www digitális könyvtár és honlap


Kemenesaljai Digitális Könyvtár


A II. világháború kemenesaljai áldozatai
Kemenesalja helynévtára 
Kemenesaljai képeslapgyűjtemény (A 'KPK' jelzésű képeslapok Kőszegfalviné Pajor Klára: Vas megye települései képes levelezőlapokon. Szombathely, 1999. 112 p. c. munkájából, a 'VDK' jelzésűek a Berzsenyi Dániel Könyvtár (www.bdmk.hu) gyűjteményéből (www.vasidigitkonyvtar.hu) valók.) 
Kemenesaljáról az országos sajtóban 
Népességi adatok a Kemenesalján (1698-2015) 

 


Digitalizált folyóiratok:

Celldömölk és Vidéke (1947)
Celldömölki Hírlap (1936-1944)
 

Jánosháza és Vidéke (1907-1912)
Kemenesalja (1902-1944)

Kemenesaljai Baráti Kör Híradója (1993-2018)
Kemenesaljai Lapok (1897) 
Kemenesvidék (1904-1916)
Kis-Czell és Vidéke (1899-1903)
Szabad Kemenesalja (1970 - alkalmi kiadvány)
Új Kemenesalja (1989-2017)

 

 

meklogoAz elmúlt évek alatt a Magyar Elektronikus Könyvtár a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és legnagyobb, jelenleg több mint 13000 dokumentumot tartalmazó szöveg-archívumává lett. Valóságos "mozgalom" alakult ki körülötte, hiszen bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár fejlesztésében és az állomány gyarapításában: Felajánlhat  saját műveket vagy mások számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok copyright jogait. Átvételre, archiválásra javasolhat más szervereken levő anyagokat, segíthet a dokumentumok különböző formátumra való átalakításában, vagy egyszerűen csak a MEK népszerűsítésében. Munkával vagy pénzzel egyaránt támogathatja az ország első számú virtuális könyvtárának építését.  

vasi digitali konyvtar
Vas megye tekintetében az érdeklődők figyelmébe ajánljuk a számos kemenesaljai vonatkozást is tartalmazó, Berzsenyi Dániel Könyvtár gondozásában folyamatosan épülő átfogó, gazdag keresési lehetőségeket kínáló "Vasi Digitális Könyvtár"-at.

 

 

 

 

 

Újdonságok

- Edvi Illés Pál: Famíliák könyve (tovább)

 - Portschy Tamás: Celldömölk városszerkezeti rekonstrukciója a várossá fejlesztés folyamatában. [Szakdolgozat]. Celldömölk, 1983. (tovább)

portschy.tamas-szakdolgozat

 

- Szemenyei László: A mesteri termálfürdő létrejöttének rövid története. 2018. [Kézirat]. 8 p. (tovább)

szemenyei.l-mesteri.termalfurdo

  

***

- A celldömölki járás művelődési intézményeinek 25 éves krónikája. Celldömölki Járási Tanács, 1970. 606 p. (tovább)
- Horváth Mónika: Celldömölk helytörténete - A mai Celldömölk területén található utcanevek vátozásainak vizsgálata. Szakdolgozat. Bp. : ELTE, 2009. 111 p. + melléklet (tovább)
- Tungli Gyula: Izsákfa évszázadai. Izsákfa, 1995. 181 p. (tovább)
- Tungli Gyula: Szülőföldünk Kemenesalja. Celldömölk, 1999. 181 p. (tovább)
- Vas Károly: A celldömölki gimnázium története. Az első igazgató visszaemlékezései. [Kézirat.] Pécs, 1977. 67 p. (tovább)
- Vass József: Celldömölk vasúti csomópont 100 éves története. Celldömölk, 1971. 80 p. (tovább)

 ***

- Gacs B. Emilián OSB: Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve. Pannonhalma, 1938. 109 p. (tovább)
- Lukácsi Márk OSB: Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága. Pannonhalma, 1997. 198 p. (tovább)
- Pesti Sz. Ágota OSB: Dr. Kühár Flóris OSB - A lelkipásztor. Pannonhalma - Tiszaújfalu, 2004. 231 p., [72] t. (tovább)

 

- Ásványi Ilona: "... az ottlét megerősített hitemben, bizalmamban..." - Weöres Sándor és Károlyi Amy Pannonhalmán. - In: Collectanea Sancti Martini (A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 2.) p. 199-212. (tovább)
- Boros Zoltán: A dömölki apátság 1802-1950. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon I.) p. 369-384. (tovább)
- Horvath Sándor: Elhúzodó barokk a bencéseknel. A dömölki bencés könyvtár a 18. század végén. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon II.) p. 904-939. (tovább)
- Rétfalvy Balázs: Sárközy Pál főapáti kinevezése. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon I.) p. 561-572. (tovább)
- Sarnyai Csaba Máté: Vallástörténet, keresztény etikai dimenzióban. Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. In: Örökség és küldetés. (Bencések Magyarországon II.) p. 706-725. (tovább)  

 * * *