ferenc: Hárman a szombathelyi püspökvárból az alsósági plébániára : Dr. Koltai Jenő esperes-plébános, Kresznerics-kutató beszél. In: Vasi Szemle, 2011. 4. sz. pp. 471-490. (tovább)